Nieuws

Pagina:1|2|3|...|19|

Nieuwe werkwijze beoordelen en bespreken artikelen tijdens redactievergaderingen

Vanuit de redactie

Sinds 2017 is de redactie van EXAMENS als proef overgestapt op een nieuwe werkwijze voor het beoordelen en bespreken van artikelen tijdens redactievergaderingen. Tot 2017, dus ruim twaalf jaar, werd een andere werkwijze toegepast. Dat die werkwijze voldeed bleek wel uit de lange periode dat die...

Lees meer...

NVE Nieuws oktober 2017

Nederlandse Vereniging voor Examens

Hét Examencongres 2017 De inschrijving voor Hét Examencongres 2017 is geopend. Op 23 november hebben we een gevarieerd programma opgesteld rondom examencommissies, master, digitale en maatschappelijke tracks. Op de website van de NVE vindt u de inhoud van deze verschillende...

Lees meer...

Gebruik de TIA’s!

In ‘Levende Talen Magazine’ (2015|2) stond een artikel met als titel ‘Gebruik de TIA’s’ van Hans Goosen. Een eindexamendocent van een vo-school kan via het programma Wolf inzage krijgen in de score van zijn examenkandidaten en die vergelijken met de landelijke...

Lees meer...

In de media

Actualiteiten

Congres-time voor toetsing! Het lijkt erop dat alle seminars, congressen, conferenties en workshops in oktober en november plaats moeten vinden. Dit leidt ertoe dat ze elkaar beconcurreren en dat deelnemers lastige keuzes moeten maken. Het is even niet anders. Aan u de keuze: Seminar...

Lees meer...

In gesprek over de nieuwe masteropleiding Toetsdeskundige

Welk gedachtegoed gaat er achter deze opleiding schuil?

Voor deze aflevering van de Nieuwsbrief heeft Alex van de Kerkhof, redactielid van EXAMENS, zich bij laten praten over de voor Nederland unieke masteropleiding Toetsdeskundige bij hogeschool Fontys in Tilburg. Hij liet zich informeren door een drietal betrokkenen: door Desirée...

Lees meer...

Op zoek naar kopij én een nieuwe vergaderlocatie!

Vanuit de redactie

Onze oproep in de vorige Nieuwsbrief (nummer 17, april 2017) voor kopij was succesvol. Met samen wat nog in de pijplijn zat, beschikten we eind mei, begin juni plotseling over veel goede en bruikbare artikelen. Dank daarvoor! Maar om goede kopij zitten we nooit verlegen. Dus heeft u een...

Lees meer...

NVE nieuws juli 2017

Nederlandse Vereniging voor Examens

Congres 23 november 2017 De aanmeldingen rondom de workshops voor het Examencongres komen gestaag binnen. Wil jij ook een workshop, discussiebijeenkomst of hoorcollege verzorgen tijdens het congres binnen een van de vier tracks (Examencommissie, Master, Techniek en Maatschappelijk), dien dan...

Lees meer...

In de media

Actualiteiten

Hoezo een goed cijfer gegund? Rechtenstudenten aan de Universiteit Gent in België hebben eind mei 2017 een examen politicologie afgelegd. Bij de meerkeuzevragen was het juiste antwoord altijd A. Professor Carl Devos gaf toe dat er iets misgelopen is. Om fraude te voorkomen, krijgt elke...

Lees meer...

Symposium Leren van Toetsen

Op vrijdag 2 juni 2017 vond op een van de locaties van Hogeschool Rotterdam het middagsymposium Leren van Toetsen: Van visie naar feedbackcultuur, plaats. Het symposium is het jaarlijkse initiatief van het ‘Platform Leren van Toetsen’. Dit platform is een samenwerkingsverband van...

Lees meer...

Whitepaper over beoordelingsschalen voor opdrachten

Beoordelingsschalen vormen de basis om prestaties van studenten in niveaus in te delen, om daarmee de prestaties te scoren. Een beoordelingsschaal kan niet los worden gezien van beoordelingscriteria (de eisen waaraan voldaan moet worden). Toetswijzer van Cito beschrijft een beoordelingsschaal...

Lees meer...
Pagina:1|2|3|...|19|