Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|2|3|4|5|...|45|

Nr. 1, februari 2018: Recht op inzage via een bijzondere rechter

Terecht of niet

Auteur: Ton Lamers

Dit is de dertiende bijdrage die ik in EXAMENS schrijf. In al deze dertien bijdragen werd een kwestie besproken waarin een belanghebbende op kwam tegen een besluit van de examencommissie en waarin deze speciale rechtsgang via College van Beroep voor de Examens en College van Beroep voor het Hoger Onderwijs nader werd beschreven.

Download >>

Nr. 1, februari 2018: Onbekend maakt te bemind

Gastcolumn

Auteur: Saskia Wools

Dit jaar vier ik mijn 10-jarig werkjubileum bij Cito. Voor mensen die mij uit mijn jeugd kennen, is dit een onverwachte prestatie. Ik ben namelijk opgegroeid in de beschermde omgeving van een Jenaplanschool op de Veluwe waar toetsen zorgvuldig buiten de deur werden gehouden. Pas jaren later realiseerde ik me dat ik hierdoor niet alleen beschermd ben, maar dat ik tegelijk risico liep.

Download >>

Nr. 1, februari 2018: Instrumenten en procedures gebruikt door examencommissies bij de implementatie van hun 10 kerntaken

Uit de praktijk

Auteur: Elissaveta Radulova, Robin Dirix

De examencommissies (EC’s) van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen, die als onafhankelijke organen opereren, hebben de afgelopen vijf jaar een ingrijpende transformatie ondergaan. Naar aanleiding van de hervorming van de WHW in december 2010 zijn deze organen uitgegroeid van boekhouders tot wakende ogen, en hebben zij de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het effectief borgen van de kwaliteit van diploma’s.

Download >>

Nr. 1, februari 2018: In gesprek met Martine Pol-Neefs, Inspecteur hoger onderwijs

Auteur: Harry Molkenboer, Desirée Joosten-ten Brinke

“Een goede mogelijkheid om onze open en transparante houding te kunnen laten zien”. Zo zag Martine Pol-Neefs dit interview dat wij in het kader van ‘In gesprek met examenfunctionarissen’ in Utrecht hielden. “Dit interview zie ik ook als werk. We hebben bij de Onderwijsinspectie namelijk effectief toezicht hoog in het vaandel staan en daarvoor is een goed contact met en openheid naar betrokkenen in het hoger onderwijs van groot belang

Download >>

Nr. 1, februari 2018: Bij een toets met gesloten vragen moet je de score corrigeren voor raden

Klopt dit wel?

Auteur: Eline Jensma

De raadkans is een begrip dat specifiek hoort bij meerkeuzevragen. Bij deze vragen moet een kandidaat het goede antwoord kiezen uit een aantal alternatieven. De raadkans is de kans dat een kandidaat die niet geleerd heeft het goede alternatief kiest, oftewel: goed gokt. De raadkans heet daarom ook wel gokkans.

Download >>

Nr. 1, februari 2018: Hoe maak ik goede opdrachten?

Gezien en gelezen

Auteur: Ad de Jongh

In de reeks ‘Toetskwaliteit in de praktijk’ verscheen eind 2017 het boek ‘Hoe maak ik goede opdrachten? De reeks is een uitgave van Teelen, een onderwijskundig bureau dat zich volledig richt op leren en toetsen in Wilp. De auteurs van dit boek ( Martine Bos-Horstink, Jolanda Soeting, Ashra Sugito, Willemien Uit- Hoogerwaard en Marnie Wouters) zijn allen als toetsdeskundige werkzaam bij genoemd bureau.

Download >>

Nr. 4, november 2017: redactioneel

Auteur: Ad de Jongh

Ondanks dat de centrale examens voor de zomervakantie zijn gehouden blijven de examens ook na de vakantie regelmatig het nieuws beheersen. Zo hebben we de afgelopen tijd berichten kunnen lezen over een kandidate die vond dat zij voor het examen Frans een te laag cijfer had gekregen en daardoor gezakt was.

Download >>

Nr. 4, november 2017: Maken de toevoegingen van de vakverenigingen op de correctievoorschriften het CSE VO betrouwbaarder?

Auteur: Hans Kuhlemeier, Stefan Boom, Hugo Gitsels, Uriël Schuurs

Elk jaar is er discussie over de interpretatie van de voorschriften voor de correctie van de centraal schriftelijke examens voortgezet onderwijs. Vakverenigingen organiseren daarom bijeenkomsten waarin het examen en het beoordelingsmodel besproken worden. Het verslag daarvan bevat toevoegingen op het beoordelingsmodel die onder correctoren gretig aftrek vinden.

Download >>

Nr. 4, november 2017: Ongelijke kansen in het onderwijsprocesrecht

Auteur: Ton Lamers

Een van de beginselen in het Nederlands recht is het recht van appèl. Partijen in een rechtszaak moeten in hoger beroep kunnen gaan. Dat wil zeggen dat een partij die het niet eens is met de uitspraak van een rechterlijke instantie de zaak voor heroverweging moet kunnen voorleggen aan een hogere rechtsprekende instantie. De eerste rechterlijke instantie wordt de eerste aanleg genoemd. De hogere rechtsprekende instantie wordt dan de tweede aanleg genoemd.

Download >>

Nr. 4, november 2017: Persoonlijke omstandigheden en het BAS-besluit

Terecht of niet

Auteur: Ton Lamers

Een terugkerend thema in deze rubriek is het Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS) ook vaak wel Bindend Studieadvies met een Afwijzend karakter (BSA) of Bindend Negatief Studieadvies (BNSA) genoemd. De wet spreekt slechts van een advies, dat een negatief of een positief karakter kan hebben. In deze bijdrage gaat het niet zozeer over het BAS zelf maar over de aanleiding daartoe, want een BAS is vaak de reden voor studenten om te gaan procederen.

Download >>

Nr. 4, november 2017: Cijfers en motivatie van leerlingen in de gymles

Auteur: Christa Krijgsman, Lars Borghouts, Jan van Tartwijk, Tim Mainhard, Leen Haerens

Het schoolvak Lichamelijke Opvoeding (LO) beoogt leerlingen te motiveren voor een actieve leefstijl. Tegelijkertijd worden leerlingen veelal met een cijfer beoordeeld op hun sportieve prestaties. In een promotieproject wordt momenteel onderzocht wat de invloed is van beoordeling bij LO op de motivatie van leerlingen.

Download >>

Nr. 4, november 2017: Beoordelaars meer op één lijn door gerichte feedback

…maar er blijven verschillen

Auteur: Jan Adema, Alex Stolwijk

Bij een examen voor projectmanagers bleken er in enkele gevallen opvallend grote verschillen tussen correctoren bij de beoordeling van de antwoorden op open vragen. Bij nader onderzoek bleken sommige correctoren structureel veel strenger of milder te zijn dan andere correctoren. In een traject van vier jaar, kregen de correctoren consequent feedback op hun strengheid of mildheid.

Download >>

Pagina:|1|2|3|4|5|...|45|