Nieuws

Pagina:1|2|3|...|22|

Postume uitreiking bul voor verongelukte UT-studente

Vanuit de redactie

De redactie wenst alle lezers van Examens en de lezers van deze Nieuwsbrief een goed en gezond 2019 toe. Een jaar waarin we met elkaar weer gaan werken aan het nog verder verbeteren van de kwaliteit van toetsing. Dat een goed en gezond jaar niet vanzelfsprekend is, weet iedereen. Het...

Lees meer...

NVE nieuws januari 2019

Nederlandse Vereniging voor Examens

Nieuwjaarsborrel 24 januari Wij nodigen je graag uit op 24 januari 2019 om onder het genot van een hapje en drankje terug te blikken op het afgelopen jaar en gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsborrel zal plaatsvinden op de Plotterweg 1 te Amersfoort vanaf 16:00...

Lees meer...

In de media

januari 2019

In deze rubriek beschrijven we twee belangwekkende rapporten die half december 2018 verschenen en een nieuwsbericht over fraude via Marktplaats. De rapporten betreffen: ‘Toets wijzer. Naar een eigen(tijdse) wijze van toetsen en examineren’ (Onderwijsraad, 2018) De tekst...

Lees meer...

Leestip: Formatieve assessment

Integreren in de praktijk

Formatieve assessment heeft drie belangrijke kenmerken: Je weet wat je je leerlingen wilt laten leren, en leerlingen weten dat ook. Je peilt voortdurend wat een leerling al weet en begrijpt. Je gebruikt die feiten om de leerling verder te helpen in zijn leerproces. Uiteindelijk...

Lees meer...

Betekenis p-, a-, Rir- en Rar-waarde

Onbekend maakt onbemind, maar bekend maakt bemind

Binnen verschillende toetstechnische professionaliseringstrajecten blijkt dat als het onderwerp toets- en itemanalyse aan de orde komt het merendeel van de betrokkenen aangeeft dat ze daar niets of heel weinig aan doen, zelfs al zijn toets- en itemindices beschikbaar. Vooral de toetsresultaten...

Lees meer...

NVE nieuws oktober 2018

Een congres waar je bij wil zijn! Donderdag 14 maart 2019 wordt hét Examencongres gehouden bij Kasteel de Schaffelaar te Barneveld. Heb jij je al aangemeld? Wat hebben we voor je in petto? Een afwisselende dag met presentaties, workshops en discussies! De dag staat in het...

Lees meer...

De redactie van ‘Examens’ maakt kennis met het NVE-bestuur

Vanuit de redactie

Voorafgaand aan de redactievergadering van 6 september 2018 was op verzoek van de redactie van ‘Examens’ een uur ingeruimd voor kennismaking met het nieuwe bestuur van de NVE. Het Cito, die steeds gratis een bespreekruimte beschikbaar stelt aan de redactie, had dit keer voor...

Lees meer...

De eerste negen Masters Toetsdeskundige zijn afgestudeerd

Op 27 september 2018 ontvingen de eerste negen masters Toetsdeskundige hun getuigschrift uit handen van Desirée Joosten-ten Brinke, initiatiefnemer en coördinator van de masteropleiding. De eerste geslaagden waren (van links naar rechts): Harry Molkenboer, Niels Jonker, Janny van...

Lees meer...

Polemiek over het bindend studieadvies

In de media is een polemiek ontstaan over het voornemen van minister Van Engelshoven (Onderwijs) om het bindend studieadvies (BSA) vanaf 2020 minder streng te maken. In ‘Examens’ is verschillende keren aan het BSA aandacht besteed 2012-4, De invoering van het Bindend Studieadvies;...

Lees meer...

Boek: 180 gevalideerde richtlijnen voor toetsen; Overzicht

Het ontwikkelen van kwalitatief goede toetsen is complex. Om deze complexe ontwikkeling te ondersteunen hebben verschillende wetenschappers en anderen, richtlijnen voor het ontwikkelen van toetsen ontworpen en samengesteld. In verschillende bronnen ligt de nadruk op richtlijnen voor het...

Lees meer...
Pagina:1|2|3|...|22|