Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|2|3|4|...|51|

Nr. 1, februari 2020: Themagerelateerde toetsverbetering als fundament voor BKE-/SKE-gerelateerde toetsbekwaamheidsontwikkeling

Auteur: Marjo Maas, Asha Dijkstra

Studenten van het Instituut voor Paramedische studies (Instituut IPS) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wilden meer transparantie rondom toetsing. Om tegemoet te komen aan die behoefte heeft het instituut het project Samen Toetsen IPS (STIPS) ingericht. In dit project staat samenwerkend leren en verbeteren voorop met het oog op transparantie. Dit artikel beschrijft hoe het STIPS project heeft geleid tot kwaliteitsverbetering. Bijzonder aan dit traject is dat het instituut hierbij BKE en SKE (Basis-/SeniorKwalificatie Examinering) ingezet heeft als middel, niet als doel.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: In gesprek met Joek van Werkhoven, coördinator Staatsexamens bij het CvTE

Auteur: Ad de Jongh en Bernadette Kruijver

Enige tijd geleden verscheen het “Joekboek” ter ere van de pensionering van Joek van Werkhoven. Dit zeer vermakelijke boekje geeft een inkijkje in de wereld van de Staatsexamens (zie kader). Joek van Werkhoven was jarenlang werkzaam als coördinator Staatsexamens bij het CvTE (College voor Toetsen en Examens). Enthousiast geworden door de verhalen in haar boek togen we op een zonnige ochtend in november naar Arnhem om daar met Joek over de Staatsexamens en haar rol daarin te spreken.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Nederlandse Vereniging voor Examens

Auteur: Examens

Algemene ledenvergadering december. De eerstvolgende ALV staat gepland op 12 december om 14:00 uur bij eX:plain aan de Plotterweg 1 te Amersfoort. Aanmelden kan via het secretariaat.

Download >>

Nr. 1, februari 2020: Gezien en gelezen - De taxonomie van Bloom in de klas

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

De taxonomie van Bloom in de klas, een inspiratieboek voor de leraar Eef Rombaut, Ingrid Molein & Tine van Severen.

Download >>

Nr. 4, november 2019: Volledige uitgave

Auteur: Ad de Jongh

2019 loopt ten einde en daarmee ook de zestiende jaargang van EXAMENS, tijdschrift voor de toetspraktijk. Over enkele weken viert de NVE zijn twintigjarig bestaan. Enkele jaren na het ontstaan van de NVE nam Henk van Berkel, voormalig hoofdredacteur het initiatief om te komen tot een tijdschrift voor de Vereniging. Het tijdschrift heeft zijn bestaansrecht bewezen. We zijn al aan het einde van de zestiende jaargang. Leden en niet-leden van de NVE hebben in al die jaargangen mooie artikelen gepubliceerd. De redactie zorgt ervoor dat elke aflevering weer voldoende artikelen en bijdragen voor de rubrieken bevat. De redactie vormt een hecht team, die al die voorbereidende werkzaamheden met plezier en aandacht voor de examen- en toetspraktijk verricht. Twee redactieleden mogen hier genoemd worden, Annie Kempers-Warmerdam en Harry Molkenboer. Zij zijn de nestors van de redactie. Vanaf het allereerste nummer zijn ze erbij betrokken. Dank daarvoor. Die dank geldt natuurlijk ook voor alle andere redactieleden en oud-redactieleden die zich inzetten voor dit werk.

Download >>

Nr. 4, november 2019: Kwaliteit van toetsing in het tertiaire onderwijs

Een conceptualisering op basis van een literatuurstudie

Auteur: Karin J. Gerritsen-van Leeuwenkamp, Desirée Joosten-ten Brinke, Liesbeth Kester

De kwaliteit van toetsing beïnvloedt de geschiktheid, accuraatheid en geloofwaardigheid van informatie die verzameld wordt voor de functies van leren, selecteren en certificeren en verantwoording. Hoewel onderwijsorganisaties verantwoordelijk zijn voor het garanderen van de kwaliteit van toetsing, is het niet altijd duidelijk wat verstaan wordt onder kwaliteit van toetsing. Dit artikel beschrijft een conceptualisering van kwaliteit van toetsing op basis van een literatuurstudie en legt uit wat deze conceptualisering betekent voor het realiseren van kwaliteit van toetsing in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Download >>

Nr. 4, november 2019: Geen andere uitweg dan Examenfraude

Auteur: Steven Beek

Het is midden in de nacht wanneer op 1 mei 2013 een groepje leerlingen van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun het dak van hun school beklimt. Via een dakluik laten ze zich zakken in de ruimte waar de examens worden bewaard en even later vertrekken ze met de inhoud van de kluisruimte: de opgaven van 27 landelijke eindexamens. Deze diefstal heeft voor hen én voor duizenden andere Nederlandse examenleerlingen grote gevolgen. Bijna zes jaar later, op 7 maart 2019, doet het gerechtshof na cassatie voor de tweede keer uitspraak in de zaak. Officier van justitie Dedy Woei-A-Tsoi vertelt hoe het allemaal begon.

