Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|2|3|4|5|...|48|

Nr. 4, november 2018: Peerfeedback: verlichting of hobbel voor studenten?

Derdejaarsstudenten in het HBO aan de slag met formatieve peerfeedback

Auteur: Martin de Ruiter

Voor zijn masterstudie Leren en Innoveren heeft de auteur onderzoek gedaan naar de ervaringen van derdejaarsstudenten met de inzet van peerfeedback gedurende hun stage. Dit praktijkonderzoek vond plaats gedurende collegejaar 2017-2018. Peerfeedback is als interventie ingezet. Helpt het de studenten bij het beter reguleren van zichzelf en kunnen ze vervolgens beter samenwerken?

Download >>

Nr. 4, november 2018: Formatief toetsen in de lerarenopleiding

Een reeks hoor- en werkcolleges waarin leren en evalueren centraal staan

Auteur: Gerdineke van Silfhout

Hoe kunnen we aankomende leraren in primair, voortgezet en vervolgonderwijs kennis meegeven over formatief toetsen en hen hiermee tijdens de lerarenopleiding en in hun stages ervaringen laten opdoen? Een veelgehoorde vraag in de lerarenopleidingen. Lerarenopleiders van verschillende hogescholen en universiteiten ontwikkelden met SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling, een hoor en werkcollegereeks over formatief toetsen.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Net niet

Terecht of niet

Auteur: Ton Lamers

Wie na een aanloop net niet ver genoeg springt om over een sloot te komen, heeft een nat pak. Wie tijdens een tenniswedstrijd een harde service speelt maar ‘net het net’ raakt kan daarom maar ‘net’ een wedstijd verliezen. Wie met zijn auto te dicht op zijn voorganger rijdt, veroorzaakt een aanrijding als zijn voorganger onverwacht hard remt. Wie voor een examen net niet genoeg punten behaalt, is gezakt.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Uitgelicht: de functieprofielen en het register van de Nederlandse Vereniging voor Examens

Erkenning voor medewerkers van examenorganisaties in onderwijs en bedrijfsleven

Auteur: Drs. I.E.A. (Irene) Biemond, Drs. A.T.S. (Ashra) Sugito

Zeven jaar geleden heeft de NVE voor het eerst functieprofielen voor examenfunctionarissen gepubliceerd. Die bevatten de taken van iedereen die meewerkt aan examinering, toetsing of tentaminering, of dat nu binnen of buiten het onderwijs is. De functieprofielen zijn in samenhang in een organogram geplaatst. De vereniging wil met het organogram en de profielen een standaard bieden voor de optimale inrichting van een examenorganisatie.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Gastcolumn

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

Vorig schooljaar haalde Joris in periode 4 voor alle wiskundetoetsen een hele krappe voldoende: een 6,0, een 5,9, een 6,1 en nog een 6,0 waren het resultaat van heel hard werken aan wiskundevaardigheden. Door ziekte had hij 1 proefwerk gemist en niet ingehaald. De dag van de rapportvergaderingen werd Joris door zijn mentor gebeld: “Niet schrikken Joris, maar op je rapport heb je een 5 voor wiskunde.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Toezichtvakantie? Een andere aanpak werkt beter!

Uit de praktijk

Auteur: Annie Kempers-Warmerdam

In de afgelopen jaren is bij meerdere inspectie instellingen zoals de belastingdienst, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en ook de Onderwijsinspectie het adagium hoorbaar dat ‘als het goed gaat’ er sprake kan zijn van een vermindering van het toezicht: een zogeheten ‘toezichtvakantie’. Het gerechtvaardigd vertrouwen mag immers beloond worden. Echter ondanks een beoordeling met het kenmerk ‘zwak’ en meer dan twintig klachten, bleek er bij een onderwijsinstelling in het zuiden van het land sprake te zijn van toezichtvakantie.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Toetsvragen met constructiefouten zijn een doodzonde

Klopt dit wel?

Auteur: Silvester Draaijer

De lijstjes met richtlijnen en do’s en dont’s bij het construeren van toetsvragen zijn alom aanwezig. De basisgedachte is dat toetsvragen die constructiefouten bevatten ‘slecht’ zijn. Het staat gelijk aan het begaan van een onvergefelijke fout, een doodzonde. Is die kwalificatie echter terecht?

Download >>

Nr. 4, november 2018: De NVE: weg ermee?

Auteur: Wesley van ’t Hof

Prikkelende titel? Mooi! Want we hebben als vereniging écht meer actieve en betrokken leden nodig!

Download >>

Nr. 4, november 2018: Gezien en gelezen

Auteur: Ad de Jongh

De examenperiode 2018 ligt wanneer u dit leest weer een aantal maanden achter ons. In september verscheen het ‘Examenverslag 2018’. Dit examenverslag is opgesteld door Cito in opdracht van het CvTE (College voor Toetsen en Examens).

Download >>

Nr. 3, september 2018: Het geven van feedback

Het geven van feedback

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

Voor u ligt een nieuw nummer van Examens. Zodra ik het nieuwe nummer in de brievenbus zie liggen, ben ik benieuwd naar de inhoud. Als redactie hebben we alle artikelen alweer enige tijd geleden een of meerdere keren gelezen en van feedback voorzien, maar het is altijd weer leuk om de artikelen in hun uiteindelijke vorm terug te zien. Het geven van feedback blijft een kunst apart.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Borgen? Zo doe je dat!

KIT Plus, Borgingsinstrument voor examencommissies

Auteur: Drs. Dhara de Nobel, Mw. Ineke Luyk, Drs. José Sagasser, Mr. Thea van Rooijen,

Veel examencommissies breken zich het hoofd over de vraag hoe ze grip kunnen krijgen op hun borgende rol. Er is behoefte aan een goed borgingsinstrument. Om die reden is KIT Plus ontwikkeld. Dit is een handzaam instrument voor kwaliteitsborging van toetsing en beoordeling waarmee examencommissies hun borgende taak kunnen uitvoeren en verantwoorden.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Op weg naar een vernieuwde rapportage van examenprestaties aan scholen

De cognitieve complexiteit van examenvragen onderzocht met Bloom en RTTI

Auteur: Hans Kuhlemeier, Lody Smeets en Arjen Galema

Als service aan de scholen die centraal schriftelijke examens afnemen, verzorgt Cito een terugrapportage. Die bevat onder meer informatie over hoe de kandidaten presteerden op de inhoudelijke domeinen van het examenprogramma en op de vragen die een beroep doen op reproductie of toepassing van het geleerde.

Download >>

Pagina:|1|2|3|4|5|...|48|