Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:1|2|3|...|51|

Nr. 4, november 2020: EXAMENS 2020-04 Volledige uitgave

Auteur: Ad de Jongh, eindredacteur

Het jaar 2020 loopt ten einde. Voor u ligt het laatste nummer van de zeventiende jaargang. 2020 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar, ook op het gebied van toetsing. Door Covid-19 werden dit jaar de centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs geschrapt. De schoolexamens werden leidend voor het al of niet behalen van het diploma. Een waardering voor de schoolexamens ondanks dat er vele schoolexamens de kwaliteitstoets nog niet kunnen doorstaan. Het onderwijs veranderde. Innovaties werden sneller doorgevoerd dan men mocht verwachten. In de komende jaren mogen we vast nog meer innovaties verwachten, ook op het gebied van (online) toetsing.

Download >>

Nr. 3, september 2020: EXAMENS 2020-03 Volledige uitgave

Auteur: Redactie Examens

Als gevolg van een gebeurtenis die niemand vooraf had kunnen bedenken – corona – werd voor de zomer in alle onderwijssectoren nagedacht over de wijze van toetsen en examineren. De eindexamens in het vo vervielen en schoolexamens, toetsen en examens in het mbo en hoger onderwijs werden om gezet naar andere toetsvormen of werden thuis gemaakt met behulp van online proctoring. Innovatieve oplossingen, die normaal gesproken jaren duren om geïmplementeerd te worden, werden binnen enkele weken gerealiseerd. De evaluaties worden nu besproken en hopelijk worden de positieve ervaringen voortgezet en verbeteringen doorgevoerd voor de toekomst.

Download >>

Nr. 2, mei 2020: EXAMENS 2020-02 Volledige uitgave

Auteur: Ad de Jongh, eindredacteur

Voor U ligt alweer het tweede nummer van de jaargang 2020. Andere jaren was dit de examentijd. In het voortgezet onderwijs vonden de centrale eindexamens plaats. Door de Coronacrisis gaan de eindexamens voor het voortgezet onderwijs dit jaar niet door. Toen ik dat hoorde, kreeg ik een ambivalent gevoel. Vanuit het aspect van volksgezondheid begrijp ik het besluit. Echter vanuit het oogpunt van examens zijn er vele vragen, die op het moment dat ik dit schrijf nog niet beantwoord zijn. De uitslagen van de schoolexamens zijn nu leidend voor het slagen of zakken. Maar zijn die examens altijd wel kwalitatief op orde? Een onderzoek enkele jaren geleden toonde nogal wat onvolkomenheden aan. Ook examenkandidaten zijn ambivalent. In een reactie in krant was een kandidaat verontrust over de maatschappelijke gevolgen van zijn diploma. Hij had liever aangetoond door voor het centrale examen te slagen dat hij over de vereiste kennis beschikt. Kortom heel wat vragen die in het komende jaar beantwoord moeten worden. Ook in dit tijdschrift kunnen we daar dan de nodige aandacht aan besteden.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Beyond Intuition – Beyond Evidence

Auteur: Noor van Gils

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een gesprek met prof. dr. Cees van der Vleuten, voorzitter Raad voor Kwaliteitsborging landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen. Het artikel beschrijft het programma 10voordeleraar als een praktijkvoorbeeld van een bottom-up aanpak

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Schorsing wegens wangedrag - Terecht of niet

Auteur: Ton Lamers

Een decaan van een faculteit (zie kader) ontzegt een student na wangedrag voor vijf maanden de toegang tot de gebouwen, terreinen en faciliteiten van de universiteit. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) fluit de decaan terug, omdat de interne regelgeving waarop de ontzegging is gebaseerd onduidelijk is en zich slecht tot elkaar verhoudt. De vraag in deze zaak is of de decaan wel bevoegd was deze maatregel aan de student op te leggen.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: EXAMENS 2020-01 Volledige uitgave

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke, hoofdredacteur

Mangomomenten. Net als dit tijdschrift, beginnen de meeste tijdschriften met een Redactioneel. Ik lees ze wel, maar wordt er over het algemeen niet heel erg enthousiast van. Dus geen enkel probleem als jij dat van ons redactioneel ook niet wordt. Vandaag werd ik echter geïnspireerd door het ‘Editorial’ van Paulette van Lierop in het Meander magazine, een tijdschrift van een zorgorganisatie. Zij had het over mangomomenten: momenten die, als we eraan terugdenken, zorgen voor een grote glimlach. Het begrip wordt wereldwijd gebruikt, is later in het blad te lezen, maar voor mij was het een onbekend begrip. Op het gebied van toetsen en examineren kan ik wel verschillende mangomomenten bedenken. Bijvoorbeeld als ik terugdenk aan de diploma-uitreiking van mijn dochter, waarbij de mentor vertelde dat mijn dochter hem gevraagd had naar de toetsmatrijs van zijn toets of als ik terugdenk aan een student die dankbaar is voor de feedback die hij heeft gekregen. Heb jij ook van die mangomomenten op het gebied van toetsen of examens? Misschien als je terugdenkt aan het moment dat je een bepaalde toets toch behaald had, terwijl je er misschien net iets te weinig voor had gedaan?

