Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|44|45|46|47|48|...|51|

Nr. 2, mei 2007: De competente diender

Uit de praktijk

Auteur: Wouter Schoonman

‘Wist u dat met name in de grote steden een groot deel van de agenten die op straat werken uit studenten bestaat? Ze zijn herkenbaar aan slechts een streep op de schouder. Dit vloeit voort uit onze filosofie van duaal leren en ondertussen voldoen we daarmee meteen ook aan de wens vanuit de politiek om “meer blauw op straat” te zien’, aldus grapt Bart Bolhuis, toetskundige bij de politieacademie in Apeldoorn, waar we met het NVE een dagje op bezoek zijn.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Gratis advies

Redactioneel

Auteur: Ton Luijten

De centrale examens in het voortgezet onderwijs zijn weer achter rug. Dit jaar voor het eerst afgenomen onder de eindverantwoordelijkheid van Ronald Plasterk, Minister van Onderwijs.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: De rechter grijpt in

Terecht of niet?

Auteur: Henk van Berkel

In deze rubriek dit keer een beroepszaak die de kranten haalde en in ieder geval in een opzicht opmerkelijk is: de rechter bemoeit zich met de inhoud van het examen. Juridische regels zijn duidelijk over de mogelijkheid om bij toetsing van een vakinhoudelijke beoordeling in te grijpen.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Examens op de computer: vragen en antwoorden

een verslag van de CBT conferentie 2007

Auteur: Michiel Hoogers

Het lijkt hartje zomer, het is half april als in het West-Indisch Huis in Amsterdam de CBT Conferentie wordt gehouden. De sfeer is ontspannen, collegiaal, ofschoon de meeste sprekers tijdens hun presentatie niet het achterste van hun tong laten zien.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Examinering binnen het politieonderwijs

De commissie van beroep

Auteur: Harm Hooghiemstra

Sinds de invoering van de Wet op het LSOP1 en het politieonderwijs in 2002, kunnen beslissingen van het college van bestuur van de politieacademie ten aanzien van de examinering worden onderworpen aan het oordeel van een commissie van beroep voor de examens.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Kwaliteitsimpuls voor praktijkbeoordelingen

IBC als ontwerpmethode1

Auteur: Bert Kok en Anneke Bax

In vraaggestuurd competentiegericht onderwijs leren studenten zelf een leerroute kiezen en uitstippelen. Met behulp van de opleiding stellen ze leervragen die daarbij leidend zijn. Nieuw is dat studenten ook zelf vorm kunnen geven aan hun assessmentprogramma

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Pleidooi voor verantwoorde examenprocedures

Onderwijskwaliteit en toetsing

Auteur: Han Starren

Als men de kwaliteit van het onderwijs wil verbeteren – hetgeen niets anders kan betekenen dan verbetering van leerprestaties: kwaliteit moet immers blijken – dan kan men daarvoor bijvoorbeeld de instructie of het leerproces in het vizier nemen.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Staatssecretaris grijpt in

De examensituatie in het mbo

Auteur: Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

Op 23 april jl. zond Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, de staatssecretaris van onderwijs, de volgende brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Stichting Vamex aangewezen voor examinering

Examinering klein vaarbewijs en de wijze van toezicht

Auteur: Arie Kwak en Annie Kempers

De Stichting VAMEX is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 aangewezen als de enige exameninstelling voor het maken en afnemen van de examens klein vaarbewijs.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Hoe echt is authentiek?

Gezien en gelezen

Auteur: Henk van Berkel

Judith T.M. Gulikers (2006). Authenticity is in the eye of the beholder, beliefs and perceptions of authentic assessment and the influence on student learning.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Een nieuwe uitgever.

Auteur: Henk van Berkel en Ton Luijten

Op initiatief van de redactie heeft de NVE een nieuwe uitgever gevonden: Kloosterhof. Uitgever Eric Vullers is een jonge uitgever met duidelijke ideeën over tijdschriften, vooral over de marketing ervan. Dat is belangrijk omdat naar het oordeel van de NVE en de redactie er groeimogelijkheden zijn.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Een nieuwe rubriek: Terecht of niet?

Auteur: Henk van Berkel

Het behoeft geen betoog dat het zakken voor een examen verregaande consequenties kan hebben. Examenkandidaten hebben er daarom alle belang bij dat instellingen op een rechtvaardige wijze examineren. Dat impliceert dat exameninstellingen zich moeten houden aan bepaalde normen.

Download >>

Pagina:|1|...|44|45|46|47|48|...|51|