Nieuws

Actualiteiten

Brief minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Kamer (13 februari 2013):

  • Docenten zijn de dragers van kwaliteit in het onderwijs.
  • In de periode van 2013-2016 totaal ruim € 8 miljoen beschikbaar voor duurzame samenwerkingsverbanden van hogescholen op het gebied van externe validering en kennisdeling.

>> Lees meer....


Wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs wordt pas na de zomer verder behandeld omdat de evaluatie van het nieuwe accreditatiestelsel wordt afgewacht.

>> Lees meer....