Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|43|44|45|46|47|...|51|

Nr. 4, november 2007: Drie zessen of meer lessen?

Voorwoord

Auteur: Ton Luijten

In het veel genoemde rapport van de Onderwijsraad over de hoogst noodzakelijke verbetering van het onderwijspeil in het voortgezet onderwijs, zoomde de complete dagbladpers in op het voorstel over de examencijfers. Leerlingen die op het eindexamen een onvoldoende halen voor Nederlands, Engels of wiskunde zouden geen diploma moeten krijgen.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Geknipt voor het vak

Zelfsturende kappersleerlingen kijken in de spiegel

Auteur: Wendy Kicken en Saskia Brand-Gruwel

Feedback aan een kappersleerling: ‘Spanning en spreiding van de wikkels is goed, maar kan beter door de passé rechter uit de hoofdhuid op te nemen en strak te trekken bij het inwikkelen. Afdelingen netjes recht. Theorie permanentproces begrepen. Eindelijk negenvakswikkelpatroon binnen 45 minuten ingedraaid!’.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Klagen over spieken helpt studente niet

Klagen over spieken helpt studente niet

Auteur: Maarten Heinemann en Annie Kempers-Warmerdam

Context Een studente aan de MBA-opleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft zich in een kort geding in 2003 bij de rechter beklaagd over fraude bij examens. Het op grote schaal spieken voor medestudenten – topmanagers in spe – heeft haar het studiejaar van een prestigieuze particuliere managementopleiding gekost, omdat de beoordeling voor haar examenwerk mede bepaald wordt door de prestaties van anderen

Download >>

Nr. 4, november 2007: Legitimatieplicht bij examens: burkaverbod

Uit de praktijk

Auteur: Annie Kempers-Warmerdam

0 Het studentenstatuut van de Vrije Universiteit in Amsterdam voorziet erin dat kandidaten geen gezichtsbedekkende kleding mogen dragen. Dit is niet alleen vanwege de benodigde communicatie, maar ook in het kader van de identificatieplicht bij examens. Met een burkadraagster bij de faculteit Aard- en levenswetenschappen is het College van Bestuur op dit moment in gesprek om te zien of er een werkbare oplossing gevonden kan worden.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Nieuwe evaluatievormen en studieaanpak

Assessment getoetst

Auteur: David Gijbels en Gert Vanthournout

Studenten passen wat ze studeren en hoe ze hun studie aanpakken aan op basis van de door hen gepercipieerde eisen van de evaluatie. Leiden nieuwe meetintensieve evaluatievormen – evaluatie in deze zin bedoeld als een verzamelbegrip voor toetsen, beoordelingen en examens – echter ook tot verdieping en intensivering van studieaanpak? In dit artikel onderwerpen de auteurs een aantal assumpties met betrekking tot alternatieve methoden aan een kritische toets waarbij ze gebruik maken van empirische gegevens uit de vakliteratuur.

Download >>

Nr. 4, november 2007: Wat doet het ministerie en hoe reageert het veld?

Taken van KCE naar inspectie

Auteur: Annemarie de Knecht-van Eekelen en Ad de Jongh

0 De kwaliteit van het functioneren van het Kwaliteitscentrum Examinering, KCE, is op diverse aspecten onvoldoende. Dat stond in het persbericht van het Ministerie van OCW van 6 september. Het toezicht op de examens mbo gaat per 15 november 2007 naar de inspectie. EXAMENS informeert over hoe het zo ver heeft kunnen komen en wat dit voor het mbo betekent.

Download >>

Nr. 3, september 2007: De markt werkt, of niet?

Auteur: Henk van Berkel

In het vorige nummer van dit tijdschrift stond een interview met Marc van Eck over het ‘vermarkten’ van het product examens. Hij gaf zijn ideeën over hoe exameninstellingen hun examens positiever op de markt zouden kunnen zetten: belicht alstublieft niet de negatieve aspecten van examens, bijvoorbeeld via informatie over slaagpercentages, en dus over zakpercentages,

Download >>

Nr. 3, september 2007: Afronden: regelen of niet?

Auteur: Henk van Berkel

0 Iedere exameninstelling krijgt er mee te maken: het afronden van cijfers. Nu is het afronden van cijfers die in de range vallen tussen een cijfer zeven en cijfer acht doorgaans niet zo belangrijk, maar als het berekende cijfer ligt tussen een vijf en een zes verandert de zaak.

Download >>

Nr. 3, september 2007: Assessment: een zorgvuldig ontwikkelproces

Auteur: Catherine Tunissen

E. Roelofs & G. Straetmans (red.) (2006). Assessment in actie. Competentiebeoordeling in opleiding en beroep. Cito, Arnhem. ISBN-13: 978-90-5834-081-8.

Download >>

Nr. 3, september 2007: Levensecht toetsen in optima forma

Het meest complexe politie-examen

Auteur: Peter Hammecher en Jakomien ter Haar

0 Terwijl rookbommen sissend tot ontbranding komen, prikken en slaan geoorloofd is, barricades worden opgeworpen, paarden in volle galop op een mensenmenigte worden afgestuurd en herhaaldelijk een hartgrondig ‘rot op’ klinkt, vindt er eigenlijk iets heel moois plaats.

Download >>

Nr. 3, september 2007: Met een hacker aan tafel

Uit de praktijk

Auteur: Peter van Schelven en Annie Kempers-Warmerdam

Hoe betrouwbaar en kwetsbaar is examenmateriaal en de registratie van toegekende cijfers? Als vader van een zoon van 18 word je nogal eens verrast. Zo ook onlangs toen ik geconfronteerd werd met de stoere uitspraak van een vriendje van mijn zoon: ‘Het is geen kunst om een voldoende te halen. Als de leraar die niet geeft, dan doe ik dat zelf wel.

Download >>

Nr. 3, september 2007: Offshoring in het onderwijs?

Gastcolumn

Auteur: Piter Mandemaker

0 In het bedrijfsleven is het al lang gemeengoed om activiteiten uit te besteden naar het buitenland. Offshoring, zoals dit fenomeen genoemd wordt, is meestal een gevolg van de zoektocht naar kostenbesparingen. In het onderwijs is de druk om goede financiële prestaties neer te zetten niet zo hoog als in het bedrijfsleven.

Download >>

Pagina:|1|...|43|44|45|46|47|...|51|