Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|49|50|51

Nr. 1, februari 2006: Meer dan plagiaat alleen

Lapmiddelen tegen studiefraude

Auteur: Frank Bovenkerk

Frank BovenkerkHet voorkómen van afkijken bij examens en het opsporen van plagiaat bij schriftelijk werk van studenten ontwikkelt zich tot een hele industrie. Zulke maatregelen vloeien helaas niet voort uit de theorie die het verschijnsel studiefraude het beste beschrijft:

Download >>

Nr. 1, februari 2006: Tweede Fase en prestatieniveau

Niveauvergelijking is geen sinecure

Auteur: Ed Kremers, Hans Kuhlemeier, Jan Wiegers

In het najaar van 2005 publiceerde het Tweede Fase Adviespunt het evaluatierapport ‘Zeven jaar Tweede Fase’. Veel media concludeerden naar aanleiding van dit rapport dat er sprake was van een algehele daling van het onderwijsniveau.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Examencentra en flexibel toetsen

Auteur: Henk van Berkel

Rond deze tijd van het jaar is het examencircus weer (bijna) achter de rug. De ene helft van Nederland heeft de andere helft weer geëxamineerd, zo heet dat dan.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Diploma of rijbewijs?

Gastcolumn

Auteur: Hubert van der Linden

Als u het mij vraagt, zijn het vooral de media die over de eindexamens jaarlijks in paniek raken. Veel meer dan de deelnemers zelf. Laat ik nou eens uit de doeken doen hoe het mijn zoon, die dit jaar eindexamen havo doet, vergaat.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Equivalering bij centrale examens voortgezet onderwijs

Auteur: Melis Melissen

In dit artikel zet de auteur de normeringsmethode uiteen die wordt toegepast bij de centraal schriftelijke examens in het voortgezet onderwijs. Het doel van de normering is ervoor te zorgen dat de prestatie om een voldoende te halen voor het centraal examen van jaar op jaar ongeveer gelijk is.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: How to assess authentic learning

Gezien en gelezen

Auteur: Henk van Berkel

Jarenlang hebben toetsen geen vooraanstaande plaats in het onderwijs ingenomen. Toetsen werden door veel onderwijsontwikkelaars gezien als een noodzakelijk kwaad. Ze dienden alleen om het onderwijs af te sluiten: dat moest nu eenmaal.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Itemresponstheorie (IRT)?

Wat is ...

Auteur: Harry Molkenboer

In het vorige nummer van Examens (Examens 1, 2006) is in deze rubriek de klassieke testtheorie besproken. Nu is het de beurt aan de Itemresponstheorie (IRT). In het vorige nummer stond een artikel van Theo Eggen over ‘Adaptief toetsen in Examens’ waarin de IRT al werd genoemd.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: KCE-audit

Deugdelijk op basis op van zelfevaluatie van de instellingen

Auteur: Adriaan Helderman en Teresa Wind

Onderwijsinstellingen kunnen per 1 augustus 2005 op basis van het experimenteerartikel in de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) hun onderwijs en examinering inrichten volgens de nieuwe kwalificatiedossiers.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Ontwikkelingen in rijsimulatie

Uit de praktijk

Auteur: Jacqueline Mathey

Bij diverse modaliteiten – met name in de lucht- en zeevaart – wordt al veelvuldig en langdurig gebruikgemaakt van simulators voor meting, training en nascholing

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Over creativiteit als examenonderdeel

Van divergent naar convergent

Auteur: Ton Luijten

Creativiteit wordt in vele opleidingen in het reguliere onderwijs maar ook daarbuiten hogelijk gewaardeerd. Die waardering berust echter niet op een bepaald welomschreven concept van creativiteit, als dat in onderwijskundige termen al mogelijk zou zijn.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Persoonscertificatie in opmars

een diploma is niet meer genoeg

Auteur: Paul Schröeder

Naast diploma’s komen bij sollicitaties in het bedrijfsleven vaak ook andere waardedocumenten zoals certificaten, deelcertificaten, getuigschriften en attesten uit de onderwijswereld op tafel. Op de arbeidsmarkt zien we in de laatste jaren een ontwikkeling van een toenemende vraag naar persoonscertificaten.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Wel waarderen niet becijferen

Het waarderen van creativiteit in het onderwijs

Auteur: Jacob Oostwoud Wijdenes

In het artikel Het beoordelen van creativiteit (Oostwoud Wijdenes en Oosterhuis, Examens 3, 2005) is beschreven hoe er in het hbo-kunstonderwijs met creativiteit wordt omgegaan. Daar is niet zozeer sprake van ‘onderwijs in creativiteit’, maar wel van stimulering en bevordering van creativiteit bij getalenteerde studenten

Download >>

Pagina:|1|...|49|50|51