Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|42|43|44|45|46|...|51|

Nr. 1, februari 2008: Een 5D-strategie tegen werkstukfraude

Het plegen van plagiaat

Auteur: Maurice de Volder, George Moerkerke, Fred de Roode

Werkstukfraude is vrij gemakkelijk, omdat werkstukken zonder toezicht thuis worden gemaakt enter beoordeling worden ingestuurd. Deze fraudekan twee vormen aannemen: plagiaat en identiteitsverwisseling.

Download >>

Nr. 1, februari 2008: Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe)

Een geschikte examenvorm voor het vmbo

Auteur: Erna van Hest, Rixt Zeelenberg en Piet Dietvorst

Vanaf 30 maart tot en met 30 mei 2008 nemen vmbo-scholen het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) af. Het cspe is dé examenvorm voor de beroepsgerichte vakken. Het is in 2004 geïntroduceerd in de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb), een jaar na de eerste centrale examens in het vmbo.

Download >>

Nr. 1, februari 2008: IJspegel: over optimale examencondities

Terecht of niet?

Auteur: Henk van Berkel

Achtergrond. Het is al weer jaren geleden dat de Elfstedentocht is gereden. Toch zijn er nog dagen in de winter waarop de winterkou erbarmelijk toeslaat. Ook tijdens dagen waarop kandidaten een examen afleggen, kan de temperatuur tot onder het vriespunt dalen. Op zichzelf hoeft dit nog niet tot groot ongemak te leiden.

Download >>

Nr. 1, februari 2008: Toetsend leren voor flexibel remediatie-onderwijs

Bijspijkeronderwijs

Auteur: Dirk Tempelaar, Bart Rienties en Maarten van Wesel

Recente functionaliteituitbreiding in course managementsystemen staat het adaptief aanbieden van leermaterialen toe. Dit betekent een belangrijke doorbraak in toetsgestuurd leren.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Drie zessen of meer lessen?

Voorwoord

Auteur: Ton Luijten

In het veel genoemde rapport van de Onderwijsraad over de hoogst noodzakelijke verbetering van het onderwijspeil in het voortgezet onderwijs, zoomde de complete dagbladpers in op het voorstel over de examencijfers. Leerlingen die op het eindexamen een onvoldoende halen voor Nederlands, Engels of wiskunde zouden geen diploma moeten krijgen.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Miskenning of erkenning van docenten en praktijkopleiders in het mbo?

Gastcolumn

Auteur: Drie zessen of meer lessen?

Onlangs nam ik deel aan CompetentCity, een evenement waarin het mbo-onderwijs in samenwerking met de kenniscentra en het bedrijfsleven laat zien hoe modern onderwijs wordt vormgegeven. Tijdens dit evenement is een levendig examineringsdebat gehouden onder andere over de stelling ‘Persooncertificering is een voorwaarde voor competentieontwikkeling van beoordelaars’.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Een experiment met beeldschermtoetsing

Het digitaliseren van tentamens tandheelkunde

Auteur: Silvester Draaijer, Denise van Diermen, Michel Jansen en Jaap Buis

In dit artikel geven de auteurs een beeld van het beleid rondom tentamineren op het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). De tentaminering is de afgelopen jaren veranderd. Een van de belangrijkste veranderingen is het steeds meer digitaliseren van tentamens. Tevens heeft het opleidingsinstituut van de faculteit de wens om bij sommige vakken met open boek te willen toetsen.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Een extra borg op kwaliteit in het mbo

Persoonlijke vakbekwaamheidscertificaten

Auteur: Jan Jacobs en Annemarie de Knecht-van Eekelen

Op 3 september 2007 kregen acht docenten van Helicon Opleidingen uit Boxtel en het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch het certificaat ‘assessor’, ‘toetsconstructeur’ of ‘toetsvaststeller’ uitgereikt uit handen van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt- Vliegenthart.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Een indrukwekkend naslagwerk

Gezien en gelezen

Auteur: Piet Sanders

R.L. Brennan (Ed.) (2006). Educational measurement (fourth edition). Westport: Praeger Publishers. ISBN 0-275-98125-8.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Ervaringen met CitoTester

De ontwikkelingen van een centraal examensysteem op de computer

Auteur: Mark Martinot en Henny Taks

Na een introductieperiode van drie jaar kunnen in 2008 alle vmbo-scholen deelnemen aan digitale centrale examens voor hun BB-leerlingen. Leerlingen en scholen zijn zeer gemotiveerd voor deze nieuwe examenvorm. Zij maken daarvoor gebruik van het programma CitoTester.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Geknipt voor het vak

Zelfsturende kappersleerlingen kijken in de spiegel

Auteur: Wendy Kicken en Saskia Brand-Gruwel

Feedback aan een kappersleerling: ‘Spanning en spreiding van de wikkels is goed, maar kan beter door de passé rechter uit de hoofdhuid op te nemen en strak te trekken bij het inwikkelen. Afdelingen netjes recht. Theorie permanentproces begrepen. Eindelijk negenvakswikkelpatroon binnen 45 minuten ingedraaid!’.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Klagen over spieken helpt studente niet

Klagen over spieken helpt studente niet

Auteur: Maarten Heinemann en Annie Kempers-Warmerdam

Context Een studente aan de MBA-opleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft zich in een kort geding in 2003 bij de rechter beklaagd over fraude bij examens. Het op grote schaal spieken voor medestudenten – topmanagers in spe – heeft haar het studiejaar van een prestigieuze particuliere managementopleiding gekost, omdat de beoordeling voor haar examenwerk mede bepaald wordt door de prestaties van anderen

Download >>

Pagina:|1|...|42|43|44|45|46|...|51|