Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:

Nr. 2, mei 2013: Volledige uitgave

Auteur: Henk van Berkel

De eindtoets basisonderwijs Er was recentelijk weer veel te doen om de eindtoets basisonderwijs, de Cito-toets. Het is de toets die scholen op het eind van het basisonderwijs kunnen gebruiken om het niveau van de leerlingen te bepalen. Uit de toets komt een score die in praktijk mede wordt gebruikt voor het schooladvies. Scholen zijn niet verplicht om de Citotoets af te nemen. Er zijn ook andere toetsen in omloop, maar de meest bekende is toch wel de Cito-toets. Bij het kiezen van de vervolgopleiding speelt de Cito-toets een grote rol, maar is niet doorslaggevend

Download >>

Nr. 2, mei 2013: Gezien en gelezen: Focus op standaarden in examinering

Auteur: Ad de Jongh

Marien, H. et al. (2012/2013). Focus op standaarden in examinering. Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering. Tilburg: IVA beleidsonderzoek en advies. Drie delen: Analyse bestanden inspectie (2012), Literatuuronderzoek (2012), Casusverslagen (2013). http://www.examineringmbo.nl/projectinformatie De rapporten die hier worden besproken zijn opgesteld in het kader van de verbetering van de kwaliteit van de examinering in het middelbaar beroepsonderwijs

Download >>

Nr. 2, mei 2013: Examens in bedrijf: IBKI en Examenservices-selfservice voor examenproces

Auteur: Desiré Joosten-ten Brinke, Annemarie de Knecht-van Eekelen

IBKI, de examenorganisatie voor de mobiliteitsbranche, ondersteunt tegenwoordig het administratieve proces van examens met behulp van innovatieve selfservice-portals. Directeur IBKI, Jim Schouten stuurde hierover een technisch stuk naar EXAMENS. Voor ons tijdschrift was de informatie in dat artikel aanleiding voor een nadere kennismaking. Het gesprek met Schouten vond plaats op 12 maart in het gebouw in Nieuwegein waar IBKI is gehuisvest.

Download >>

Nr. 2, mei 2013: Het nakijken van open vragen.

Oplossingen voor verbetering van het nakijken

Auteur: Henk van Berkel

Docenten of andere correctoren, want een docent hoeft niet per se de persoon te zijn die de vragen nakijkt, vinden het nakijken van open vragen geen leuke bezigheid. Zij zien het eerder als een noodzakelijk kwaad dat nu eenmaal inherent is aan het hanteren van open toetsvormen. Er kan veel misgaan bij het nakijken van open vragen. Maar er zijn oplossingen.

Download >>

Nr. 2, mei 2013: Actieve telefoons bij examens

Auteur: Annie Kempers-Warmerdam

Het is al sinds tientallen jaren verboden om enig telecommunicatiemiddel actief te hebben gedurende het examen. Toch blijkt er regelmatig een telefoon tijdens het examen af te gaan. Surveillanten, examenleiders, examinatoren en exameninstellingen gaan daar zeer verschillend mee om. Dit overzicht geeft een richtlijn voor hoe te handelen. Maatregelen dienen in het examenreglement te worden opgenomen.

Download >>

Nr. 2, mei 2013: Rangorde of wanorde

Auteur: Marten Roorda

Net zo lang als er mensen rondlopen, zijn er rangorden. Een rangorde voorkomt wanorde. Het maakt de verhoudingen duidelijk. Mensen zijn nu eenmaal groepsdieren. Zij bepalen onderling wie dominant is. Zij willen een hiërarchie. Net als honden in de roedel. En net als kippen, met hun pikorde. Een rangorde is overzichtelijk en nuttig. En het is soms ook leuk. Als mensen maken we graag en vaak lijstjes. Een top honderd van machtigste mannen. Of vrouwen. We kunnen uren snuffelen in rankings, zoals in de sport of van landen (probeer maar eens: http://www.geographyiq.com/ranking/rankings. htm en kijk waar Nederland staat).

Download >>

Nr. 2, mei 2013: Het tentamen Jaarrekeninglezen

Auteur: Annemarie de Knecht-van Eekelen

In 2012 berichtte het Advocatenblad, het officiële orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten, over een advocaatstagiaire die veel moeite moest doen om zijn recht te halen. Niet alleen de Examencommissie en de beroepsinstantie van de Orde, het Curatorium, bogen zich over zijn zaak, maar ook de NationaleOmbudsman en de voorzieningenrechter. Het ging allemaal om een onvoldoende voor het tentamen Jaarrekeninglezen.

Download >>

Nr. 2, mei 2013: Toetsing en toetsgestuurd leren.

Het verlagen van uitval of werkdruk door digitaal toetsen

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

In SURF werken hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen samen aan grensverleggende ICT-innovaties, met als doel de kwaliteit van het hoger onderwijs en onderzoek te verbeteren. Binnen het themagebied ‘Innovatie in Onderwijs’ is het programma ‘Toetsing en Toetsgestuurd Leren’ opgezet. Hierin staan het verhogen van het studiesucces en het verlagen van de werkdruk van docenten centraal. De eerste projecten zijn afgerond of bevinden zich in een afrondende fase. In dit artikel passeert een aantal van deze projecten de revue. Wat hebben ze opgeleverd en wat heeft de praktijk er aan?

Download >>

Nr. 2, mei 2013: De annotaties van eerste corretoren.

Nakijken van het werk van CSE-kandidaten

Auteur: Eva Buijsman, Hans Kuhlemeier

In de centraal schriftelijke examens voor het voortgezet onderwijs wordt het examenwerk eerst door de eigen docent nagekeken en vervolgens door een docent van een andere school. Eerste correctoren mogen het examenwerk van annotaties voorzien, maar hoeven dat niet. Over de annotaties van eerste correctoren op het examenwerk is nog weinig bekend. In dit artikel wordt beschreven hoe vaak annotaties voorkomen, om welke soorten annotaties het gaat en welke functies ze voor docenten vervullen.

Download >>

Nr. 2, mei 2013: Het ZelCommodel, grip op competentieniveaus

De samenhang tussen zelfstandigheid en complexiteit

Auteur: Petra Bulthuis

Het ZelCommodel is een praktisch hulpmiddel bij het vaststellen van competentieniveaus in het beroepsonderwijs. Het model beschrijft een niveau-indeling gebaseerd op de dimensies Zelfstandigheid en Complexiteit: hoe zelfstandiger iemand werkzaamheden kan uitvoeren en hoe complexer de werkzaamheden zijn, hoe hoger zijn competentieniveau. Het model kan onder andere worden gebruikt om het afstudeerniveau te bepalen en prestaties van studenten te beoordelen.

Download >>