Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|3|4|5|6|7|...|50|

Nr. 4, november 2018: Gastcolumn

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

Vorig schooljaar haalde Joris in periode 4 voor alle wiskundetoetsen een hele krappe voldoende: een 6,0, een 5,9, een 6,1 en nog een 6,0 waren het resultaat van heel hard werken aan wiskundevaardigheden. Door ziekte had hij 1 proefwerk gemist en niet ingehaald. De dag van de rapportvergaderingen werd Joris door zijn mentor gebeld: “Niet schrikken Joris, maar op je rapport heb je een 5 voor wiskunde.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Toezichtvakantie? Een andere aanpak werkt beter!

Uit de praktijk

Auteur: Annie Kempers-Warmerdam

In de afgelopen jaren is bij meerdere inspectie instellingen zoals de belastingdienst, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en ook de Onderwijsinspectie het adagium hoorbaar dat ‘als het goed gaat’ er sprake kan zijn van een vermindering van het toezicht: een zogeheten ‘toezichtvakantie’. Het gerechtvaardigd vertrouwen mag immers beloond worden. Echter ondanks een beoordeling met het kenmerk ‘zwak’ en meer dan twintig klachten, bleek er bij een onderwijsinstelling in het zuiden van het land sprake te zijn van toezichtvakantie.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Toetsvragen met constructiefouten zijn een doodzonde

Klopt dit wel?

Auteur: Silvester Draaijer

De lijstjes met richtlijnen en do’s en dont’s bij het construeren van toetsvragen zijn alom aanwezig. De basisgedachte is dat toetsvragen die constructiefouten bevatten ‘slecht’ zijn. Het staat gelijk aan het begaan van een onvergefelijke fout, een doodzonde. Is die kwalificatie echter terecht?

Download >>

Nr. 4, november 2018: De NVE: weg ermee?

Auteur: Wesley van ’t Hof

Prikkelende titel? Mooi! Want we hebben als vereniging écht meer actieve en betrokken leden nodig!

Download >>

Nr. 4, november 2018: Gezien en gelezen

Auteur: Ad de Jongh

De examenperiode 2018 ligt wanneer u dit leest weer een aantal maanden achter ons. In september verscheen het ‘Examenverslag 2018’. Dit examenverslag is opgesteld door Cito in opdracht van het CvTE (College voor Toetsen en Examens).

Download >>

Nr. 3, september 2018: Op weg naar een vernieuwde rapportage van examenprestaties aan scholen

De cognitieve complexiteit van examenvragen onderzocht met Bloom en RTTI

Auteur: Hans Kuhlemeier, Lody Smeets en Arjen Galema

Als service aan de scholen die centraal schriftelijke examens afnemen, verzorgt Cito een terugrapportage. Die bevat onder meer informatie over hoe de kandidaten presteerden op de inhoudelijke domeinen van het examenprogramma en op de vragen die een beroep doen op reproductie of toepassing van het geleerde.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Het geven van feedback

Het geven van feedback

Auteur: Desirée Joosten-ten Brinke

Voor u ligt een nieuw nummer van Examens. Zodra ik het nieuwe nummer in de brievenbus zie liggen, ben ik benieuwd naar de inhoud. Als redactie hebben we alle artikelen alweer enige tijd geleden een of meerdere keren gelezen en van feedback voorzien, maar het is altijd weer leuk om de artikelen in hun uiteindelijke vorm terug te zien. Het geven van feedback blijft een kunst apart.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Borgen? Zo doe je dat!

KIT Plus, Borgingsinstrument voor examencommissies

Auteur: Drs. Dhara de Nobel, Mw. Ineke Luyk, Drs. José Sagasser, Mr. Thea van Rooijen,

Veel examencommissies breken zich het hoofd over de vraag hoe ze grip kunnen krijgen op hun borgende rol. Er is behoefte aan een goed borgingsinstrument. Om die reden is KIT Plus ontwikkeld. Dit is een handzaam instrument voor kwaliteitsborging van toetsing en beoordeling waarmee examencommissies hun borgende taak kunnen uitvoeren en verantwoorden.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Tentamen doen buiten de tentamenperiode om

Terecht of niet

Auteur: Ton Lamers

Tentamen doen op het moment dat de student er klaar voor is. Dat lijkt een mooi idee als het er om gaat studenten zo veel mogelijk studievrijheid te bieden en zo het beste uit hen naar boven te halen. Daar staat tegenover dat het organiseren en maken van tentamens veel vergt van de opleiding, waardoor een dergelijke vrijheid (vooralsnog) maar zeer beperkt organiseerbaar is.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Inzicht in de kwaliteit van (digitale) toetsen

Een descriptief onderzoek door een literatuurstudie en interviews met toetsexperts

Auteur: Sjoerd Lindenburg MA, Rik Vangangelt MA, Dr. Gemma Corbalan

Een van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toetsen in het hoger onderwijs is de digitale toetsafname. De Universiteit Utrecht (UU) beschikt sinds maart 2015 over een zeer grootschalige digitale toetsvoorziening voor formatieve én summatieve toetsen. Deze studie streeft ernaar meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van (digitale) toetsen door middel van een literatuurstudie en interviews met toetsexperts.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Technologie in het onderwijs?

Gastcolumn

Auteur: Reggie Berkers

Technologie is fantastisch! Ik shop het merendeel van mijn kleding online. Ik verkoop het merendeel van de ongebruikte spullen die thuis in de weg staan op marktplaats. Ik app, skype en FaceTime met vrienden en vriendinnen in Spanje, Slowakije en Nieuw-Zeeland. Laatst was ik mijn kat kwijt en vond ik haar terug via een advertentie op de website amivedi.nl.

Download >>

Nr. 3, september 2018: Examens in de kranten

Uit de praktijk

Auteur: Ad de Jongh

Het begint traditie te worden in EXAMENS om aandacht te schenken aan wat kranten in de examenperiode schrijven. De laatste twee jaar is in de rubriek ‘Gezien en gelezen’ verslag gedaan van de berichten in de examentijd (de periode waarin de schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs worden afgenomen) die in een landelijke krant (de Volkskrant) en in een regionale krant (BNdeStem) verschenen

Download >>

Pagina:|1|...|3|4|5|6|7|...|50|