Lectoraten

Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Desirée Joosten-ten Brinke

Lectoraat Kwaliteit van Toetsen en Beoordelen streeft naar:

een gezamenlijk (docenten en studenten) bewustzijn van het belang van goede toetsing en beoordeling, een goed onderbouwd, samenhangend en evenwichtig toetsprogramma in de bachelor en master lerarenopleidingen vo/mbo van FLOT en zal docenten de mogelijkheid bieden om de eigen toetspraktijk te onderzoeken en daarmee een bijdrage leveren aan het tot stand komen en delen van kennis, inzichten en producten op dit gebied

 

Link naar de website

Zuyd Hogeschool, Dominique Sluijsmans

Lectoraat Professioneel Beoordelen
Het lectoraat Professioneel Beoordelen doet praktijkgericht onderzoek dat gericht is op kennisontwikkeling over toetsen en beoordelen in het hoger beroepsonderwijs. Het lectoraat, opgericht in mei 2012, bestaat uit zeven docenten en werkt nauw samen met de lectoraten Professionalisering van het Onderwijs van dr. Marcel van der Klink, en Opleiden in de School van dr. Paul Hennissen.

Link naar de website