Download >>

Nr. 4, november 2019: De rechten van een gehandicapte kandidaat

Auteur: Ton Lamers

De casus die in deze bijdrage wordt besproken, is op drie punten anders dan de andere casussen die in deze rubriek besproken zijn: er komt een nieuwe ´rechter´ in beeld, het exameninstituut valt niet onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en er is geen sprake van een student die binnen een opleiding tentamen doet, maar van een cursist die examen doet bij een examenbureau. De casus is interessant omdat in deze andere omgeving een oud thema speelt, namelijk ‘bijzondere omstandigheden’. De vraag is of de examinator, in dit geval het examenbureau, in het belang van de kandidaat rekening diende te houden met die ‘bijzondere omstandigheden’.

Download >>

Nr. 4, november 2019: Formatief toetsen van 21ste eeuwse vaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs

Auteur: Debby Peter en Jac Rijnen

Tijdens hun MLI-opleiding deden de auteurs onderzoek naar de 21ste eeuwse vaardigheden bij een grote mbo instelling. Op basis van de resultaten deden zij vervolgonderzoek naar het formatief toetsen van de 21ste eeuwse vaardigheden. Met als uitgangspunt: Hoe weet je nu dat mbo-studenten voldoende voorbereid de arbeidsmarkt op gaan? Hoe worden 21ste eeuwse vaardigheden die studenten zich eigen gemaakt hebben meetbaar en inzichtelijk?

Download >>

Nr. 4, november 2019: Hoe verloopt de studieloopbaan van studenten na het nét niet halen van het bindend studieadvies?

Auteur: Ilja Cornelisz, Eva Bus, Chris van Klaveren

Al sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw is in het Nederlands Hoger Onderwijs het bindend studieadvies (BSA) ingevoerd met als voornaamste doel om in een vroeg stadium vast te stellen dat een student niet geschikt is voor de opleiding, zodat deze zich kan oriënteren op een andere studie. Inmiddels maken veel Nederlandse universiteiten en hogescholen gebruik van BSA, maar is er nog betrekkelijk weinig bekend over de studievoortgang van studenten ná het ontvangen van een negatief bindend studieadvies. Dit artikel richt zich op universitaire studenten van een specifieke faculteit en op de vraag welke opleiding zij kiezen als zij weer opnieuw beginnen aan een studie en of de studiewisseling invloed heeft op de uiteindelijke studieduur en slagingskans.

Download >>

Nr. 4, november 2019: Voldoet de column?

Gastcolumn

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

“Tamara, ik durf het bijna niet te vragen…”. Een van de redacteuren van dit tijdschrift mailt me met de vraag of mijn laatste column al klaar is. Het enige dat in mij opkomt, is het gebrek aan inspiratie. Eerder schreef ik al over onze verbouwing, die gelukkig uiteindelijk goed is verlopen. Ook schreef ik over twee van mijn drie zonen. De jongste, die ik in de column tijdelijk Joris had gedoopt, had een onvoldoende voor wiskunde op zijn rapport omdat hij een proefwerk eerder dat jaar niet had ingehaald, de oudste was bezig met zijn rijlessen. De jongste heeft uiteindelijk het proefwerk wiskunde alsnog ingehaald zodat hij toch een voldoende stond. De oudste heeft inmiddels zijn rijbewijs, ik ben mijn auto dus kwijt…

Download >>

Nr. 4, november 2019: Van en met elkaar leren over beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs in een onderzoekswerkplaats

Auteur: Liesbeth Baartman, Kitty Meijer

Het beoordelen van studenten op hun ontwikkelde bekwaamheden is een van de belangrijkste taken van docenten in het beroepsonderwijs. Op een goede wijze beoordelen is complex. Dit leidt ertoe dat docenten tegen beoordelingsvraagstukken aanlopen, waar ze alleen niet of moeilijk uitkomen. Een oplossing hiervoor kan deelname aan een onderzoekswerkplaats zijn. Het doel van dit artikel is om een schets te geven van een onderzoekswerkplaats gericht op beoordelingsvraagstukken van docenten in het beroepsonderwijs, ervaringen vanuit deze werkplaats te delen en daarmee inspiratie te bieden voor anderen

Download >>

Pagina:|1|2|3|4|...|51|