Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|3|4|5|6|7|...|51|

Nr. 1, februari 2019: Toetsen analyseren

Moet dat per se?

Auteur: Chantal de Koster

Hoewel veel docenten van Fontys lerarenopleiding Tilburg (FLOT) toetsen kwantitatief analyseren, is dat niet bij alle docenten het geval. Is dat een probleem? In dit artikel wordt een onderzoek beschreven waarin gekeken is naar wat het effect is van het uitvoeren van de toetsanalyse op de kwaliteit van de toets en of de opvattingen van docenten over dergelijke toetsanalyses hierbij nog een rol spelen.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Terecht of niet

Een broek met een strakke pijp en een ruime pijp

Auteur: Ton Lamers

Het is in de rechtspraak gelijk als in de rest van het maatschappelijk leven. De zomerperiode is komkommertijd waarin minder uitspraken worden gedaan en de kans op een interessante uitspraak, die het bespreken op deze plaats waard is, significant lager is. Toch was er een uitspraak (2018/071.5/CBE) die mijn aandacht trok, al was het alleen al om dat het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) processueel streng in de leer was door het College van Beroep voor de Examens (Cobex) op de vingers te tikken met betrekking tot de aard van de uitspraak (Zie voor een overzicht van de gebruikelijke procesgang mijn bijdrage in Examens 2018/2, p. 19 e.v.). Daarnaast wees het CBHO het (hoger) beroep af wegens gebrek aan procesbelang. Dit alles samen maakt de uitspraak weer een voorbeeld van kansloos procederen door de student. Dit keer extra kwalijk nu de student werd bijgestaan door een advocaat. Deze juridische professional had beter moeten weten en de student geen valse hoop moeten geven.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Educational data forensics

Statistische detectie van examenfraude

Auteur: Sebastiaan de Klerk, Sanette van Noord, Christiaan van Ommering, Kirsten Vegt, Anouk Mulder & Kees Boonman

Educational data forensics (EDF) is het analyseren van examendata, met als doel afwijkingen te detecteren die mogelijk op examenfraude duiden. In dit artikel wordt EDF vanuit verschillende oogpunten belicht. Het artikel bevat een inleiding op en een korte historische schets van EDF, de meest gebruikte methodes binnen EDF, hoe EDF in de praktijk is toe te passen en een beschrijving van een onderzoek naar verschillende EDF-indices dat door Xquiry is uitgevoerd.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Stroomkringschema’s examineren met practicum, computer of papier

Wat is het effect van de afnamemodus?

Auteur: Marieke de Back, Romy Noordhof & Hans Kuhlemeier

Examineren of leerlingen kennis van stroomkringschema’s kunnen toepassen kan op verschillende manieren. Met een steekproef van ruim 400 leerlingen is onderzocht of de afnamemodus - in een practicum, op papier of op de computer - van inhoudelijk gelijke opdrachten verschillende resultaten oplevert.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Gastcolumn

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

Werken aan toetsbekwaamheid is werken aan kwalitatief (nog) beter onderwijs

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Uit de praktijk

Het nieuwe toetslandschap

Auteur: Veronica Bruijns

In dit artikel beschrijven we drie trends op toetsgebied en geven we een beeld van het nieuwe toetslandschap. Hiermee willen we een inhoudelijke bijdrage leveren aan de gesprek over de rol van toetsing in het toekomstige hoger onderwijs.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: In gesprek met Marjolein Soeteman, examensecretaris vmbo Olympia College Eindhoven

Auteur: A.J.C.M. de Jongh & A.J.M. van de Kerkhof

Op een zonnige vrijdagochtend begin november togen twee redactieleden naar Olympia in Eindhoven om met Marjolein Soeteman te spreken over haar taak als examenfunctionaris. Ze werden ontvangen in een fraai opgetrokken, ultramodern schoolgebouw, ontworpen door de fameuze Thomas Rau, wiens toepasselijke motto ‘guided by the future’ is. In dit gebouw is de vmbo-afdeling gehuisvest. De ingenieus gekromde wanden en pilaren zijn geverfd in inspirerende pasteltinten en de ruimtes zien er fris en schoon uit. Het zijn ruimtes waar het prettig is om te vertoeven en te leren.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Bij een toets met open vragen krijgt de kandidaat niets cadeau

Klopt dit wel?

Auteur: Evelyn van de Veen & George Moerkerke

Veel misverstanden bij toetsing hebben te maken met de verschillen tussen open en gesloten vragen, waarbij het idee overheerst dat open vragen beter zijn. Zo zou je met gesloten vragen alleen reproductie kunnen toetsen. In een eerdere “Klopt dit wel? (Examens, mei 2016) is dat misverstand besproken. Deze keer gaan we in op een andere aanname over gesloten versus open vragen.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Gezien en gelezen

Auteur: Ad de Jongh

In februari 2018 verscheen het ‘Handboek In 5 stappen naar een itembank’. Het handboek, dat gratis is te downloaden bestaat uit drie delen: introductie (deel 1), stappenplan (deel 2) verdieping (deel 3). In de introductie wordt onder andere aangegeven voor wie het handboek bedoeld is, namelijk “voor iedereen die een rol vervult in de processen rondom de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van een itembank en de items”.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Laatste nummer van de vijftiende jaargang

Auteur: Ad de Jongh

Het vierde nummer van EXAMENS van deze jaargang is het laatste nummer van de vijftiende jaargang. Totaal zijn er 60 afleveringen in al die jaren verschenen. Het bewijst dat EXAMENS in een behoefte voorziet en nog steeds springlevend is. Door de verscheidenheid van artikelen en rubrieken heeft het tijdschrift voor allen die bij het examenproces betrokken zijn wat te bieden.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Peerfeedback: verlichting of hobbel voor studenten?

Derdejaarsstudenten in het HBO aan de slag met formatieve peerfeedback

Auteur: Martin de Ruiter

Voor zijn masterstudie Leren en Innoveren heeft de auteur onderzoek gedaan naar de ervaringen van derdejaarsstudenten met de inzet van peerfeedback gedurende hun stage. Dit praktijkonderzoek vond plaats gedurende collegejaar 2017-2018. Peerfeedback is als interventie ingezet. Helpt het de studenten bij het beter reguleren van zichzelf en kunnen ze vervolgens beter samenwerken?

Download >>

Nr. 4, november 2018: Formatief toetsen in de lerarenopleiding

Een reeks hoor- en werkcolleges waarin leren en evalueren centraal staan

Auteur: Gerdineke van Silfhout

Hoe kunnen we aankomende leraren in primair, voortgezet en vervolgonderwijs kennis meegeven over formatief toetsen en hen hiermee tijdens de lerarenopleiding en in hun stages ervaringen laten opdoen? Een veelgehoorde vraag in de lerarenopleidingen. Lerarenopleiders van verschillende hogescholen en universiteiten ontwikkelden met SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling, een hoor en werkcollegereeks over formatief toetsen.

Download >>

Pagina:|1|...|3|4|5|6|7|...|51|