Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|47|48|49|50|51|

Nr. 3, september 2006: Tien jaar Examenkamer

IN GESPREK MET VICTOR GOEDVOLK

Auteur: Henk van Berkel en Ton Luijten

Beroepskwalificerende examinering door brancheorganisaties die voorheen plaatsvond onder auspiciën van het ministerie van Economische Zaken is begin jaren negentig ten gevolge van de door de overheid ingezette beleidsmatige deregulering in de ‘vrije markt’ terechtgekomen.

Download >>

Nr. 3, september 2006: Toetsbias en itembias

Wat is …

Auteur: Karin Bugel en Piet Sanders

Bias In de testliteratuur wordt de Engelse term bias gebruikt voor het verschijnsel dat prestatieverschillen tussen onderscheiden groepen leerlingen – bijvoorbeeld allochtone en autochtone leerlingen – op toetsen als geheel ...

Download >>

Nr. 3, september 2006: Wie betaalt de rekening?

EXTRA VOORZIENINGEN BIJ EXAMENS

Auteur: Annie Kempers-Warmerdam en Fenneke van der Grinten

De auteurs gaan in op de vraag op wie de kosten voor het treffen van extra voorzieningen voor gehandicapte kandidaten verhaald kunnen worden. Komen deze kosten voor rekening van de individuele examinandi, de exameninstelling, of is daarvoor een collectieve financiële voorziening mogelijk?

Download >>

Nr. 3, september 2006: www.nvexamens.nl

Gezien en gelezen

Auteur: Jackelien ter Burg

Www.nvexamens.nl is de website van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE). De eerste pagina van de site is vooral bedoeld om nieuwe leden te werven en de doelstellingen van de NVE onder de aandacht te brengen.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Gesjoemel?

Redactioneel

Auteur: Ton Luijten

‘In zijn rubriek “Onder onderwijzers” vraagt Martin Sommer zich af hoe het kan dat onze havo- en vwo-leerlingen massaal en riant hun eindexamen blijven halen, terwijl hun niveau door de invoering van de tweede fase aantoonbaar is gekelderd.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Achterhouden van diploma (2)

Uit de praktijk

Auteur: Hans de Heer

In het vorige nummer van EXAMENS schreef Rob van de Walle een kort artikel over het achterhouden van diploma’s door werkgevers die de examenkosten gefinancierd hebben ingeval een voor het examen geslaagde werknemer kort daarop overstapt naar een ander bedrijf. Mr. De Heer reageert op dit artikel.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Adaptief toetsen in examens

doeltreffend en efficiënt

Auteur: Theo Eggen

In het hiernavolgende artikel bespreekt de auteur de eigenschappen van een adaptieve toets. In een context waarin efficiency, flexibele examinering, het voorkomen van demotivering van kandidaten en snelle uitslagbepaling veel gehoorde wensen zijn, biedt adaptieve toetsing een nieuw perspectief.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: In gesprek met Wouter Schoonman

De nieuwe voorzitter van de NVE

Auteur: Henk van Berkel

In het najaar van 2005 is Wouter Schoonman, Lector Assessment aan de Saxion Hogescholen, gekozen tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Examen s (NVE). Hij volgt Piet Sanders op.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Schrijfvaardigheid en de rol van de computer

Ontwikkelingen in het primair en secundair onderwijs in de USA

Auteur: Randy Elliot Bennett

Dit artikel is een bewerking in het Nederlands* van de lezing die ETS-onderzoeker dr. Randy Bennett als keynote speaker gaf bij de opening van het derde NVE-congres in november 2005 in Almelo.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Toetswijzer

Gezien en gelezen

Auteur: Stefanie Stam en Dolf Coppoolse

De website www.toetswijzer.nl is een website van Kennisnet. De redactie wordt verzorgd door het kenniscentrum van het Cito.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: De UK op weg naar CBT

Gastcolumn

Auteur: Paul van Katwijk

Het afgelopen jaar heb ik het genoegen gehad om in diverse landen conferenties te bezoeken waar het vak examineren centraal stond. Mijn conclusie: in Nederland doen we het zo slecht nog niet.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Jaap Ruseler over de veiligheidsexamens

Technische directeur van de SSVV

Auteur: Harry Molkenboer

Ruim tien jaar geleden was Jaap Ruseler bij Esso nauw betrokken bij de ontwikkeling van de VCAexamens. Binnen de industrie zijn de VCA-veiligheidsexamens een begrip.

Download >>

Pagina:|1|...|47|48|49|50|51|