Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|43|44|45|46|47|...|51|

Nr. 4, november 2007: Legitimatieplicht bij examens: burkaverbod

Uit de praktijk

Auteur: Annie Kempers-Warmerdam

0 Het studentenstatuut van de Vrije Universiteit in Amsterdam voorziet erin dat kandidaten geen gezichtsbedekkende kleding mogen dragen. Dit is niet alleen vanwege de benodigde communicatie, maar ook in het kader van de identificatieplicht bij examens. Met een burkadraagster bij de faculteit Aard- en levenswetenschappen is het College van Bestuur op dit moment in gesprek om te zien of er een werkbare oplossing gevonden kan worden.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Nieuwe evaluatievormen en studieaanpak

Assessment getoetst

Auteur: David Gijbels en Gert Vanthournout

Studenten passen wat ze studeren en hoe ze hun studie aanpakken aan op basis van de door hen gepercipieerde eisen van de evaluatie. Leiden nieuwe meetintensieve evaluatievormen – evaluatie in deze zin bedoeld als een verzamelbegrip voor toetsen, beoordelingen en examens – echter ook tot verdieping en intensivering van studieaanpak? In dit artikel onderwerpen de auteurs een aantal assumpties met betrekking tot alternatieve methoden aan een kritische toets waarbij ze gebruik maken van empirische gegevens uit de vakliteratuur.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Wat doet het ministerie en hoe reageert het veld?

Taken van KCE naar inspectie

Auteur: Annemarie de Knecht-van Eekelen en Ad de Jongh

0 De kwaliteit van het functioneren van het Kwaliteitscentrum Examinering, KCE, is op diverse aspecten onvoldoende. Dat stond in het persbericht van het Ministerie van OCW van 6 september. Het toezicht op de examens mbo gaat per 15 november 2007 naar de inspectie. EXAMENS informeert over hoe het zo ver heeft kunnen komen en wat dit voor het mbo betekent.

Download >>

Nr. 3, september 2007: De markt werkt, of niet?

Auteur: Henk van Berkel

In het vorige nummer van dit tijdschrift stond een interview met Marc van Eck over het ‘vermarkten’ van het product examens. Hij gaf zijn ideeën over hoe exameninstellingen hun examens positiever op de markt zouden kunnen zetten: belicht alstublieft niet de negatieve aspecten van examens, bijvoorbeeld via informatie over slaagpercentages, en dus over zakpercentages,

Download >>

Nr. 3, september 2007: Afronden: regelen of niet?

Auteur: Henk van Berkel

0 Iedere exameninstelling krijgt er mee te maken: het afronden van cijfers. Nu is het afronden van cijfers die in de range vallen tussen een cijfer zeven en cijfer acht doorgaans niet zo belangrijk, maar als het berekende cijfer ligt tussen een vijf en een zes verandert de zaak.

Download >>

Nr. 3, september 2007: Assessment: een zorgvuldig ontwikkelproces

Auteur: Catherine Tunissen

E. Roelofs & G. Straetmans (red.) (2006). Assessment in actie. Competentiebeoordeling in opleiding en beroep. Cito, Arnhem. ISBN-13: 978-90-5834-081-8.

Download >>

Nr. 3, september 2007: Levensecht toetsen in optima forma

Het meest complexe politie-examen

Auteur: Peter Hammecher en Jakomien ter Haar

0 Terwijl rookbommen sissend tot ontbranding komen, prikken en slaan geoorloofd is, barricades worden opgeworpen, paarden in volle galop op een mensenmenigte worden afgestuurd en herhaaldelijk een hartgrondig ‘rot op’ klinkt, vindt er eigenlijk iets heel moois plaats.

Download >>

Nr. 3, september 2007: Met een hacker aan tafel

Uit de praktijk

Auteur: Peter van Schelven en Annie Kempers-Warmerdam

Hoe betrouwbaar en kwetsbaar is examenmateriaal en de registratie van toegekende cijfers? Als vader van een zoon van 18 word je nogal eens verrast. Zo ook onlangs toen ik geconfronteerd werd met de stoere uitspraak van een vriendje van mijn zoon: ‘Het is geen kunst om een voldoende te halen. Als de leraar die niet geeft, dan doe ik dat zelf wel.

Download >>

Nr. 3, september 2007: Offshoring in het onderwijs?

Gastcolumn

Auteur: Piter Mandemaker

0 In het bedrijfsleven is het al lang gemeengoed om activiteiten uit te besteden naar het buitenland. Offshoring, zoals dit fenomeen genoemd wordt, is meestal een gevolg van de zoektocht naar kostenbesparingen. In het onderwijs is de druk om goede financiële prestaties neer te zetten niet zo hoog als in het bedrijfsleven.

Download >>

Nr. 3, september 2007: Op weg naar betere schoolexamens

De kwaliteitsmonitor schoolexamens van cito

Auteur: Tom Erkens, Hans Kuhlemeier, Jan van Weerden

0 Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen sinds april 2007 de kwaliteit van hun schoolexamen met de kwaliteitsmonitor vaststellen en zo nodig verbeteren. Het instrument wordt ingevuld per vak en is geschikt voor alle vakken in de Tweede Fase en alle leerwegen in het vmbo.

Download >>

Nr. 3, september 2007: Standaardtoets: weg ermee?

Hernieuwde belangstelling voor addaptief toetsen

Auteur: Wouter Schoonman

n het oude China werden kandidaten voor overheidsfuncties aan talrijke examens en toetsen onderworpen. Het fenomeen toets of examen is dus al duizenden jaren oud, inclusief fraude die daarbij hoort. Bewaard gebleven is een kimono die aan de binnenzijde volgeschreven was met ‘spiekbriefjes’.

Download >>

Nr. 3, september 2007: VO-raad: een nieuwe sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs

In gesprek met Sjoerd Slagter en Karel Janssen van de VO-raad

Auteur: Ton Luijten en Henk van Berkel

Het is woensdagmiddag 27 juni als wij in Utrecht het kantoorgebouw aan de St Jacobsstraat binnenstappen voor een eerste kennismaking met de VOraad. Het gebouw ademt de sfeer van een gebouw in herverkaveling: op de begane grond wordt gewerkt om van de geflexibiliseerde ruimte weer een geheel te maken, maar het kan ook andersom zijn.

Download >>

Pagina:|1|...|43|44|45|46|47|...|51|