Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:1|2|3|...|43|

Nr. 4, november 2017: redactioneel

Auteur: Ad de Jongh

Ondanks dat de centrale examens voor de zomervakantie zijn gehouden blijven de examens ook na de vakantie regelmatig het nieuws beheersen. Zo hebben we de afgelopen tijd berichten kunnen lezen over een kandidate die vond dat zij voor het examen Frans een te laag cijfer had gekregen en daardoor gezakt was.

Download >>

Nr. 4, november 2017: Maken de toevoegingen van de vakverenigingen op de correctievoorschriften het CSE VO betrouwbaarder?

Auteur: Hans Kuhlemeier, Stefan Boom, Hugo Gitsels, Uriël Schuurs

Elk jaar is er discussie over de interpretatie van de voorschriften voor de correctie van de centraal schriftelijke examens voortgezet onderwijs. Vakverenigingen organiseren daarom bijeenkomsten waarin het examen en het beoordelingsmodel besproken worden. Het verslag daarvan bevat toevoegingen op het beoordelingsmodel die onder correctoren gretig aftrek vinden.

Download >>

Nr. 4, november 2017: Ongelijke kansen in het onderwijsprocesrecht

Auteur: Ton Lamers

Een van de beginselen in het Nederlands recht is het recht van appèl. Partijen in een rechtszaak moeten in hoger beroep kunnen gaan. Dat wil zeggen dat een partij die het niet eens is met de uitspraak van een rechterlijke instantie de zaak voor heroverweging moet kunnen voorleggen aan een hogere rechtsprekende instantie. De eerste rechterlijke instantie wordt de eerste aanleg genoemd. De hogere rechtsprekende instantie wordt dan de tweede aanleg genoemd.

Download >>

Nr. 4, november 2017: Persoonlijke omstandigheden en het BAS-besluit

Terecht of niet

Auteur: Ton Lamers

Een terugkerend thema in deze rubriek is het Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS) ook vaak wel Bindend Studieadvies met een Afwijzend karakter (BSA) of Bindend Negatief Studieadvies (BNSA) genoemd. De wet spreekt slechts van een advies, dat een negatief of een positief karakter kan hebben. In deze bijdrage gaat het niet zozeer over het BAS zelf maar over de aanleiding daartoe, want een BAS is vaak de reden voor studenten om te gaan procederen.

Download >>

Nr. 4, november 2017: Cijfers en motivatie van leerlingen in de gymles

Auteur: Christa Krijgsman, Lars Borghouts, Jan van Tartwijk, Tim Mainhard, Leen Haerens

Het schoolvak Lichamelijke Opvoeding (LO) beoogt leerlingen te motiveren voor een actieve leefstijl. Tegelijkertijd worden leerlingen veelal met een cijfer beoordeeld op hun sportieve prestaties. In een promotieproject wordt momenteel onderzocht wat de invloed is van beoordeling bij LO op de motivatie van leerlingen.

Download >>

Nr. 4, november 2017: Beoordelaars meer op één lijn door gerichte feedback

…maar er blijven verschillen

Auteur: Jan Adema, Alex Stolwijk

Bij een examen voor projectmanagers bleken er in enkele gevallen opvallend grote verschillen tussen correctoren bij de beoordeling van de antwoorden op open vragen. Bij nader onderzoek bleken sommige correctoren structureel veel strenger of milder te zijn dan andere correctoren. In een traject van vier jaar, kregen de correctoren consequent feedback op hun strengheid of mildheid.

Download >>

Nr. 4, november 2017: Merk jij wat ik merk?

Gastcolumn

Auteur: Saskia Wools

Tijdens mijn werkende leven val ik de hele dag terug op kennis en vaardigheden die ik in mijn onderwijsloopbaan heb opgedaan. Maar naast deze kennis en vaardigheden heb ik ook andere dingen nodig: creativiteit, inspirerend vermogen en pragmatisme, om maar wat voorbeelden te noemen. Deze vaardigheden worden vaak soft skills, 21e eeuwse vaardigheden of merkbare vaardigheden genoemd.

Download >>

Nr. 4, november 2017: De examensurveillant als gastvrouw, probleemoplosser en poortwachter

Uit de praktijk

Auteur: Sienie Witke

Om de betrouwbaarheid van de examinering voor highstake examens te kunnen borgen en zo aan de verwachtingen van de opdrachtgevers te kunnen voldoen, moet een CBT-toetslocatie in velerlei opzichten voldoen aan strenge voorwaarden. Niet alleen de examenlocatie zelf moet aan hoge eisen voldoen om voor certificering in aanmerking te komen (zie artikel certificering toetslocaties in het vakblad Examens, augustus 2017, nr. 3),

Download >>

Nr. 4, november 2017: In gesprek met Els Kuijper, voorzitter Beroepscommissie Deelnemers Zadkine

Auteur: Ad de Jongh, Rena Punt

Op een koele dinsdagochtend in het voorjaar van 2017 hebben wij in het kader van ‘In gesprek met examenfunctionarissen’ een ontmoeting met Els Kuijper. We hebben met haar afgesproken in haar woning in Rotterdam waar we vriendelijk door haar worden ontvangen in haar werkkamer die uitkijkt op haar tuin. We maken het ons behaaglijk en beginnen met ons gesprek, waarin we veel te weten komen over de werkwijze en ervaringen van de Beroepscommissie.

Download >>

Nr. 4, november 2017: Met strikvragen toets je kritisch denken

Klopt dit wel?

Auteur: Evelyn van de Veen

Een filosofiedocent stelt de volgende proefwerkvraag: “Beargumenteer van welk type paradox hier sprake is”. De grap is, er is helemaal geen sprake van een paradox. Dit is een typisch voorbeeld van een strikvraag, een vraag die de lezer op het verkeerde been zet. Wanneer docenten of andere toetsconstructeurs dit soort vragen opnemen in een toets,

Download >>

Nr. 4, november 2017: Toetsrevolutie

Gezien en gelezen

Auteur: Harry Molkenboer

Precies 50 jaar nadat Adriaan de Groot met zijn boek Vijven en zessen (1966) wilde ‘opruien’ toteen democratisch protest tegen een systeem van beoordelen en cijfers geven dat veel weg had van willekeur, subjectiviteit en machtsmisbruik, verschijnt het boek Toetsrevolutie. Omdat De Groot van mening was dat een leerling nooit de dupe mag zijn van onzorgvuldige toetspraktijken, verhief De Groot deze kwestie tot ‘volkszaak’ en ‘Staatszaak’

Download >>

Nr. 3, augustus 2017: Een goede start van het nieuwe studiejaar

Volledige uitgave

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

Het nieuwe studiejaar is begonnen. Leerlingen, studenten en docenten gaan vol nieuwe energie aan de slag om er weer een mooi jaar van te maken. Dit betekent voor sommigen een volledig nieuwe start, bijvoorbeeld een nieuwe studie met nieuwe docenten in een nieuwe omgeving en voor anderen een mogelijkheid om het dit jaar eens anders te gaan doen.

Download >>

Pagina:1|2|3|...|43|