Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|2|3|4|5|6|...|51|

Nr. 2, mei 2019: Wat docenten Nederlands écht willen...

Een peiling van de behoefte aan schrijftoetsen

Auteur: U. Schuurs

Bij docenten Nederlands in het voortgezet onderwijs en vakdeskundigen overheerst vaak het gevoel dat de centrale examens een ongewenst backwash-effect hebben op zowel inhoud als didactiek van het onderwijs. Veel docenten Nederlands hebben het gevoel dat ze vooral leesvaardigheid moeten trainen, omdat dat op het programma staat bij de centrale examens. Zo signaleert docent Kuipers dat docenten Nederlands behoefte hebben aan meer ruimte om “niet alleen de focus op leesvaardigheid te leggen. De praktijk wijst namelijk uit dat er in het laatste jaar te veel nadruk op examentraining ligt, terwijl de docent liever de diepte in zou willen met bepaalde onderwerpen die voor ons vak relevant zijn” (zie Kuijpers 2016). In het Advies examen Nederlands (2018) wordt nog wat bouder gesteld: “Het gevolg van de 'smalle' toetsing van leesvaardigheid in het examen is dat het voorafgaande onderwijs versmalt tot een bepaalde vorm van leesonderwijs”. En in algemene zin bepleiten bv. Scheerens en Exalto (2017) een betere afstemming tussen het geplande curriculum (doelen en eindtermen), het geïmplementeerde curriculum (in het onderwijs daadwerkelijk toegepast) en het gerealiseerde curriculum (zoals blijkt uit toets- en examenresultaten) In deze trits is de toetsing niet leidend, maar andersom. Kort samengevat: docenten willen niet dat hun curriculum wordt bepaald door wat in het centraal examen aan de orde komt. De vraag is: wat willen de docenten dan wel?

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Terecht of niet? Wie eist, bewijst

Auteur: Ton Lamers

Een van de pijlers waarop onze rechtsstaat rust, is dat een burger die meent dat hem onrecht is aangedaan zich kan wenden tot een onafhankelijke rechter. Om de gang naar een rechter voor iedereen toegankelijk te laten zijn, moet de rechtsgang voor de burger laagdrempelig en goedkoop zijn. De andere kant van de medaille is dat ook een burger van wie de zaak bij voorbaat kansloos is de hele procesmolen eenvoudig in werking kan stellen, met alle onnodige kosten en frustraties van dien. In deze bijdrage beschrijf ik een zaak die niet zozeer interessant is vanuit juridisch perspectief maar wel vanuit het maatschappelijk perspectief. Als deze student geadviseerd zou zijn om zijn energie in positieve dingen te steken in plaats van te gaan procederen, had dit de betrokkenen veel tijd, geld en ergernis bespaard.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: EVC als smeerolie van de economie

Over de Erkenning van eerder Verworven Competenties

Auteur: Yildiz Karadag

‘Stel vakvolwassenen in staat om hun eerder of in de loop der tijd verder ontwikkelde competenties te laten valideren via een EVC-procedure. Erken de Verworven Competenties (EVC) en waardeer het hiervoor in te zetten vakbekwaamheidsbewijs.’

Download >>

Nr. 2, mei 2019: “Zonder EVC kan ik over een paar jaar mijn werk niet meer doen”

Interview: Jos Caenen in gesprek met Desiree Joosten

Auteur: Desiree Joosten

Het interview met Jos Caenen is een illustratie bij het artikel ‘EVC als smeerolie van de economie’. In het interview verwoordt Jos Caenen zijn ervaringen van het doorlopen van de EVC-procedure.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Een oplossing voor papieren tentamens

Tot ziens nakijkrompslomp, hallo feedback

Auteur: Johan van den Heuvel

Er wordt steeds meer digitaal getoetst. Tijdsbesparing, is een grote winst voor de docent, maar vaak wordt binnen digitaal toetsen gekozen voor meerkeuzevragen terwijl dat niet in alle gevallen de beste vraagvorm is. Ook studenten geven aan dat zij zich beperkt voelen bij vragen waarbij je alleen een antwoord mag aanvinken. In dit artikel wordt een platform beschreven dat de voordelen van papieren toetsen combineert met de voordelen van digitaal toetsen.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Gastcolumn: Meten, weten en bouwtekeningen...

