LinkedIngroepen

Digitaal toetsen

LinkedIngroep over digitaal toetsen

Link naar de website

Linkedin WFT examens

Vanaf 2014 bestaat er een centrale itembank die onder verantwoordelijkheid van CDFD en DUO wordt gevuld. Alle Wft-examenbureaus zijn verplicht om de vragen uit deze itembank gebruiken en kandidaten kunnen geen officieel bezwaar meer indienen. Deze LinkedIn-groep is opgericht zodat Wft-examenkandidaten toch de kans hebben om te vertellen wat zij van de examenvragen vinden.

Link naar de website

SIG Digitaal Toetsen

De SIG Digitaal Toetsen faciliteert en bevordert communityvorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en visievorming rond digitaal toetsen binnen het hoger onderwijs in Nederland. De special interest group brengt landelijke experts en gebruikers bij elkaar, zowel online als face-to-face, met als doel meer én beter digitaal toetsen.

Link naar de website