Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|2|3|4|...|51|

Nr. 1, februari 2020: Self-assessment met rubrics om het reviseren door studenten te stimuleren - Leren van toetsen

Auteur: Martine N. Hasselman, Olga Firssova, Martine Baars, Kim Dirkx

Zelfbeoordelingen in combinatie met rubrics kunnen studenten in het hoger onderwijs ondersteunen bij het reviseren en verbeteren van hun teksten. Revisie is een onderbelichte deelvaardigheid van academisch schrijven binnen het hoger onderwijs, terwijl het juist van belang is om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van revisievaardigheden. Dit artikel richt zich op de karakteristieken van revisies die studenten uitvoeren naar aanleiding van een zelfbeoordeling aan de hand van een rubric.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Beyond Intuition – Beyond Evidence

Auteur: Noor van Gils

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een gesprek met prof. dr. Cees van der Vleuten, voorzitter Raad voor Kwaliteitsborging landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen. Het artikel beschrijft het programma 10voordeleraar als een praktijkvoorbeeld van een bottom-up aanpak

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Schorsing wegens wangedrag - Terecht of niet

Auteur: Ton Lamers

Een decaan van een faculteit (zie kader) ontzegt een student na wangedrag voor vijf maanden de toegang tot de gebouwen, terreinen en faciliteiten van de universiteit. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) fluit de decaan terug, omdat de interne regelgeving waarop de ontzegging is gebaseerd onduidelijk is en zich slecht tot elkaar verhoudt. De vraag in deze zaak is of de decaan wel bevoegd was deze maatregel aan de student op te leggen.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Hoe voorspelbaar is jouw examen?

Auteur: Jos Keuning, Romy Noordhof

Een examen neem je af om te weten te komen wat een leerling kan in een vakgebied. Maar hoe weet je of een leerling zijn ware kunnen toont? Examenopgaven kunnen bijvoorbeeld onbedoeld hints bevatten die leerlingen naar het juiste antwoord wijzen, zonder dat daarbij kennis van de inhoud noodzakelijk is. Hoe spoor je deze hints op? En hoe voorkom je ze?

Download >>

Nr. 1, februari 2020: De basis voor het EVC-assessment in de Bouw & Infra

Auteur: Claudia Klarenbeek

In 2016 ging Volandis de uitdaging aan om het EVC-traject zo vorm te geven dat het aansluit bij zowel de wensen en kwaliteitseisen van de examencommissies in het onderwijs als bij de doelgroep van de Bouw en Infra. Met de mogelijkheid om een formeel diploma te behalen op basis van in een EVC-procedure gevalideerde werkervaring. Voor een doelgroep die bestaat uit doeners, dagelijks buiten bezig met fysiek werk. Het grootste deel van de EVC-kandidaten heeft mbo-2 maar geen mbo-3 niveau of zijn opleiding in het verleden niet afgemaakt. De EVC-kandidaten zijn vaak visueel ingesteld. Volandis startte met de inventarisatie van eerdere ervaringen (meer dan 10 jaar ervaring) vanuit het EVC-traject binnen de Bouw en Infra om een goede basis te leggen voor een nieuw EVC-model.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Glimlachende nijlpaarden - Gastcolumn

Auteur: Alex van de Kerkhof

Gedurende één van de hittegolven van de zomer van 2019 konden we geen verkoelender onderkomen vinden dan in vakantiehuisje ´t Alde Bakhus op Schiermonnikoog. Op dat prachtige duinrijke eiland, zo mooi bezongen door de dichter Lammert Wiersma, waren we nog nooit geweest

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Themagerelateerde toetsverbetering als fundament voor BKE-/SKE-gerelateerde toetsbekwaamheidsontwikkeling

Auteur: Marjo Maas, Asha Dijkstra

Studenten van het Instituut voor Paramedische studies (Instituut IPS) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wilden meer transparantie rondom toetsing. Om tegemoet te komen aan die behoefte heeft het instituut het project Samen Toetsen IPS (STIPS) ingericht. In dit project staat samenwerkend leren en verbeteren voorop met het oog op transparantie. Dit artikel beschrijft hoe het STIPS project heeft geleid tot kwaliteitsverbetering. Bijzonder aan dit traject is dat het instituut hierbij BKE en SKE (Basis-/SeniorKwalificatie Examinering) ingezet heeft als middel, niet als doel.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: In gesprek met Joek van Werkhoven, coördinator Staatsexamens bij het CvTE

Auteur: Ad de Jongh en Bernadette Kruijver

Enige tijd geleden verscheen het “Joekboek” ter ere van de pensionering van Joek van Werkhoven. Dit zeer vermakelijke boekje geeft een inkijkje in de wereld van de Staatsexamens (zie kader). Joek van Werkhoven was jarenlang werkzaam als coördinator Staatsexamens bij het CvTE (College voor Toetsen en Examens). Enthousiast geworden door de verhalen in haar boek togen we op een zonnige ochtend in november naar Arnhem om daar met Joek over de Staatsexamens en haar rol daarin te spreken.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Nederlandse Vereniging voor Examens

Auteur: Examens

Algemene ledenvergadering december. De eerstvolgende ALV staat gepland op 12 december om 14:00 uur bij eX:plain aan de Plotterweg 1 te Amersfoort. Aanmelden kan via het secretariaat.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Gezien en gelezen - De taxonomie van Bloom in de klas

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

De taxonomie van Bloom in de klas, een inspiratieboek voor de leraar Eef Rombaut, Ingrid Molein & Tine van Severen.

Download >>

Nr. 4, november 2019: Volledige uitgave

Auteur: Ad de Jongh

2019 loopt ten einde en daarmee ook de zestiende jaargang van EXAMENS, tijdschrift voor de toetspraktijk. Over enkele weken viert de NVE zijn twintigjarig bestaan. Enkele jaren na het ontstaan van de NVE nam Henk van Berkel, voormalig hoofdredacteur het initiatief om te komen tot een tijdschrift voor de Vereniging. Het tijdschrift heeft zijn bestaansrecht bewezen. We zijn al aan het einde van de zestiende jaargang. Leden en niet-leden van de NVE hebben in al die jaargangen mooie artikelen gepubliceerd. De redactie zorgt ervoor dat elke aflevering weer voldoende artikelen en bijdragen voor de rubrieken bevat. De redactie vormt een hecht team, die al die voorbereidende werkzaamheden met plezier en aandacht voor de examen- en toetspraktijk verricht. Twee redactieleden mogen hier genoemd worden, Annie Kempers-Warmerdam en Harry Molkenboer. Zij zijn de nestors van de redactie. Vanaf het allereerste nummer zijn ze erbij betrokken. Dank daarvoor. Die dank geldt natuurlijk ook voor alle andere redactieleden en oud-redactieleden die zich inzetten voor dit werk.

Download >>

Nr. 4, november 2019: Kwaliteit van toetsing in het tertiaire onderwijs

Een conceptualisering op basis van een literatuurstudie

Auteur: Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp, Desirée Joosten-ten Brinke, Liesbeth Kester

De kwaliteit van toetsing beïnvloedt de geschiktheid, accuraatheid en geloofwaardigheid van informatie die verzameld wordt voor de functies van leren, selecteren en certificeren en verantwoording. Hoewel onderwijsorganisaties verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de kwaliteit van toetsing, is het niet altijd duidelijk wat verstaan wordt onder kwaliteit van toetsing. Dit artikel beschrijft een conceptualisering van kwaliteit van toetsing op basis van een literatuurstudie en legt uit wat deze conceptualisering betekent voor het realiseren van kwaliteit van toetsing in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Download >>

Pagina:|1|2|3|4|...|51|