Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|46|47|48|49|50|51|

Nr. 1, februari 2007: ‘Doctor Erik’

Gastcolumn

Auteur: Dr. Erik M.

Mijn naam is Dr. Erik M. U kent mij niet persoonlijk en dat wil ik maar zo houden. Niet dat ik een afschrikwekkend uiterlijk heb. Verre van dat. Ik zie er ‘gewoon’ uit, zoals mensen dat zeggen.

Download >>

Nr. 4, november 2006: Competentiegericht toetsen

Auteur: Ton Luijten

‘Ik wil studenten iets leren en niet alleen met die wazige competentie-onzin bezig zijn’, hoorde ik onlangs een hbo-docent in een radioprogramma over ‘de staat van ons onderwijs’ zeggen.

Download >>

Nr. 4, november 2006: De digitale doorstroomkaart

Een portfolio in de praktijk gebracht

Auteur: Jetty Pohlmann en Lody Smeets

Samen met scholen ontwikkelt Cito een ‘digitale doorstroomkaart’ gericht op een goede overgang van leerlingen van vmbo naar mbo. De doorstroomkaart bevat naast de vakinhoudelijke prestaties uitgedrukt in examencijfers, ook een methode om het competentieniveau van leerlingen te volgen en in kaart te brengen.

Download >>

Nr. 4, november 2006: Een examen met p- en h-taken

Wat is ...

Auteur: Henk van Berkel

Sinds de invoering van de tweede fase in het voortgezet onderwijs is een van de onderdelen van het examendossier het zogenoemde handelingsdeel. Leerlingen voeren hierbij handelingsopdrachten uit. Het gaat vooral om beschrijvingen van ervaringen die door leerlingen in een leersituatie zijn opgedaan

Download >>

Nr. 4, november 2006: Handboek Assessment deel I, gedragsproeven

Gezien en gelezen

Auteur: Dr. Piet Sanders

Handboek Assessment deel I, gedragsproeven Piet Hendriks en Wouter Schoonman (redactie), 2006 Assen: Van Gorcum 2006 158 pagina’s ISBN: 90 2324 214 9

Download >>

Nr. 4, november 2006: Kobus wordt kampioen

Gastcolumn

Auteur: Hans Verschoor

Kobus wordt kampioen. Kobus, Inge en ik gingen voor het eerst naar een internationale hondenshow, in Bleiswijk op 5 november. Eerder kon niet want Kobus onze Irish Softcoated Wheaten Terrier – een wollen beertje met een hartje van goud – mocht pas na negen maanden in zijn klasse meedoen.

Download >>

Nr. 4, november 2006: Naar een Europees kwalificatiestelsel (EQF)

MET EEN NEDERLANDS DIPLOMA AAN HET WERK IN EUROPA

Auteur: Annie Kempers en Francis Petel

Het Bologna-akkoord in het hoger onderwijs leidde tot referentieniveaus en een Europees stelsel voor het hoger onderwijs: bachelor, master en doctor.

Download >>

Nr. 4, november 2006: Onderzoek vanuit de studeerkamer

IN GESPREK MET BEN WILBRINK

Auteur: Henk van Berkel en Ton Luijten

Een freelance onderzoeker die zijn activiteiten op internet etaleert en die examinering en toetsing tot zijn specialiteit heeft gemaakt en via zijn website discussieert over de vorderingen van zijn wetenschappelijk onderzoek is geen alledaags verschijnsel.

Download >>

Nr. 4, november 2006: Portfolio

Een begeleidings- en evaluatie-instrument

Auteur: Henk Moelands

Een portfolio is een door een student of cursist gemaakte doelgerichte verzameling van materiaal dat zijn inspanningen, vooruitgang en prestaties in een bepaald domein weergeeft

Download >>

Nr. 4, november 2006: Taal als struikelblok

Uit de praktijk

Auteur: Tirza van Dongen

Toetsen maken is best lastig. Het taalgebruik mag geen belemmering vormen om het item ‘goed’ te maken. In de examenpraktijk kom je nogal eens items tegen waar de taal een struikelblok vormt. wee voorbeelden uit de praktijk:

Download >>

Nr. 4, november 2006: Training van examinatoren

KWALITEITSBEWAKING BIJ PRAKTIJKEXAMENS SAVANTIS

Auteur: Marianne Pieterse

In dit artikel zet de auteur uiteen hoe – in verband met de ontwikkeling naar competentiegericht onderwijs en toetsen – de exameninstelling Savantis de training van examinatoren organiseert.

Download >>

Nr. 3, september 2006: A.D.’

Auteur: Ton Luijten

Op 14 augustus jl overleed prof. dr. Adriaan de Groot op 91-jarige leeftijd, door de velen die hem beter kenden: ‘A.D.’ genoemd. Zijn werk heeft grote invloed gehad op het denken over evaluatie en selectie in het onderwijs. In 1950 werd hij hoogleraar in de methodologie van het psychologisch onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

Download >>

Pagina:|1|...|46|47|48|49|50|51|