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

Ik ga verhuizen… En op de een of andere manier heb ik me – terwijl zowel mijn man als ik niet per se beschikken over twee rechterhanden (u voelt het understatement) – ertoe laten verleiden een huis te kopen waaraan nog heel veel geklust moet worden. En dat betekent dat ik me moet buigen over zaken waar ik absoluut geen verstand van heb. Gelukkig heb ik hulp van zeer vakbekwame professionals: zonder enige moeite lezen zij een bouwtekening, snappen zij wat alle symbolen hierop betekenen en wat dat betekent voor het soort en de hoeveelheid materialen die wij, nou ja… zij, nodig hebben.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Uit de praktijk: Groeien als assessor

Auteur: Martelli van Velthuysen

Gebogen zit de pianist over de toetsen van zijn zwartglanzende vleugel. Elke aanraking met het klavier draagt bij aan het overweldigende recital, waar het publiek ademloos naar luistert. Hij twijfelt. Eén verkeerde beweging van zijn gespannen vingers en een verkeerde interpretatie is het gevolg. Hij vertraagt, heft zijn pink en ringvinger. Het vraagt uiterste concentratie, en met een minieme aanslag beroert hij de juiste snaar. Zo subtiel als de pianist zijn publiek aan zich bindt, zo betrokken staat de assessor tot zijn kandidaat. Het is niet enkel de ‘toets’ die het verschil maakt in een examen of assessment, maar juist de geraakte snaar. In dit artikel wordt ingegaan op de training van assessoren. Hoe ontwikkel je als assessor een passende aansluiting, attitude en focus die een kandidaat de optimale omstandigheden biedt om te presteren. Een verantwoordelijkheid die het uiterste eist van de assessor.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Wat examineert het CBR in 2030, de bestuurder of de auto?

In gesprek met Harold Bekhuis, manager divisie Rijvaardigheid bij het CBR

Auteur: Harry Molkenboer & Alex van de Kerkhof

In Examens 2008-2 stond een artikel over de achtergronden en resultaten van het nieuwe rijexamen dat per 1 januari 2008 was ingevoerd. Ruim tien jaar later was de redactie nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen bij de CBR-examens. Daar wilde Harold Bekhuis, manager van de divisie Rijvaardigheid, graag over spreken. In 2030 zal niet alleen de aankomend bestuurder van een personenauto worden geëxamineerd maar waarschijnlijk ook de auto zelf.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Klopt dit wel? Bij formatief toetsen geef je geen cijfers

Auteur: Wil de Groot-Bolluijt MScN

Ik ben ruim tien jaar betrokken bij het invoeren van digitaal toetsen. Ik zie daarbij de verschillende mogelijkheden en combinaties van formatief en summatief toetsen, waarbij het niet zo eenvoudig, en misschien niet wenselijk is, om dit strikt af te bakenen. In mijn werk bij deKennistoetsenbank (Prove2Move, 2017) ondersteunen en stimuleren wij het digitaal gebruik van formatieve toetsen door het aanbieden van toetsvragen met directe, zinvolle feedback die aansluit op het onderwijsprogramma. In deze rubriek houd ik graag een pleidooi voor de combinatie van summatief en formatief toetsen, de rol van cijfers daarbij en de inzet van digitale middelen die dit ondersteunen.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Gezien en gelezen

Auteur: Ad de Jongh

Eind 2018 verschenen twee rapporten die in de (landelijke) pers veel aandacht kregen: het rapport van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering met als titel ‘Een volwaardig schoolexamen’ en het advies van de Onderwijsraad met als titel ‘Toets wijzer. Naar een eigen(tijdse)wijze van toetsen en examineren. Het eerste rapport is gemaakt in opdracht van de VO-Raad (Voortgezet Onderwijsraad) naar aanleiding van de perikelen die zich rondom de examinering in 2018 hebben voorgedaan op twee Maastrichtse vmbo-scholen. Het advies van de Onderwijsraad is op verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Eerste uitgave van de zestiende jaargang

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

Er ligt weer een mooi gevuld nummer van Examens voor u. We hopen dat u met de artikelen en rubrieken meer te weten komt over hoe de kwaliteit van toetsen en examens verhoogd kan worden. Het hoofdartikel is van Marieke de Back, Romy Noordhof en Hans Kuhlemeier. Zij hebben onderzocht of het mogelijk is om dezelfde kwaliteit van een examen te realiseren bij verschillende afnamemodi, te weten een practicum, een papieren toets of een digitale toets. Het artikel van Sebastiaan de Klerk en collega’s legt uit hoe dit werkt. Zijn toetsen die door docenten geanalyseerd worden ook daadwerkelijk beter dan toetsen waarbij de docenten niet analyseren? Een antwoord op deze vraag kunt u lezen in het artikel van Chantal de Koster. Naast de artikelen vindt u zoals gewoonlijk ook weer de verschillende rubrieken: Uit de Praktijk, de gastcolumn van Tamara van Schilt-Mol, Gezien en gelezen, Klopt dit wel?, Terecht of niet…? Ik wens u weer veel leesplezier!

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Samenvatting Formatief datagebruik in scholen

Het proces ontrafeld

Auteur: Wilma Kippers

Op 28 november 2018 vond aan de Universiteit Twente postuum de promotie plaats van Wilma Kippers die op 31 juli 2018 bij een noodlottig ongeval tijdens een vakantie in Griekenland was omgekomen. Haar promotiedatum was toen al gepland. De samenvatting van haar proefschrift over formatief datagebruik in scholen treft u hieronder aan.

Download >>

Pagina:|1|2|3|4|5|6|...|51|