Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|3|4|5|6|7|...|51|

Nr. 2, mei 2019: Klopt dit wel? Bij formatief toetsen geef je geen cijfers

Auteur: Wil de Groot-Bolluijt MScN

Ik ben ruim tien jaar betrokken bij het invoeren van digitaal toetsen. Ik zie daarbij de verschillende mogelijkheden en combinaties van formatief en summatief toetsen, waarbij het niet zo eenvoudig, en misschien niet wenselijk is, om dit strikt af te bakenen. In mijn werk bij deKennistoetsenbank (Prove2Move, 2017) ondersteunen en stimuleren wij het digitaal gebruik van formatieve toetsen door het aanbieden van toetsvragen met directe, zinvolle feedback die aansluit op het onderwijsprogramma. In deze rubriek houd ik graag een pleidooi voor de combinatie van summatief en formatief toetsen, de rol van cijfers daarbij en de inzet van digitale middelen die dit ondersteunen.

Download >>

Nr. 2, mei 2019: Gezien en gelezen

Auteur: Ad de Jongh

Eind 2018 verschenen twee rapporten die in de (landelijke) pers veel aandacht kregen: het rapport van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering met als titel ‘Een volwaardig schoolexamen’ en het advies van de Onderwijsraad met als titel ‘Toets wijzer. Naar een eigen(tijdse)wijze van toetsen en examineren. Het eerste rapport is gemaakt in opdracht van de VO-Raad (Voortgezet Onderwijsraad) naar aanleiding van de perikelen die zich rondom de examinering in 2018 hebben voorgedaan op twee Maastrichtse vmbo-scholen. Het advies van de Onderwijsraad is op verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Eerste uitgave van de zestiende jaargang

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

Er ligt weer een mooi gevuld nummer van Examens voor u. We hopen dat u met de artikelen en rubrieken meer te weten komt over hoe de kwaliteit van toetsen en examens verhoogd kan worden. Het hoofdartikel is van Marieke de Back, Romy Noordhof en Hans Kuhlemeier. Zij hebben onderzocht of het mogelijk is om dezelfde kwaliteit van een examen te realiseren bij verschillende afnamemodi, te weten een practicum, een papieren toets of een digitale toets. Het artikel van Sebastiaan de Klerk en collega’s legt uit hoe dit werkt. Zijn toetsen die door docenten geanalyseerd worden ook daadwerkelijk beter dan toetsen waarbij de docenten niet analyseren? Een antwoord op deze vraag kunt u lezen in het artikel van Chantal de Koster. Naast de artikelen vindt u zoals gewoonlijk ook weer de verschillende rubrieken: Uit de Praktijk, de gastcolumn van Tamara van Schilt-Mol, Gezien en gelezen, Klopt dit wel?, Terecht of niet…? Ik wens u weer veel leesplezier!

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Samenvatting Formatief datagebruik in scholen

Het proces ontrafeld

Auteur: Wilma Kippers

Op 28 november 2018 vond aan de Universiteit Twente postuum de promotie plaats van Wilma Kippers die op 31 juli 2018 bij een noodlottig ongeval tijdens een vakantie in Griekenland was omgekomen. Haar promotiedatum was toen al gepland. De samenvatting van haar proefschrift over formatief datagebruik in scholen treft u hieronder aan.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Toetsen analyseren

Moet dat per se?

Auteur: Chantal de Koster

Hoewel veel docenten van Fontys lerarenopleiding Tilburg (FLOT) toetsen kwantitatief analyseren, is dat niet bij alle docenten het geval. Is dat een probleem? In dit artikel wordt een onderzoek beschreven waarin gekeken is naar wat het effect is van het uitvoeren van de toetsanalyse op de kwaliteit van de toets en of de opvattingen van docenten over dergelijke toetsanalyses hierbij nog een rol spelen.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Terecht of niet

