Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:1|2|3|...|39|

Nr. 4, november 2016: Volledige uitgave

Redactioneel

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

De examenperiode waarin de centrale examens in het voortgezet onderwijs werden afgenomen ligt weer geruime tijd achter ons. In die periode verschenen er in de media regelmatig berichten over fraude tijdens het afleggen van de examens. Niet alleen in de examenperiode voor het voortgezet onderwijs verschijnen dit soort berichten, maar regelmatig ook buiten deze periode.

Download >>

Nr. 4, november 2016: Examenfraude, een overzicht

Auteur: Harry Molkenboer, Annie Kempers

De diefstal van 27 examens in mei 2013 op de Rotterdamse middelbare Ibn Ghaldounschool heeft examenfraude sterk onder de aandacht gebracht. Wie het onderwerp volgt, komt tot het besef dat het op zeer uiteenlopende wijzen in alle fases van de examenketen plaatsvindt en grote gevolgen kan hebben. Ook politie en justitie spelen inmiddels een rol bij de opsporing en berechting. Dit artikel geeft een overzicht aan de hand van ‘waar gebeurde voorbeelden’.

Download >>

Nr. 4, november 2016: Ervaringen van studenten en docenten met digitaal toetsen bij de Universiteit Utrecht

Auteur: Gemma Corbalan, Renske de Kleijn, Margreet Manrique

De Universiteit Utrecht (UU) beoogt de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te verbeteren, bijvoorbeeld met behulp van innovatie en technologie. Een van de nieuwe ontwikkelingen is de toetsafname in een digitale toetszaal. Dit artikel rapporteert de resultaten van een evaluatie onder 736 studenten en 75 docenten over hun ervaringen met digitaal toetsen en over de professionaliseringsplannen voor docenten om de kwaliteit van (digitaal) toetsen nog verder te verhogen.

Download >>

Nr. 4, november 2016: De boemerang van een coulancevergoeding

Terecht of niet

Auteur: A.H. Lamers

0 In Examens nummer 4 van 2015 besprak ik in deze rubriek al over de gevolgen van tentamenfraude en de risico’s die daaraan zijn verbonden. Onlangs heeft het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) een uitspraak (CBHO 2015/187) gedaan waarin een hogeschool een forse tik op de vingers krijgt omdat volgens het CBHO niet alleen de ‘veroordeling’ wegens fraude op drijfzand rust maar dat de hogeschool, nadat ze tot het inzicht was gekomen dat deze veroordeling niet in stand kon blijven, ook niet in staat is gebleken de gevolgen van de onterechte veroordeling ongedaan te maken

Download >>

Nr. 4, november 2016: Beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden?

Auteur: Hester Stubbé, Andrea Jetten

Een aanzienlijk aantal scholen in Nederland, in het primair en voortgezet onderwijs, zet zich in om ‘het anders te doen’. De leerling staat centraal, een leerling die in de toekomst gaat werken in een beroep dat nu nog niet bestaat, en nieuwe richtingen zal inslaan die we nu niet eens kunnen bedenken. Dat vraagt om andere vaardigheden, gericht op het kunnen omgaan met veranderende omstandigheden, zoals zelf initiatief nemen, problemen oppakken en oplossen, en creativiteit.

Download >>

Nr. 4, november 2016: Studenten kunnen niet meer schrijven

Gastcolumn

Auteur: Aukje Bergsma

Mijn zoon heeft het vorig schooljaar afgesloten met een HAVO-diploma. Hij is enthousiast begonnen aan een hbo-opleiding ICT, de opleiding waarvan hij al jaren weet dat hij die wil gaan doen. En dat vooruitzicht heeft beslist bijgedragen aan zijn inzet in het examenjaar. Hij is heel gemotiveerd begonnen aan zijn studie. Zijn eerste toets is een……spellingtoets! En die draagt dan weer niet bij aan zijn motivatie…

Download >>

Nr. 4, november 2016: Een nieuw tijdperk voor EVC

Auteur: Klaas Hoeksema

EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Op 22 maart 2016 is bij de Stichting van de Arbeid de aftrap gegeven voor de nieuwe fase voor EVC, waarbij er sprake is van EVC voor de arbeidsmarktroute enerzijds en een diplomaroute anderzijds. In de arbeidsmarktroute worden ervaring en verworven competenties beoordeeld en weergegeven in een Ervaringscertificaat1 en in de diplomaroute kan met inzet van EVC instrumenten, te valideren werkervaring worden omgezet in onderwijsvrijstellingen.

Download >>

Nr. 4, november 2016: Interview met Rosa Bartman, examenmaker bij Cito

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke, Alex van de Kerkhof

Wie ben je en waar ben je werkzaam? “Ik woon in Utrecht en werk sinds drie jaar bij Cito. Daarnaast ben ik docent bij de opleiding Spaans van de Fontys lerarenopleiding in Tilburg.”

Download >>

Nr. 4, november 2016: Een summatieve toets is niet formatief

Klopt dit wel?

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

Het begrip formatief toetsen is vanuit Engelstalige landen overgekomen naar Nederland. In de Engelstalige literatuur worden begrippen gebruikt als formative assessment, formative evaluation, assessment for learning, maar ook een meer algemeen begrip als classroom assessment. Een eenduidige definitie ontbreekt (Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & Van der Vleuten, 2013).

Download >>

Nr. 4, november 2016: Supporting teachers in higher education in designing test items

Gezien en gelezen

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

Niet elk proefschrift is een aanrader voor docenten. Het proefschrift van Silvester Draaijer is daar een mooie uitzondering op. Het is ook niet alleen voor het hoger onderwijs interessant, maar voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen en construeren van toetsvragen.

Download >>

Nr. 3, augustus 2016: EXAMENS 2016-03 Volledige uitgave

Een creatief proces vraagt om een creatieve oplossing

Auteur: Desirée Joosten-Ten Brinke

“Het ontwerpen van toetsvragen is gelijk aan het oplossen van een slecht gestructureerd en slecht gedefinieerd creatief ontwerpprobleem”. Die uitdagende stelling gaf Silvester Draaijer ons mee vlak voor de zomer in zijn proefschrift over het ondersteunen van docenten in het hoger onderwijs bij het construeren van toetsvragen

Download >>

Nr. 3, augustus 2016: De impact van digitaal toetsen op toetsresultaten

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

Een uitspraak over de beheersing van leerstof mag niet worden beïnvloed door de afnamevorm. Bij de overgang van schriftelijke toetsen naar digitaal toetsen is dat een belangrijk uitgangspunt. Via een korte literatuurstudie die in opdracht van Kennisnet is uitgevoerd, is onderzocht welke impact digitaal (adaptief) toetsen kan hebben op toetsresultaten van leerlingen.

Download >>

Pagina:1|2|3|...|39|