Congressen en cursussen

Master Toetsdeskundige

Een geaccrediteerde deeltijd-opleiding waarbij je in twee jaar tijd de titel van Master Toetsdeskundige kan verwerven. In de opleiding verdiep je je in het brede spectrum van toetsing en examinering. Thema's die aan bod komen zijn o.a. valide en betrouwbaar toetsen, balans tussen leren en toetsen, toegepaste toetstheorie, ethiek van beoordelen, accountability vraagstukken, digitaal toetsen, ..

Link naar de website

Symposium Leren van Toetsen

Op vrijdag 3 juni 2016 organiseert het Platform Leren van Toetsen de derde editie van het symposium Leren van Toetsen. Dit jaar vindt het symposium plaats bij HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Het thema is ‘Samen op reis…’. Docenten, onderwijskundigen, onderzoekers en managers uit het hbo en aanverwante sectoren zijn welkom. 

Link naar de website

Congres Toetsen en Examineren in het Hoger Onderwijs

Toetsen en examineren staat nog steeds in het brandpunt van de belangstelling binnen hogescholen en universiteiten. Alle studenten willen een kwalitatief hoogwaardig diploma halen. U werkt er hard voor om deze kwaliteit te kunnen bieden. Heldere, objectieve en uitgebalanceerde examen- en toetsingsprocedures zijn daarbij noodzakelijk.

Link naar de website

Cursus Toetskwaliteit voor universiteiten en hogescholen

In slechts twee dagen krijgt u handvatten om uw toetsen en toetsbeleid beter vorm te geven. Met behulp van een praktijkgerichte insteek en best practices van hbo en universiteiten leert u uw toetsen te verbeteren en tegelijk de toetskwaliteit te verhogen. Deze cursus sluit aan bij de BKE-eisen zoals die voor het hoger beroepsonderwijs zijn geformuleerd.

Link naar de website

Examencommissie: Verdere versterking van uw samenleving

U leert: - Hoe u op een effectieve manier samenwerkt met het management - Op welke wijze u omgaat met de verschillende rollen die u heeft en deze rollen kunt scheiden in de samenwerking met uw collega's - Hoe u de samenwerking binnen uw examencommissie verder kunt versterken - Welke rol u aanneemt in de communicatie richting studenten en hoe u deze communicatie verbetert 

Link naar de website

Cursus Nieuwe taken van de examencommissie volgens de WHW

Het rapport Vreemde Ogen Dwingen in de praktijk - Over alle nieuwe wet- en regelgeving (waaronder WHW) - Incl. waardevolle praktijkopdracht met persoonlijke feedback - U krijgt diverse handboeken - Met praktijkvoorbeelden en gastlezingen 

Link naar de website