Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|47|48|49|50|51|

Nr. 3, september 2006: De kwaliteitswinst van het Jachtexamen

Uit de praktijk

Auteur: Kees de Kroon

De oorsprong van de jachtopleiding en het jachtexamen voert terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Vooraanstaande jagers, die hun passie uitstekend wisten over te brengen in boek en geschrift, schreven daarover in De Nederlandse Jager.

Download >>

Nr. 3, september 2006: En we noemen het assessment …

OVER NUT EN NOODZAAK VAN GEDRAGSPROEVEN

Auteur: Hans van der Stam

Het begrip ‘assessment’ is vanuit het bedrijfsleven overgewaaid naar het hoger beroepsonderwijs. Het concept zou de mogelijkheid moeten bieden competenties bij studenten te toetsen

Download >>

Nr. 3, september 2006: Het golfexamen

Gastcolumn

Auteur: Heddy Gijbels

Er is een examen dat bij zakken ervoor zorgt dat er een hele wereld voor je verborgen blijft, namelijk het golfexamen. Om in de buitenlucht een balletje te mogen slaan moet je 28 regels uit je hoofd leren. Een ‘makkie’?

Download >>

Nr. 3, september 2006: Het Inburgeringsexamen Buitenland: de Toets Gesproken Nederlands

DE SAMENSTELLERS AAN HET WOORD

Auteur: John de Jong, Anne Kerkhoff, Matthew Lennig en Petra Poelmans

‘Verdonks taaltest lijkt nog een beetje dom’. ‘Zakken voor taaltoets niet zo eenvoudig’. ‘De computer als scherprechter’. ‘Taaltoets te moeilijk’. Een kleine greep uit de verzameling krantenkoppen over de Toets Gesproken Nederlands.

Download >>

Nr. 3, september 2006: Stoten aan de toetssteen

LEREN WAARDEREN ALS GRONDSLAG VOOR BEOORDELEN

Auteur: Ruud Duvekot

Volgens de auteur van dit artikel heeft toetsing in de klassieke zin haar langste tijd wel gehad. Hij betoogt dat de huidige kennismaatschappij meer baat heeft bij een toetsingswijze waarbij het individu verworven leerervaringen vrij kan verzilveren en advies kan krijgen over mogelijke ontwikkelingsrichtingen.

Download >>

Nr. 3, september 2006: Tien jaar Examenkamer

IN GESPREK MET VICTOR GOEDVOLK

Auteur: Henk van Berkel en Ton Luijten

Beroepskwalificerende examinering door brancheorganisaties die voorheen plaatsvond onder auspiciën van het ministerie van Economische Zaken is begin jaren negentig ten gevolge van de door de overheid ingezette beleidsmatige deregulering in de ‘vrije markt’ terechtgekomen.

Download >>

Nr. 3, september 2006: Toetsbias en itembias

Wat is …

Auteur: Karin Bugel en Piet Sanders

Bias In de testliteratuur wordt de Engelse term bias gebruikt voor het verschijnsel dat prestatieverschillen tussen onderscheiden groepen leerlingen – bijvoorbeeld allochtone en autochtone leerlingen – op toetsen als geheel ...

Download >>

Nr. 3, september 2006: Wie betaalt de rekening?

EXTRA VOORZIENINGEN BIJ EXAMENS

Auteur: Annie Kempers-Warmerdam en Fenneke van der Grinten

De auteurs gaan in op de vraag op wie de kosten voor het treffen van extra voorzieningen voor gehandicapte kandidaten verhaald kunnen worden. Komen deze kosten voor rekening van de individuele examinandi, de exameninstelling, of is daarvoor een collectieve financiële voorziening mogelijk?

Download >>

Nr. 3, september 2006: www.nvexamens.nl

Gezien en gelezen

Auteur: Jackelien ter Burg

Www.nvexamens.nl is de website van de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE). De eerste pagina van de site is vooral bedoeld om nieuwe leden te werven en de doelstellingen van de NVE onder de aandacht te brengen.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Adaptief toetsen in examens

doeltreffend en efficiënt

Auteur: Theo Eggen

In het hiernavolgende artikel bespreekt de auteur de eigenschappen van een adaptieve toets. In een context waarin efficiency, flexibele examinering, het voorkomen van demotivering van kandidaten en snelle uitslagbepaling veel gehoorde wensen zijn, biedt adaptieve toetsing een nieuw perspectief.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: In gesprek met Wouter Schoonman

De nieuwe voorzitter van de NVE

Auteur: Henk van Berkel

In het najaar van 2005 is Wouter Schoonman, Lector Assessment aan de Saxion Hogescholen, gekozen tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Examen s (NVE). Hij volgt Piet Sanders op.

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Schrijfvaardigheid en de rol van de computer

Ontwikkelingen in het primair en secundair onderwijs in de USA

Auteur: Randy Elliot Bennett

Dit artikel is een bewerking in het Nederlands* van de lezing die ETS-onderzoeker dr. Randy Bennett als keynote speaker gaf bij de opening van het derde NVE-congres in november 2005 in Almelo.

Download >>

Pagina:|1|...|47|48|49|50|51|