Adverteren

Advertentieacquisitie:

Kloosterhof Neer B.V.
Napoleonsweg 128a
6086 AJ Neer
T. 047-5597151 
F. 047-5997153 
E. info@kloosterhof.nl
I. www.kloosterhof.nl

Het materiaal als CF-PDF per email sturen naar: info@kloosterhof.nl 
 
Mediagegevens 2015
Jaargang:13
Uitgever:Kloosterhof Neer B.V.
ISSN:1567-2638
Oplage:1.250 exemplaren
Verspreiding:
  • naar alle leden van de NVE ( Nederlandse Vereniging voor Examens)
  • medewerkers en afdelingen van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met het ontwikkelen, voorbereiden, begeleiden en afnemen van (praktijk) examens.
  • Docenten, onderwijscoördinatoren, opleidingsmanagers, beleidsmedewerkers, leden van examencommissies van vo-, mbo-, bo-, en wo-instellingen.
Bladspiegel:1/1 pagina 170 x 240 mm + 3mm overlap
Zetspiegel:1/1 pagina 135 x 195 mm
½ pagina liggend 135 x 95 mm
Advertentiematerieaal:Als CF-PDF mailen naar info@kloosterhof.nl
Inleverdata materiaal vóór:1 maand voor uitkomen
Tarieven: 
1/1 Pagina:€ 975,-
1/2 Pagina:€ 525,-
1/4 Pagina:€ 305,-
Insert: (inclusief technische handelingen)€ 1115,-
Toeslag omslagpagina 2 + 4:€ 225,-
Toeslag omslagpagina 3:€ 115,-
Korting 2x adverteren:10%
Korting 4x adverteren:20%

Prijzen zijn exclusief 21% BTW