Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|2|3|4|...|45|

Nr. 2, mei 2018: Een uitnodigend toetsbeleidskader

https://www.professioneelbegeleiden.nl/een-uitnodigend-toetsbeleidskader

Auteur: Petra Bulthuis, Lud

Hogeschool Saxion werkt sinds 2013 met een toetsbeleidskader (TBK). Dit is een set van minimumeisen die hogeschoolbreed worden gesteld aan toetsbeleid en toetsprogramma’s van opleidingen. Bij Saxion zijn de academies en hun opleidingen eigenaar van de toetsing.

Download >>

Nr. 2, mei 2018: Toets- en itemanalyses, naar een breder gebruik

Auteur: Inge Lauret en Harry Molkenboer

Een toets- en itemanalyse geeft handvatten om naar de kwaliteit van toetstaken en een toets te kijken en verbeteringen door te voeren. Voor het uitvoeren van een analyse zijn analyseprogramma's beschikbaar. Waarom zijn dergelijke programma’s nuttig, welke soorten programma’s bestaan er, welke functionaliteiten bieden ze, waardoor is het gebruik beperkt en wat is daaraan te doen?

Download >>

Nr. 2, mei 2018: Procederen tegen een besluit van de Examencommissie:

Bezint eer ge begint Terecht of niet?

Auteur: Ton Lamers

Een student in het hoger onderwijs die meent dat een examinator zijn werk niet op de juiste manier heeft beoordeeld, kan daarover klagen bij de examencommissie. De examencommissie dient dan te toetsen of de examinator zijn werk goed heeft gedaan. Zoals al meerdere keren in deze rubriek betoogt, dient de examencommissie hierbij terughoudend te zijn.

Download >>

Nr. 2, mei 2018: De Prijs voor Examens 2017 toegekend aan D-PAC

Auteur: Ad de Jongh

Tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Examens werd op 23 november 2017 de Prijs voor Examens uitgereikt aan D-PAC. Uit handen van de jury ontvingen de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en imec de prijs voor D-PAC, het online platform voor het beoordelen van competenties door paarsgewijze vergelijkingen.

Download >>

Nr. 2, mei 2018: Coachhond bij het afleggen van examens

Auteur: Liesbeth Kieboom

Nikki is een gecertificeerde coachhond. Hij ondersteunt en hij bevordert het algemeen welzijn van examendeelnemers. De examendeelnemer kan met Nikki knuffelen of met hem spelen. Maar de gecertificeerde coachhond kan veel meer, hij kan ook onder begeleiding van een professional therapeutisch ingezet worden in het kader van examenvrees of faalangst.

Download >>

Nr. 2, mei 2018: Er is er een jarig

Gastcolumn

Auteur: Alex van de Kerkhof

Pieter Waterdrinker signaleert in zijn recent verschenen autobiografische vertelling Tsjaikovskistraat 40 - met veel bizarre verhalen over de tumultueuze Russische geschiedenis van de afgelopen honderd jaar - de volgende wetmatigheid: geschiedenis herhaalt zich niet, geschiedenis rijmt.

Download >>

Nr. 2, mei 2018: De handen ineen om te leren van toetsen - Samenwerking gericht op ontwikkeling

Uit de praktijk

Auteur: Martijn Leenknecht

Als we toetsen optimaal willen inzetten om het leerproces van studenten te bevorderen, vraagt dit om samenwerking tussen docent en student. Maar ook om samenwerking van docenten binnen het opleidingsteam. Zelfs om samenwerking tussen hogescholen, want waarom moet iedereen opnieuw het wiel uitvinden?

Download >>

Nr. 2, mei 2018: In gesprek met Paul van der Molen, normeringsdeskundige bij Cito

Auteur: Ad de Jongh

Het is een grauwe, natte maandagmiddag in november wanneer hoog en droog bij Cito in Arnhem het interview met Paul van der Molen plaatsvindt. Het gesprek met hem zal vooral gaan over zijn rol als normeerder van de Centrale Examens Voortgezet Onderwijs.

Download >>

Nr. 2, mei 2018: De integratie van Assessment for Learning in de dagelijkse onderwijspraktijk

Auteur: Marieta Rosendaal, Diana Baas, Jos Castelijns

Evalueren in het basisonderwijs is een veelbesproken thema, waarbinnen Assessment for Learning (AfL) – evalueren om te leren – steeds meer aandacht krijgt. AfL is het proces waarbij leraren en leerlingen informatie verzamelen en interpreteren om te bepalen waar de leerlingen staan in hun leerproces, waar ze naartoe gaan en hoe ze dat het beste kunnen doen

Download >>

Nr. 1, februari 2018: redactioneel

Volledige uitgave

Auteur: Ad de Jongh

Ondanks dat de centrale examens voor de zomervakantie zijn gehouden blijven de examens ook na de vakantie regelmatig het nieuws beheersen. Zo hebben we de afgelopen tijd berichten kunnen lezen over een kandidate die vond dat zij voor het examen Frans een te laag cijfer had gekregen en daardoor gezakt was. Ze begon een rechtszaak om een hoger cijfer te krijgen omdat ze meende dat ze door fouten in het examen benadeeld was.

Download >>

Nr. 1, februari 2018: Beoordelen van conceptgebruik in een nieuwe context

Cognitieve processen bij eindexamenkandidaten maatschappijwetenschappen

Auteur: Anne Hemker, Michiel Waltman

In augustus 2017 is landelijk het nieuwe eindexamenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo en vwo van start gegaan. Het programma is opgezet met de concept-contextbenadering: het gebruik van vakspecifieke concepten in wisselende contexten. Wat vinden kandidaten moeilijk aan het toepassen van concepten in een examenvraag? Hoe kan in examens de beoogde toepassing worden gestimuleerd?

Download >>

Nr. 1, februari 2018: De integratie van Assessment for Learning in de dagelijkse onderwijspraktijk

Het belang van transformationeel leiderschap. Een voorbeeld uit het basisonderwijs

Auteur: Marieta Rosendaal, Diana Baas, Jos Castelijns

Evalueren in het basisonderwijs is een veelbesproken thema, waarbinnen Assessment for Learning (AfL) – evalueren om te leren – steeds meer aandacht krijgt. AfL is het proces waarbij leraren en leerlingen informatie verzamelen en interpreteren om te bepalen waar de leerlingen staan in hun leerproces, waar ze naartoe gaan en hoe ze dat het beste kunnen doen. Black en Wiliam (2009) noemen dit de drie kernprocessen van AfL.

Download >>

Pagina:|1|2|3|4|...|45|