Bloggers

Kenniscentrum Toetsen & Examineren

Teelen Kennismanagement en SBO hebben samen het Kenniscentrum Toetsen & Examineren opgezet. Je vindt er relevante content in de vorm van blogs, artikelen, whitepapers, (video-)interviews, korte verslagen van congressen, mindmaps, video-impressies van cursussen et cetera. 

Link naar de website

onlineexamineren

Alles wat je altijd al wilde weten rondom digitaal toetsen vind je hier. Blogs met tips en trucs over digitaal toetsen.

Link naar de website

Platform Leren van Toetsen

Het Platform Leren van Toetsen is een uniek samenwerkingsverband tussen enkele hogescholen. In het platform bundelen de hogescholen hun krachten. De activiteiten van het platform zijn tweeledig: 1) het initiëren van onderzoek in de eigen hbo-context; en 2) het bieden van een platform voor professionals uit het hbo, door middel van een website en blogpagina en een jaarlijks symposium.

Link naar de website