LinkedIngroepen

Associatie voor Examinering

100% onafhankelijk. De hoogst gewaardeerde diploma’s. 50.000 examens per jaar. Expert in examinering. Dát is de Associatie in een notendop. Mogen wij ons even voorstellen? De Associatie voor Examinering is één van de grootste onafhankelijke exameninstituten in Nederland. De Associatie is een coöperatie, ontstaan uit een samenwerking tussen zes verschillende verenigingen. Al meer dan 75 jaar is

Link naar de website

Digitaal toetsen

LinkedIngroep over digitaal toetsen

Link naar de website

Linkedin WFT examens

Vanaf 2014 bestaat er een centrale itembank die onder verantwoordelijkheid van CDFD en DUO wordt gevuld. Alle Wft-examenbureaus zijn verplicht om de vragen uit deze itembank gebruiken en kandidaten kunnen geen officieel bezwaar meer indienen. Deze LinkedIn-groep is opgericht zodat Wft-examenkandidaten toch de kans hebben om te vertellen wat zij van de examenvragen vinden.

Link naar de website

SIG Digitaal Toetsen

De SIG Digitaal Toetsen faciliteert en bevordert communityvorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en visievorming rond digitaal toetsen binnen het hoger onderwijs in Nederland. De special interest group brengt landelijke experts en gebruikers bij elkaar, zowel online als face-to-face, met als doel meer én beter digitaal toetsen.

Link naar de website