Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|49|50|51

Nr. 2, mei 2006: Diploma of rijbewijs?

Gastcolumn

Auteur: Hubert van der Linden

Als u het mij vraagt, zijn het vooral de media die over de eindexamens jaarlijks in paniek raken. Veel meer dan de deelnemers zelf. Laat ik nou eens uit de doeken doen hoe het mijn zoon, die dit jaar eindexamen havo doet, vergaat.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Equivalering bij centrale examens voortgezet onderwijs

Auteur: Melis Melissen

In dit artikel zet de auteur de normeringsmethode uiteen die wordt toegepast bij de centraal schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs. Het doel van de normering is ervoor te zorgen dat de prestatie om een voldoende te halen voor het centraal examen van jaar op jaar ongeveer gelijk is.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Ontwikkelingen in rijsimulatie

Uit de praktijk

Auteur: Jacqueline Mathey

Bij diverse modaliteiten – met name in de lucht- en zeevaart – wordt al veelvuldig en langdurig gebruikgemaakt van simulators voor meting, training en nascholing

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Over creativiteit als examenonderdeel

Van divergent naar convergent

Auteur: Ton Luijten

Creativiteit wordt in vele opleidingen in het reguliere onderwijs maar ook daarbuiten hogelijk gewaardeerd. Die waardering berust echter niet op een bepaald welomschreven concept van creativiteit, als dat in onderwijskundige termen al mogelijk zou zijn.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Persoonscertificatie in opmars

een diploma is niet meer genoeg

Auteur: Paul Schröeder

Naast diploma’s komen bij sollicitaties in het bedrijfsleven vaak ook andere waardedocumenten zoals certificaten, deelcertificaten, getuigschriften en attesten uit de onderwijswereld op tafel. Op de arbeidsmarkt zien we in de laatste jaren een ontwikkeling van een toenemende vraag naar persoonscertificaten.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Wel waarderen niet becijferen

Het waarderen van creativiteit in het onderwijs

Auteur: Jacob Oostwoud Wijdenes

In het artikel Het beoordelen van creativiteit (Oostwoud Wijdenes en Oosterhuis, Examens 3, 2005) is beschreven hoe er in het hbo-kunstonderwijs met creativiteit wordt omgegaan. Daar is niet zozeer sprake van ‘onderwijs in creativiteit’, maar wel van stimulering en bevordering van creativiteit bij getalenteerde studenten

Download >>

Pagina:|1|...|49|50|51