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Self-assessment met rubrics om het reviseren door studenten te stimuleren - Leren van toetsen

Auteur: Martine N. Hasselman, Olga Firssova, Martine Baars, Kim Dirkx

Zelfbeoordelingen in combinatie met rubrics kunnen studenten in het hoger onderwijs ondersteunen bij het reviseren en verbeteren van hun teksten. Revisie is een onderbelichte deelvaardigheid van academisch schrijven binnen het hoger onderwijs, terwijl het juist van belang is om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van revisievaardigheden. Dit artikel richt zich op de karakteristieken van revisies die studenten uitvoeren naar aanleiding van een zelfbeoordeling aan de hand van een rubric.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Hoe voorspelbaar is jouw examen?

Auteur: Jos Keuning, Romy Noordhof

Een examen neem je af om te weten te komen wat een leerling kan in een vakgebied. Maar hoe weet je of een leerling zijn ware kunnen toont? Examenopgaven kunnen bijvoorbeeld onbedoeld hints bevatten die leerlingen naar het juiste antwoord wijzen, zonder dat daarbij kennis van de inhoud noodzakelijk is. Hoe spoor je deze hints op? En hoe voorkom je ze?

Download >>

Nr. 1, februari 2020: De basis voor het EVC-assessment in de Bouw & Infra

Auteur: Claudia Klarenbeek

In 2016 ging Volandis de uitdaging aan om het EVC-traject zo vorm te geven dat het aansluit bij zowel de wensen en kwaliteitseisen van de examencommissies in het onderwijs als bij de doelgroep van de Bouw en Infra. Met de mogelijkheid om een formeel diploma te behalen op basis van in een EVC-procedure gevalideerde werkervaring. Voor een doelgroep die bestaat uit doeners, dagelijks buiten bezig met fysiek werk. Het grootste deel van de EVC-kandidaten heeft mbo-2 maar geen mbo-3 niveau of zijn opleiding in het verleden niet afgemaakt. De EVC-kandidaten zijn vaak visueel ingesteld. Volandis startte met de inventarisatie van eerdere ervaringen (meer dan 10 jaar ervaring) vanuit het EVC-traject binnen de Bouw en Infra om een goede basis te leggen voor een nieuw EVC-model.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Glimlachende nijlpaarden - Gastcolumn

Auteur: Alex van de Kerkhof

Gedurende één van de hittegolven van de zomer van 2019 konden we geen verkoelender onderkomen vinden dan in vakantiehuisje ´t Alde Bakhus op Schiermonnikoog. Op dat prachtige duinrijke eiland, zo mooi bezongen door de dichter Lammert Wiersma, waren we nog nooit geweest

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Themagerelateerde toetsverbetering als fundament voor BKE-/SKE-gerelateerde toetsbekwaamheidsontwikkeling

Auteur: Marjo Maas, Asha Dijkstra

Studenten van het Instituut voor Paramedische studies (Instituut IPS) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wilden meer transparantie rondom toetsing. Om tegemoet te komen aan die behoefte heeft het instituut het project Samen Toetsen IPS (STIPS) ingericht. In dit project staat samenwerkend leren en verbeteren voorop met het oog op transparantie. Dit artikel beschrijft hoe het STIPS project heeft geleid tot kwaliteitsverbetering. Bijzonder aan dit traject is dat het instituut hierbij BKE en SKE (Basis-/SeniorKwalificatie Examinering) ingezet heeft als middel, niet als doel.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: In gesprek met Joek van Werkhoven, coördinator Staatsexamens bij het CvTE

Auteur: Ad de Jongh en Bernadette Kruijver

Enige tijd geleden verscheen het “Joekboek” ter ere van de pensionering van Joek van Werkhoven. Dit zeer vermakelijke boekje geeft een inkijkje in de wereld van de Staatsexamens (zie kader). Joek van Werkhoven was jarenlang werkzaam als coördinator Staatsexamens bij het CvTE (College voor Toetsen en Examens). Enthousiast geworden door de verhalen in haar boek togen we op een zonnige ochtend in november naar Arnhem om daar met Joek over de Staatsexamens en haar rol daarin te spreken.

Download >>

Pagina:1|2|3|...|51|