Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|45|46|47|48|

Nr. 1, februari 2006: In gesprek met Wouter Schoonman

De nieuwe voorzitter van de NVE

Auteur: Henk van Berkel

In het najaar van 2005 is Wouter Schoonman, Lector Assessment aan de Saxion Hogescholen, gekozen tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Examen s (NVE). Hij volgt Piet Sanders op.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Schrijfvaardigheid en de rol van de computer

Ontwikkelingen in het primair en secundair onderwijs in de USA

Auteur: Randy Elliot Bennett

Dit artikel is een bewerking in het Nederlands* van de lezing die ETS-onderzoeker dr. Randy Bennett als keynote speaker gaf bij de opening van het derde NVE-congres in november 2005 in Almelo.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Toetswijzer

Gezien en gelezen

Auteur: Stefanie Stam en Dolf Coppoolse

De website www.toetswijzer.nl is een website van Kennisnet. De redactie wordt verzorgd door het kenniscentrum van het Cito.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: De UK op weg naar CBT

Gastcolumn

Auteur: Paul van Katwijk

Het afgelopen jaar heb ik het genoegen gehad om in diverse landen conferenties te bezoeken waar het vak examineren centraal stond. Mijn conclusie: in Nederland doen we het zo slecht nog niet.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Jaap Ruseler over de veiligheidsexamens

Technische directeur van de SSVV

Auteur: Harry Molkenboer

Ruim tien jaar geleden was Jaap Ruseler bij Esso nauw betrokken bij de ontwikkeling van de VCAexamens. Binnen de industrie zijn de VCA-veiligheidsexamens een begrip.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Klassieke testtheorie?

Wat is ...

Auteur: Jolanda Soeting en Harry Molkenboer

Met een examen of toets wordt op een zo betrouwbare en valide mogelijke wijze gemeten of een kandidaat of een groep kandidaten voldoet aan een vooraf (of achteraf ) vastgestelde norm. Die norm is dan de grens tussen zakken of slagen: de cesuur.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Meer dan plagiaat alleen

Lapmiddelen tegen studiefraude

Auteur: Frank Bovenkerk

Frank BovenkerkHet voorkómen van afkijken bij examens en het opsporen van plagiaat bij schriftelijk werk van studenten ontwikkelt zich tot een hele industrie. Zulke maatregelen vloeien helaas niet voort uit de theorie die het verschijnsel studiefraude het beste beschrijft:

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Tweede Fase en prestatieniveau

Niveauvergelijking is geen sinecure

Auteur: Ed Kremers, Hans Kuhlemeier, Jan Wiegers

In het najaar van 2005 publiceerde het Tweede Fase Adviespunt het evaluatierapport ‘Zeven jaar Tweede Fase’. Veel media concludeerden naar aanleiding van dit rapport dat er sprake was van een algehele daling van het onderwijsniveau.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Examencentra en flexibel toetsen

Auteur: Henk van Berkel

Rond deze tijd van het jaar is het examencircus weer (bijna) achter de rug. De ene helft van Nederland heeft de andere helft weer geëxamineerd, zo heet dat dan.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Diploma of rijbewijs?

Gastcolumn

Auteur: Hubert van der Linden

Als u het mij vraagt, zijn het vooral de media die over de eindexamens jaarlijks in paniek raken. Veel meer dan de deelnemers zelf. Laat ik nou eens uit de doeken doen hoe het mijn zoon, die dit jaar eindexamen havo doet, vergaat.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Equivalering bij centrale examens voortgezet onderwijs

Auteur: Melis Melissen

In dit artikel zet de auteur de normeringsmethode uiteen die wordt toegepast bij de centraal schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs. Het doel van de normering is ervoor te zorgen dat de prestatie om een voldoende te halen voor het centraal examen van jaar op jaar ongeveer gelijk is.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: How to assess authentic learning

Gezien en gelezen

Auteur: Henk van Berkel

Jarenlang hebben toetsen geen vooraanstaande plaats in het onderwijs ingenomen. Toetsen werden door veel onderwijsontwikkelaars gezien als een noodzakelijk kwaad. Ze dienden alleen om het onderwijs af te sluiten: dat moest nu eenmaal.

Download >>

Pagina:|1|...|45|46|47|48|