Een broek met een strakke pijp en een ruime pijp

Auteur: Ton Lamers

Het is in de rechtspraak gelijk als in de rest van het maatschappelijk leven. De zomerperiode is komkommertijd waarin minder uitspraken worden gedaan en de kans op een interessante uitspraak, die het bespreken op deze plaats waard is, significant lager is. Toch was er een uitspraak (2018/071.5/CBE) die mijn aandacht trok, al was het alleen al om dat het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) processueel streng in de leer was door het College van Beroep voor de Examens (Cobex) op de vingers te tikken met betrekking tot de aard van de uitspraak (Zie voor een overzicht van de gebruikelijke procesgang mijn bijdrage in Examens 2018/2, p. 19 e.v.). Daarnaast wees het CBHO het (hoger) beroep af wegens gebrek aan procesbelang. Dit alles samen maakt de uitspraak weer een voorbeeld van kansloos procederen door de student. Dit keer extra kwalijk nu de student werd bijgestaan door een advocaat. Deze juridische professional had beter moeten weten en de student geen valse hoop moeten geven.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Educational data forensics

Statistische detectie van examenfraude

Auteur: Sebastiaan de Klerk, Sanette van Noord, Christiaan van Ommering, Kirsten Vegt, Anouk Mulder & Kees Boonman

Educational data forensics (EDF) is het analyseren van examendata, met als doel afwijkingen te detecteren die mogelijk op examenfraude duiden. In dit artikel wordt EDF vanuit verschillende oogpunten belicht. Het artikel bevat een inleiding op en een korte historische schets van EDF, de meest gebruikte methodes binnen EDF, hoe EDF in de praktijk is toe te passen en een beschrijving van een onderzoek naar verschillende EDF-indices dat door Xquiry is uitgevoerd.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Stroomkringschema’s examineren met practicum, computer of papier

Wat is het effect van de afnamemodus?

Auteur: Marieke de Back, Romy Noordhof & Hans Kuhlemeier

Examineren of leerlingen kennis van stroomkringschema’s kunnen toepassen kan op verschillende manieren. Met een steekproef van ruim 400 leerlingen is onderzocht of de afnamemodus - in een practicum, op papier of op de computer - van inhoudelijk gelijke opdrachten verschillende resultaten oplevert.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Gastcolumn

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

Werken aan toetsbekwaamheid is werken aan kwalitatief (nog) beter onderwijs

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Uit de praktijk

Het nieuwe toetslandschap

Auteur: Veronica Bruijns

In dit artikel beschrijven we drie trends op toetsgebied en geven we een beeld van het nieuwe toetslandschap. Hiermee willen we een inhoudelijke bijdrage leveren aan de gesprek over de rol van toetsing in het toekomstige hoger onderwijs.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: In gesprek met Marjolein Soeteman, examensecretaris vmbo Olympia College Eindhoven

Auteur: A.J.C.M. de Jongh & A.J.M. van de Kerkhof

Op een zonnige vrijdagochtend begin november togen twee redactieleden naar Olympia in Eindhoven om met Marjolein Soeteman te spreken over haar taak als examenfunctionaris. Ze werden ontvangen in een fraai opgetrokken, ultramodern schoolgebouw, ontworpen door de fameuze Thomas Rau, wiens toepasselijke motto ‘guided by the future’ is. In dit gebouw is de vmbo-afdeling gehuisvest. De ingenieus gekromde wanden en pilaren zijn geverfd in inspirerende pasteltinten en de ruimtes zien er fris en schoon uit. Het zijn ruimtes waar het prettig is om te vertoeven en te leren.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Bij een toets met open vragen krijgt de kandidaat niets cadeau

Klopt dit wel?

Auteur: Evelyn van de Veen & George Moerkerke

Veel misverstanden bij toetsing hebben te maken met de verschillen tussen open en gesloten vragen, waarbij het idee overheerst dat open vragen beter zijn. Zo zou je met gesloten vragen alleen reproductie kunnen toetsen. In een eerdere “Klopt dit wel? (Examens, mei 2016) is dat misverstand besproken. Deze keer gaan we in op een andere aanname over gesloten versus open vragen.

Download >>

Pagina:|1|...|3|4|5|6|7|...|51|