Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:1|2|3|...|45|

Nr. 3, september 2018: Het geven van feedback

Het geven van feedback

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

Voor u ligt een nieuw nummer van Examens. Zodra ik het nieuwe nummer in de brievenbus zie liggen, ben ik benieuwd naar de inhoud. Als redactie hebben we alle artikelen alweer enige tijd geleden een of meerdere keren gelezen en van feedback voorzien, maar het is altijd weer leuk om de artikelen in hun uiteindelijke vorm terug te zien. Het geven van feedback blijft een kunst apart.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Borgen? Zo doe je dat!

KIT Plus, Borgingsinstrument voor examencommissies

Auteur: Drs. Dhara de Nobel, Mw. Ineke Luyk, Drs. José Sagasser, Mr. Thea van Rooijen,

Veel examencommissies breken zich het hoofd over de vraag hoe ze grip kunnen krijgen op hun borgende rol. Er is behoefte aan een goed borgingsinstrument. Om die reden is KIT Plus ontwikkeld. Dit is een handzaam instrument voor kwaliteitsborging van toetsing en beoordeling waarmee examencommissies hun borgende taak kunnen uitvoeren en verantwoorden.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Op weg naar een vernieuwde rapportage van examenprestaties aan scholen

De cognitieve complexiteit van examenvragen onderzocht met Bloom en RTTI

Auteur: Hans Kuhlemeier, Lody Smeets en Arjen Galema

Als service aan de scholen die centraal schriftelijke examens afnemen, verzorgt Cito een terugrapportage. Die bevat onder meer informatie over hoe de kandidaten presteerden op de inhoudelijke domeinen van het examenprogramma en op de vragen die een beroep doen op reproductie of toepassing van het geleerde.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Tentamen doen buiten de tentamenperiode om

Terecht of niet

Auteur: Ton Lamers

Tentamen doen op het moment dat de student er klaar voor is. Dat lijkt een mooi idee als het er om gaat studenten zo veel mogelijk studievrijheid te bieden en zo het beste uit hen naar boven te halen. Daar staat tegenover dat het organiseren en maken van tentamens veel vergt van de opleiding, waardoor een dergelijke vrijheid (vooralsnog) maar zeer beperkt organiseerbaar is.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Inzicht in de kwaliteit van (digitale) toetsen

Een descriptief onderzoek door een literatuurstudie en interviews met toetsexperts

Auteur: Sjoerd Lindenburg MA, Rik Vangangelt MA, Dr. Gemma Corbalan

Een van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toetsen in het hoger onderwijs is de digitale toetsafname. De Universiteit Utrecht (UU) beschikt sinds maart 2015 over een zeer grootschalige digitale toetsvoorziening voor formatieve én summatieve toetsen. Deze studie streeft ernaar meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van (digitale) toetsen door middel van een literatuurstudie en interviews met toetsexperts.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Technologie in het onderwijs?

Gastcolumn

Auteur: Reggie Berkers

Technologie is fantastisch! Ik shop het merendeel van mijn kleding online. Ik verkoop het merendeel van de ongebruikte spullen die thuis in de weg staan op marktplaats. Ik app, skype en FaceTime met vrienden en vriendinnen in Spanje, Slowakije en Nieuw-Zeeland. Laatst was ik mijn kat kwijt en vond ik haar terug via een advertentie op de website amivedi.nl.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Examens in de kranten

Uit de praktijk

Auteur: Ad de Jongh

Het begint traditie te worden in EXAMENS om aandacht te schenken aan wat kranten in de examenperiode schrijven. De laatste twee jaar is in de rubriek ‘Gezien en gelezen’ verslag gedaan van de berichten in de examentijd (de periode waarin de schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs worden afgenomen) die in een landelijke krant (de Volkskrant) en in een regionale krant (BNdeStem) verschenen

Download >>

Nr. 3, september 2018: Cito 50 jaar: terugblikken en vooruitkijken

Een gesprek met Anton Béguin

Auteur: Ad de Jongh

Cito heeft dit jaar een jubileum te vieren, het bestaat vijftig jaar. In die afgelopen vijftig jaar is er in het onderwijs veel veranderd. Die veranderingen hebben ook invloed gehad op toetsing en examinering in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Aanleiding voor de redactie van EXAMENS om in gesprek te gaan met één van de prominenten van Cito, Anton Béguin, directeur Centrale Toetsen en Examens.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Kandidaten scoren beter op de toets als de vragen...

gegroepeerd op onderwerp of met toenemende moeilijkheidsgraad worden aangeboden

Auteur: Silvester Draaijer

In richtlijnen voor het samenstellen van een toets wordt vaak aangeraden om toetsvragen gegroepeerd op onderwerp of in oplopende volgorde van moeilijkheid te presenteren. Tegelijkertijd wordt soms ook voorgeschreven om de volgorde van toetsvragen in verschillende toetsversies te veranderen om afkijken tegen te gaan. Soms worden de vragen daarbij volledig gerandomiseerd.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Interview met NVE-voorzitter Wesley van ‘t Hof

Auteur: NVE-pagina

In de afgelopen ledenvergadering zwaaide Natasja Kroon af en nam Wesley van ’t Hof de voorzittershamer over. Ruim twee maanden onderweg in zijn voorzitterschap, vragen wij hem zich verder voor te stellen, inzicht te geven in de huidige stand van zaken van lopende dossiers en naar zijn toekomstplannen.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Toetsrevolutie - Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs

Gezien en gelezen

Auteur: Harry Molkenboer

Deze ‘Gezien en gelezen’ gaat over het boek ‘Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs’. In ‘Gezien en gelezen’ in Examens 2017-4 stond ook al een recensie over ‘Toetsrevolutie’. Dat betrof de versie voor het voorgezet onderwijs: ‘Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs’. Dominique Sluijsmans en Mien Segers vinden dat ook in het hoger onderwijs een toetsrevolutie nodig is om te komen tot een structureel andere organisatie van evalueren.

Download >>

Nr. 2, mei 2018: EXAMENS mei 2018

DIVERSITEIT

Auteur: Ad de Jongh

Voor u ligt de tweede aflevering van de vijftiende jaargang van EXAMENS. De eindexamenperiode voor de leerlingen uit het voortgezet onderwijs zal binnenkort afgelopen zijn. Veel lezers zullen daarbij betrokken zijn: als examinator, als corrector of misschien als ouder.

Download >>

Pagina:1|2|3|...|45|