Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|3|4|5|6|7|...|51|

Nr. 1, februari 2019: Samenvatting Formatief datagebruik in scholen

Het proces ontrafeld

Auteur: Wilma Kippers

Op 28 november 2018 vond aan de Universiteit Twente postuum de promotie plaats van Wilma Kippers die op 31 juli 2018 bij een noodlottig ongeval tijdens een vakantie in Griekenland was omgekomen. Haar promotiedatum was toen al gepland. De samenvatting van haar proefschrift over formatief datagebruik in scholen treft u hieronder aan.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Gastcolumn

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

Werken aan toetsbekwaamheid is werken aan kwalitatief (nog) beter onderwijs

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Uit de praktijk

Het nieuwe toetslandschap

Auteur: Veronica Bruijns

In dit artikel beschrijven we drie trends op toetsgebied en geven we een beeld van het nieuwe toetslandschap. Hiermee willen we een inhoudelijke bijdrage leveren aan de gesprek over de rol van toetsing in het toekomstige hoger onderwijs.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: In gesprek met Marjolein Soeteman, examensecretaris vmbo Olympia College Eindhoven

Auteur: A.J.C.M. de Jongh & A.J.M. van de Kerkhof

Op een zonnige vrijdagochtend begin november togen twee redactieleden naar Olympia in Eindhoven om met Marjolein Soeteman te spreken over haar taak als examenfunctionaris. Ze werden ontvangen in een fraai opgetrokken, ultramodern schoolgebouw, ontworpen door de fameuze Thomas Rau, wiens toepasselijke motto ‘guided by the future’ is. In dit gebouw is de vmbo-afdeling gehuisvest. De ingenieus gekromde wanden en pilaren zijn geverfd in inspirerende pasteltinten en de ruimtes zien er fris en schoon uit. Het zijn ruimtes waar het prettig is om te vertoeven en te leren.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Bij een toets met open vragen krijgt de kandidaat niets cadeau

Klopt dit wel?

Auteur: Evelyn van de Veen & George Moerkerke

Veel misverstanden bij toetsing hebben te maken met de verschillen tussen open en gesloten vragen, waarbij het idee overheerst dat open vragen beter zijn. Zo zou je met gesloten vragen alleen reproductie kunnen toetsen. In een eerdere “Klopt dit wel? (Examens, mei 2016) is dat misverstand besproken. Deze keer gaan we in op een andere aanname over gesloten versus open vragen.

Download >>

Nr. 1, februari 2019: Gezien en gelezen

Auteur: Ad de Jongh

In februari 2018 verscheen het ‘Handboek In 5 stappen naar een itembank’. Het handboek, dat gratis is te downloaden bestaat uit drie delen: introductie (deel 1), stappenplan (deel 2) verdieping (deel 3). In de introductie wordt onder andere aangegeven voor wie het handboek bedoeld is, namelijk “voor iedereen die een rol vervult in de processen rondom de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van een itembank en de items”.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Laatste nummer van de vijftiende jaargang

Auteur: Ad de Jongh

Het vierde nummer van EXAMENS van deze jaargang is het laatste nummer van de vijftiende jaargang. Totaal zijn er 60 afleveringen in al die jaren verschenen. Het bewijst dat EXAMENS in een behoefte voorziet en nog steeds springlevend is. Door de verscheidenheid van artikelen en rubrieken heeft het tijdschrift voor allen die bij het examenproces betrokken zijn wat te bieden.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Peerfeedback: verlichting of hobbel voor studenten?

Derdejaarsstudenten in het HBO aan de slag met formatieve peerfeedback

Auteur: Martin de Ruiter

Voor zijn masterstudie Leren en Innoveren heeft de auteur onderzoek gedaan naar de ervaringen van derdejaarsstudenten met de inzet van peerfeedback gedurende hun stage. Dit praktijkonderzoek vond plaats gedurende collegejaar 2017-2018. Peerfeedback is als interventie ingezet. Helpt het de studenten bij het beter reguleren van zichzelf en kunnen ze vervolgens beter samenwerken?

Download >>

Nr. 4, november 2018: Formatief toetsen in de lerarenopleiding

Een reeks hoor- en werkcolleges waarin leren en evalueren centraal staan

Auteur: Gerdineke van Silfhout

Hoe kunnen we aankomende leraren in primair, voortgezet en vervolgonderwijs kennis meegeven over formatief toetsen en hen hiermee tijdens de lerarenopleiding en in hun stages ervaringen laten opdoen? Een veelgehoorde vraag in de lerarenopleidingen. Lerarenopleiders van verschillende hogescholen en universiteiten ontwikkelden met SLO, expertisecentrum leerplanontwikkeling, een hoor en werkcollegereeks over formatief toetsen.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Net niet

Terecht of niet

Auteur: Ton Lamers

Wie na een aanloop net niet ver genoeg springt om over een sloot te komen, heeft een nat pak. Wie tijdens een tenniswedstrijd een harde service speelt maar ‘net het net’ raakt kan daarom maar ‘net’ een wedstijd verliezen. Wie met zijn auto te dicht op zijn voorganger rijdt, veroorzaakt een aanrijding als zijn voorganger onverwacht hard remt. Wie voor een examen net niet genoeg punten behaalt, is gezakt.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Uitgelicht: de functieprofielen en het register van de Nederlandse Vereniging voor Examens

Erkenning voor medewerkers van examenorganisaties in onderwijs en bedrijfsleven

Auteur: Drs. I.E.A. (Irene) Biemond, Drs. A.T.S. (Ashra) Sugito

Zeven jaar geleden heeft de NVE voor het eerst functieprofielen voor examenfunctionarissen gepubliceerd. Die bevatten de taken van iedereen die meewerkt aan examinering, toetsing of tentaminering, of dat nu binnen of buiten het onderwijs is. De functieprofielen zijn in samenhang in een organogram geplaatst. De vereniging wil met het organogram en de profielen een standaard bieden voor de optimale inrichting van een examenorganisatie.

Download >>

Nr. 4, november 2018: Gastcolumn

Auteur: Tamara van Schilt-Mol

Vorig schooljaar haalde Joris in periode 4 voor alle wiskundetoetsen een hele krappe voldoende: een 6,0, een 5,9, een 6,1 en nog een 6,0 waren het resultaat van heel hard werken aan wiskundevaardigheden. Door ziekte had hij 1 proefwerk gemist en niet ingehaald. De dag van de rapportvergaderingen werd Joris door zijn mentor gebeld: “Niet schrikken Joris, maar op je rapport heb je een 5 voor wiskunde.

Download >>

Pagina:|1|...|3|4|5|6|7|...|51|