Archief

Zoek en vind het artikel.

Trefwoord:
Jaargang:
Pagina:|1|...|49|50|51

Nr. 2, mei 2006: Itemresponstheorie (IRT)?

Wat is ...

Auteur: Harry Molkenboer

In het vorige nummer van Examens (Examens 1, 2006) is in deze rubriek de klassieke testtheorie besproken. Nu is het de beurt aan de Itemresponstheorie (IRT). In het vorige nummer stond een artikel van Theo Eggen over ‘Adaptief toetsen in Examens’ waarin de IRT al werd genoemd.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: KCE-audit

Deugdelijk op basis op van zelfevaluatie van de instellingen

Auteur: Adriaan Helderman en Teresa Wind

Onderwijsinstellingen kunnen per 1 augustus 2005 op basis van het experimenteerartikel in de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) hun onderwijs en examinering inrichten volgens de nieuwe kwalificatiedossiers.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Ontwikkelingen in rijsimulatie

Uit de praktijk

Auteur: Jacqueline Mathey

Bij diverse modaliteiten – met name in de lucht- en zeevaart – wordt al veelvuldig en langdurig gebruikgemaakt van simulators voor meting, training en nascholing

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Over creativiteit als examenonderdeel

Van divergent naar convergent

Auteur: Ton Luijten

Creativiteit wordt in vele opleidingen in het reguliere onderwijs maar ook daarbuiten hogelijk gewaardeerd. Die waardering berust echter niet op een bepaald welomschreven concept van creativiteit, als dat in onderwijskundige termen al mogelijk zou zijn.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Persoonscertificatie in opmars

een diploma is niet meer genoeg

Auteur: Paul Schröeder

Naast diploma’s komen bij sollicitaties in het bedrijfsleven vaak ook andere waardedocumenten zoals certificaten, deelcertificaten, getuigschriften en attesten uit de onderwijswereld op tafel. Op de arbeidsmarkt zien we in de laatste jaren een ontwikkeling van een toenemende vraag naar persoonscertificaten.

Download >>

Nr. 2, mei 2006: Wel waarderen niet becijferen

Het waarderen van creativiteit in het onderwijs

Auteur: Jacob Oostwoud Wijdenes

In het artikel Het beoordelen van creativiteit (Oostwoud Wijdenes en Oosterhuis, Examens 3, 2005) is beschreven hoe er in het hbo-kunstonderwijs met creativiteit wordt omgegaan. Daar is niet zozeer sprake van ‘onderwijs in creativiteit’, maar wel van stimulering en bevordering van creativiteit bij getalenteerde studenten

Download >>

Pagina:|1|...|49|50|51