Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|45|46|47|48|49|...|51|

Nr. 2, mei 2007: Staatssecretaris grijpt in

De examensituatie in het mbo

Auteur: Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

Op 23 april jl. zond Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, de staatssecretaris van onderwijs, de volgende brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Stichting Vamex aangewezen voor examinering

Examinering klein vaarbewijs en de wijze van toezicht

Auteur: Arie Kwak en Annie Kempers

De Stichting VAMEX is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 aangewezen als de enige exameninstelling voor het maken en afnemen van de examens klein vaarbewijs.

Download >>

Nr. 2, mei 2007: Hoe echt is authentiek?

Gezien en gelezen

Auteur: Henk van Berkel

Judith T.M. Gulikers (2006). Authenticity is in the eye of the beholder, beliefs and perceptions of authentic assessment and the influence on student learning.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Een nieuwe uitgever.

Auteur: Henk van Berkel en Ton Luijten

Op initiatief van de redactie heeft de NVE een nieuwe uitgever gevonden: Kloosterhof. Uitgever Eric Vullers is een jonge uitgever met duidelijke ideeën over tijdschriften, vooral over de marketing ervan. Dat is belangrijk omdat naar het oordeel van de NVE en de redactie er groeimogelijkheden zijn.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Een nieuwe rubriek: Terecht of niet?

Auteur: Henk van Berkel

Het behoeft geen betoog dat het zakken voor een examen verregaande consequenties kan hebben. Examenkandidaten hebben er daarom alle belang bij dat instellingen op een rechtvaardige wijze examineren. Dat impliceert dat exameninstellingen zich moeten houden aan bepaalde normen.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Een praktijkgericht examen op maat

Inburgeren in Nederland

Auteur: Kaatje Dalderop en Gunter Maris

0 Op 1 januari 2007 werd de Wet inburgering (Wi) van kracht. De invoering van de wet betekent de invoering van een geheel nieuw inburgeringexamen. Kernwoorden zijn: praktijkgericht en op maat. De nieuwe Wet inburgering is bedoeld om het rendement van de inburgering te vergroten.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Frauduleus handelen?

Terecht of niet?

Auteur: Henk van Berkel

Achtergrond. Er zijn slimme examenkandidaten. Daar is niets op tegen Integendeel, binnen de maatschappij wordt dit nog steeds als een positieve eigenschap gezien.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Groter draagvlak en meer toegankelijkheid

Advies over examinering in het onderwijs

Auteur: Betty Feenstra en Cees van Leest

De Onderwijsraad bracht op 13 november 2006 het advies Examinering: draagvlak en toegankelijkheid uit. Dit advies bouwt voort op eerdere adviezen van de raad over examinering die betrekking hadden op de gang van zaken bij examinering in het ‘reguliere’ onderwijs en op toegankelijkheid van diplomering.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Herinneringen aan A.D. de Groot (1914-2006)

Hoogleraar, schaker, denkpsycholoog, methodoloog, onderwijskundige, wetenschapsfilosoof en essayist

Auteur: Don Mellenbergh

Op 14 augustus 2006 overleed in zijn woonplaats Schiermonnikoog Prof.dr. Adriaan D. de Groot. In dit artikel tekent zijn opvolger een aantal herinneringen aan hem op. Het is met name de veelzijdigheid van A.D. de Groot waarom velen in binnen- en buitenland hem waardeerden en bewonderden.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: Toetsresultaten te laat ingeleverd

Uit de praktijk

Auteur: Wim Gijselaers

Zo langzamerhand zijn we gewend dat allerlei instanties geldboetes uitdelen. De AFM, de Europese Unie en officieren van justitie, zij menen alle dat een boete een geëigend middel is om het gedrag van personen en instellingen te veranderen.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: WISCAT-pabo: een gestandaardiseerde toets in een maatkostuum

Wiskundetoets voor Pabo-studenten

Auteur: Gerard Straetmans en Theo Egge

Cito verwierf de opdracht om een landelijk toetspakket te ontwikkelen waarmee de rekenvaardigheid van eerstejaars pabo-studenten kon worden vastgesteld. In dit artikel krijgt de lezer een indruk van de wijze waarop dit – inmiddels operationele – toetspakket functioneert.

Download >>

Nr. 1, februari 2007: www.elearning.surf.nl

Gezien en gelezen

Auteur: Elmine Wijnia

De e-learning themasite is een site met praktijkvoorbeelden en achtergronden over e-learning en elektronische leeromgevingen in het hoger onderwijs. Iedereen die onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs tot stand wil brengen behoort tot de doelgroep van deze site. Dat wil zeggen van manager tot student.

Download >>

Pagina:|1|...|45|46|47|48|49|...|51|