Boeken (Nederlandstalig)

Meerkeuzetoetsen. Praktische handleiding voor leerkrachten en docenten

Dit boek door Elien Sabbe en Ellen Lesage vormt een praktische handleiding voor leerkrachten en docenten hoger onderwijs bij het opmaken van meerkeuzetoetsen. De auteurs hebben ervaring in het verzorgen van trainingen over kwalitatief toetsen (meerkeuzetoetsen, peer assessement,...) binnen en buiten Universiteit Gent, staan in voor toetsbeleid en doen onderzoek naar optimale scoringsmethodes. 

Link naar de website

Toetsen volgens de toetscyclus - Deel 1

Een toetscyclus met acht fasen biedt de basis voor een vooral praktisch boek om toetsen op een kwalitatief niveau te ontwikkelen. Dit boek bevat maar liefst 36 definities, 36 figuren, 37 tabellen, 92 constructievoorschriften en 119 voorbeelden! Aan de orde komen gesloten en open vraagvormen, de casustoets, de voortgangstoets, de Script Concordance Test en de mondelinge toets.

Link naar de website

SIG Digitaal Toetsen

SIG DT is de nationale special interest group op LinkedIn omtrent digitaal toetsen.

Link naar de website

Digitaal Toetsen? Help!

Andriessen richt zich al meer dan 20 jaar op het gehele proces van toetsing en examinering met technologie.Daarbij gaan we al jaren uit van een model in de cloud (SAAS oplossing). Het technologie stuk willen we graag zo klein mogelijk maken. Dit boek gaat over leren en lesgeven met technologie. Op dit moment voeren we jaarlijks honderduizenden summatieve en formatieve digitale toetsen uit.

Link naar de website

Dr. Piet F. Sanders

Piet Sanders heeft in (inter)nationale tijdschriften gepubliceerd. De laatste jaren publiceert hij met name in vaktijdschriften (Examens) en is hij auteur/redacteur van de boekenreeks Toetsen op School. Daarnaast verzorgt hij cursussen op het gebied Van (de kwaliteit van) toetsing en examinering.

Link naar de website

Toetsen op School

Toetsen op School gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen. Toetsen op school is bedoeld voor (beginnende) docenten. Toetsen op School is een reeks boeken bestaande uit een basispublicatie, Toetsen op School, en aanvullende publicaties voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en mbo. De laatste twee publicaties verschijnen in 2015.

Link naar de website

WFT Studiemateriaal

Het optimale resultaat behalen, dat is het uitgangspunt van onze wft boeken. Daarom sluiten ze nauw aan op de exameneisen. De opzet is praktisch, interactief en samenhangend. Zo blijft elke opleiding leuk én uitdagend.

Link naar de website

Toetskwaliteit in de praktijk

Op basis van onze jarenlange ervaring met het ontwikkelen van vragen en toetsen hebben wij het boek “Toetskwaliteit in de praktijk. Hoe maak ik goede toetsen met gesloten en open vragen?” geschreven en uitgegeven. In dit praktijkgerichte en compacte boek (163 pagina’s) vindt u constructievoorschriften, voorbeelden en tips voor het maken van vragen en toetsen.

Link naar de website

De dictatuur van taboes

- hoe het onderwijs taboes tackelt of daarin niet slaagt –
- hoe het onderwijs (niet) met taboes omgaat –
- de 25 belangrijkste taboes in het onderwijs –

Taboes zijn een essentieel onderdeel van de samenleving, dus ook in het onderwijs. In deze bundel is naast een inleiding over begrippen en verschijnselen die met taboes samenhangen een aantal taboes die nu nog in het onderwijs voorkomen beschreven.

Link naar de website

De toekomst van de leerling

Mentoren zitten doorgaans niet te wachten op een boek over studieloopbaanbegeleiding. Als jouw school de leerling in alle jaarlagen wil begeleiden bij studieloopbaanzaken, dan kan het niet anders of de mentor speelt hierin een cruciale rol. In dit boek willen we de mentor extra bagage geven voor deze begeleidingstaak. We behandelen hierin de vraag hoe je als mentor je leerlingen beter kan begeleiden bij hun studieloopbaanontwikkeling en bij specifieke keuzemomenten in hun studieloopbaan.

Link naar de website

Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld

In de periode 2007-2012 is in EXAMENS - Tijdschrift voor de toetspraktijk een aantal portretten gepubliceerd van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering.

Link naar de website

Ben Wilbrink

Ben Wilbrink (1983). Toetsvragen schrijven. Handreiking bij het bedenken van vragen over de leerstof, geschikt om in (eind-)toetsen te gebruiken. Utrecht: Het Spectrum. Aula 809 Reeks Onderwijskundige informatie voor het Hoger Onderwijs. Het copyright berust bij de auteur. De tekst is vrij beschikbaar, respecteert u wel mijn auteursrechten. Geactualiseerde tekst op website auteur.

Link naar de website