Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|42|43|44|45|46|...|51|

Nr. 1, februari 2008: De quotiëntregel

Een nieuwe scoringsmethode voor meervoudige keuzevragen

Auteur: Hans Vos en Anne-Marie de Graaf

De quotiëntregel is op de studiedag over innovatieve vraagvormen gepresenteerd als een nieuwe methode voor het optimaal scoren van meervoudige keuzevragen. Dit type vraag is een variant op de klassieke meerkeuzevraag, waarbij meer goede antwoorden mogelijk zijn.

Download >>

Nr. 1, februari 2008: De vele gezichten van assessment op www.expand.nl

Gezien en gelezen

Auteur: Inge van de Veerdonk

De vele gezichten van assessment op www.expand.nl Binnen de sociale wetenschappen is het beoordelen van personen een centraal thema. Het onderwijs gaat na of de leerling/student aan de eisen van de opleiding voldoet, in de beroepspraktijk wordt nagegaan of een potentiële medewerker aan de eisen van de functie voldoet.

Download >>

Nr. 1, februari 2008: Digitale innovatieve vraagvormen: verslag van een studiemiddag

Uit de praktijk

Auteur: Ab van Beek

Op een discussieplatform voor toetsen in het hoger onderwijs, de Toets HO-Lijst, ontstond in 2007 een heftige e-maildiscussie over het gebruik van innovatievevraagvormen zoals de multiple responsevragen, ordenings-, sleep- en matchingvragen in digitale toetsen.

Download >>

Nr. 1, februari 2008: Een 5D-strategie tegen werkstukfraude

Het plegen van plagiaat

Auteur: Maurice de Volder, George Moerkerke, Fred de Roode

Werkstukfraude is vrij gemakkelijk, omdat werkstukken zonder toezicht thuis worden gemaakt enter beoordeling worden ingestuurd. Deze fraudekan twee vormen aannemen: plagiaat en identiteitsverwisseling.

Download >>

Nr. 1, februari 2008: Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe)

Een geschikte examenvorm voor het vmbo

Auteur: Erna van Hest, Rixt Zeelenberg en Piet Dietvorst

Vanaf 30 maart tot en met 30 mei 2008 nemen vmbo-scholen het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) af. Het cspe is dé examenvorm voor de beroepsgerichte vakken. Het is in 2004 geïntroduceerd in de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb), een jaar na de eerste centrale examens in het vmbo.

Download >>

Nr. 1, februari 2008: IJspegel: over optimale examencondities

Terecht of niet?

Auteur: Henk van Berkel

Achtergrond. Het is al weer jaren geleden dat de Elfstedentocht is gereden. Toch zijn er nog dagen in de winter waarop de winterkou erbarmelijk toeslaat. Ook tijdens dagen waarop kandidaten een examen afleggen, kan de temperatuur tot onder het vriespunt dalen. Op zichzelf hoeft dit nog niet tot groot ongemak te leiden.

Download >>

Nr. 1, februari 2008: Toetsend leren voor flexibel remediatie-onderwijs

Bijspijkeronderwijs

Auteur: Dirk Tempelaar, Bart Rienties en Maarten van Wesel

Recente functionaliteituitbreiding in course managementsystemen staat het adaptief aanbieden van leermaterialen toe. Dit betekent een belangrijke doorbraak in toetsgestuurd leren.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Miskenning of erkenning van docenten en praktijkopleiders in het mbo?

Gastcolumn

Auteur: Drie zessen of meer lessen?

Onlangs nam ik deel aan CompetentCity, een evenement waarin het mbo-onderwijs in samenwerking met de kenniscentra en het bedrijfsleven laat zien hoe modern onderwijs wordt vormgegeven. Tijdens dit evenement is een levendig examineringsdebat gehouden onder andere over de stelling ‘Persooncertificering is een voorwaarde voor competentieontwikkeling van beoordelaars’.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Een experiment met beeldschermtoetsing

Het digitaliseren van tentamens tandheelkunde

Auteur: Silvester Draaijer, Denise van Diermen, Michel Jansen en Jaap Buis

In dit artikel geven de auteurs een beeld van het beleid rondom tentamineren op het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). De tentaminering is de afgelopen jaren veranderd. Een van de belangrijkste veranderingen is het steeds meer digitaliseren van tentamens. Tevens heeft het opleidingsinstituut van de faculteit de wens om bij sommige vakken met open boek te willen toetsen.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Een extra borg op kwaliteit in het mbo

Persoonlijke vakbekwaamheidscertificaten

Auteur: Jan Jacobs en Annemarie de Knecht-van Eekelen

Op 3 september 2007 kregen acht docenten van Helicon Opleidingen uit Boxtel en het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch het certificaat ‘assessor’, ‘toetsconstructeur’ of ‘toetsvaststeller’ uitgereikt uit handen van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt- Vliegenthart.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Een indrukwekkend naslagwerk

Gezien en gelezen

Auteur: Piet Sanders

R.L. Brennan (Ed.) (2006). Educational measurement (fourth edition). Westport: Praeger Publishers. ISBN 0-275-98125-8.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Ervaringen met CitoTester

De ontwikkelingen van een centraal examensysteem op de computer

Auteur: Mark Martinot en Henny Taks

Na een introductieperiode van drie jaar kunnen in 2008 alle vmbo-scholen deelnemen aan digitale centrale examens voor hun BB-leerlingen. Leerlingen en scholen zijn zeer gemotiveerd voor deze nieuwe examenvorm. Zij maken daarvoor gebruik van het programma CitoTester.

Download >>

Pagina:|1|...|42|43|44|45|46|...|51|