Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|44|45|46|47|48|...|51|

Nr. 3, september 2007: Op weg naar betere schoolexamens

De kwaliteitsmonitor schoolexamens van cito

Auteur: Tom Erkens, Hans Kuhlemeier, Jan van Weerden

0 Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen sinds april 2007 de kwaliteit van hun schoolexamen met de kwaliteitsmonitor vaststellen en zo nodig verbeteren. Het instrument wordt ingevuld per vak en is geschikt voor alle vakken in de Tweede Fase en alle leerwegen in het vmbo.

Download >>

Nr. 3, september 2007: Standaardtoets: weg ermee?

Hernieuwde belangstelling voor addaptief toetsen

Auteur: Wouter Schoonman

n het oude China werden kandidaten voor overheidsfuncties aan talrijke examens en toetsen onderworpen. Het fenomeen toets of examen is dus al duizenden jaren oud, inclusief fraude die daarbij hoort. Bewaard gebleven is een kimono die aan de binnenzijde volgeschreven was met ‘spiekbriefjes’.

Download >>

Nr. 3, september 2007: VO-raad: een nieuwe sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs

In gesprek met Sjoerd Slagter en Karel Janssen van de VO-raad

Auteur: Ton Luijten en Henk van Berkel

Het is woensdagmiddag 27 juni als wij in Utrecht het kantoorgebouw aan de St Jacobsstraat binnenstappen voor een eerste kennismaking met de VOraad. Het gebouw ademt de sfeer van een gebouw in herverkaveling: op de begane grond wordt gewerkt om van de geflexibiliseerde ruimte weer een geheel te maken, maar het kan ook andersom zijn.

Download >>

Nr. 3, september 2007: Welke beoordeling past het best bij je?

IBC als ontwerpmethode, deel 2

Auteur: Bert Kok en Anneke Bax

Binnen het hbo doorlopen studenten steeds meer hun eigen studieroute. Daardoor verdwijnen de klassikaal af te nemen toetsvormen naar de achtergrond en moeten de toetsmethoden meer maatwerk zijn. ‘Iedere student zijn eigen leerroute’ impliceert daarom dat iedere student zijn eigen individuele assessment doet, maar dit ook zelf kan ontwerpen.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Examinering binnen het politieonderwijs

De commissie van beroep

Auteur: Harm Hooghiemstra

Sinds de invoering van de Wet op het LSOP1 en het politieonderwijs in 2002, kunnen beslissingen van het college van bestuur van de politieacademie ten aanzien van de examinering worden onderworpen aan het oordeel van een commissie van beroep voor de examens.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Gratis advies

Redactioneel

Auteur: Ton Luijten

De centrale examens in het voortgezet onderwijs zijn weer achter rug. Dit jaar voor het eerst afgenomen onder de eindverantwoordelijkheid van Ronald Plasterk, Minister van Onderwijs.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Branding van examens: kans of drama?

Interview met Marc van Eck over het imago van examens

Auteur: Jeanet van de Bunte en Henk van Berkel

In een tot kantoor omgedoopt oud schoolgebouw spraken wij met Marc van Eck, managing partner van Business Openers Innovaction. Belangrijkste vraag: hoe kun je het product examens vermarkten en aantrekkelijk maken?

Download >>

Nr. 2, mei 2007: De competente diender

Uit de praktijk

Auteur: Wouter Schoonman

‘Wist u dat met name in de grote steden een groot deel van de agenten die op straat werken uit studenten bestaat? Ze zijn herkenbaar aan slechts een streep op de schouder. Dit vloeit voort uit onze filosofie van duaal leren en ondertussen voldoen we daarmee meteen ook aan de wens vanuit de politiek om “meer blauw op straat” te zien’, aldus grapt Bart Bolhuis, toetskundige bij de politieacademie in Apeldoorn, waar we met het NVE een dagje op bezoek zijn.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: De rechter grijpt in

Terecht of niet?

Auteur: Henk van Berkel

In deze rubriek dit keer een beroepszaak die de kranten haalde en in ieder geval in een opzicht opmerkelijk is: de rechter bemoeit zich met de inhoud van het examen. Juridische regels zijn duidelijk over de mogelijkheid om bij toetsing van een vakinhoudelijke beoordeling in te grijpen.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Examens op de computer: vragen en antwoorden

een verslag van de CBT conferentie 2007

Auteur: Michiel Hoogers

Het lijkt hartje zomer, het is half april als in het West-Indisch Huis in Amsterdam de CBT Conferentie wordt gehouden. De sfeer is ontspannen, collegiaal, ofschoon de meeste sprekers tijdens hun presentatie niet het achterste van hun tong laten zien.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Kwaliteitsimpuls voor praktijkbeoordelingen

IBC als ontwerpmethode1

Auteur: Bert Kok en Anneke Bax

In vraaggestuurd competentiegericht onderwijs leren studenten zelf een leerroute kiezen en uitstippelen. Met behulp van de opleiding stellen ze leervragen die daarbij leidend zijn. Nieuw is dat studenten ook zelf vorm kunnen geven aan hun assessmentprogramma

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Pleidooi voor verantwoorde examenprocedures

Onderwijskwaliteit en toetsing

Auteur: Han Starren

Als men de kwaliteit van het onderwijs wil verbeteren – hetgeen niets anders kan betekenen dan verbetering van leerprestaties: kwaliteit moet immers blijken – dan kan men daarvoor bijvoorbeeld de instructie of het leerproces in het vizier nemen.

Download >>

Pagina:|1|...|44|45|46|47|48|...|51|