Nieuws

ALV NVE

Vanuit de redactie

ALV NVE 25 mei 2018
Een afvaardiging van de redactie was in de gelegenheid de ALV van de NVE op 25 mei 2018 te bezoeken. We waren te gast bij Twente Safety Campus gevestigd op de voormalige luchtmachtbasis Twenthe te Enschede.

De Twente Safety Campus is in 2008 ontstaan als brandweer-oefenlocatie op de voormalige luchtmachtbasis. Inmiddels is de Campus dé ontmoetingsplek voor innovatie en ontwikkeling van veiligheid. Brandweer, politie, hulpdiensten (GHOR), onderwijs en bedrijfsleven werken hier samen met partners zoals Tactus, Veilig Verkeer Nederland, TNO en RIVM. Internationaal schijnt de Campus een begrip te zijn. Teams uit verschillende Europese landen worden getraind voor grootschalige rampen. In nauwe samenwerking met de Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en bedrijven worden toonaangevende innovatieve concepten ontwikkeld. Basisschoolleerlingen en kwetsbare ouderen leren er hoe te handelen in onveilige situaties.

We kregen een uitgebreide rondleiding, langs zwartgeblakerde oefengebouwen, treinen en auto’s en maakten kennis met onveilige situaties die ook thuis voorkomen. We zagen een high-tech simulatie-omgeving waarin veel qua brand gesimuleerd kan worden voor onderzoek naar oorzaken en gevolgen van brand. Op gepaste afstand zagen we brandweermannen die examens moesten doen.

Na de rondleiding volgde de ALV waar veel op de agenda stond. De kascommissie gaf haar goedkeuring aan de staat van de ‘kas’. Het bestuur gaf aan hoe ze aandacht besteed aan de AVG en het Register voor Examenfunctionarissen kwam aan de orde. Er wordt gekeken of het register uitgebreid kan worden met master Toetsdeskundigen nu de eerste masters begin juli 2018 afstuderen. De NVE-functieprofielen zijn weer geactualiseerd en in een komend nummer van EXAMENS verschijnt hierover een artikel.

Hét Examencongres 2018 op 23 november 2018 werd onder de aandacht gebracht en leden worden opgeroepen een bijdrage te leveren aan de werkgroep en het geven van een presentatie. Celine Goedee en Jan Adema stopten als bestuursleden, Natasja Kroon stopt als voorzitter en Wesley van ’t Hof neemt het voorzitterschap tot 1 mei 2019 waar. En last but not least, Lorette Bosch stopt na negentien jaar met het secretariaat van de NVE; Lorette was hét gezicht van de NVE. Aftredende bestuursleden én Lorette, heel veel dank voor jullie inzet, namens de redactie van EXAMENS.


Etentje aangeboden door uitgever Kloosterhof
De redactieleden werken geheel op basis van vrijwilligheid aan de inhoud van alle nummers van EXAMENS. Als ze niet met pensioen zijn (eindredacteur Ad de Jongh is dat wel) betekent dit dat ze hiervoor ruimte krijgen van hun werkgever, maar dat ze ook veel vrije tijd in het redactiewerk stoppen. Als dank voor de inzet werd de redactie na afloop van de laatste redactievergadering op 21 juni 2018 getrakteerd door uitgever Kloosterhof op een etentje in Eetcafé ’t Roadhoes te Neer. Na de redactievergadering kregen we van Eric Vullers (de uitgever van EXAMENS) die al zijn hele leven nabij/in Neer woont, een rondleiding door Neer en langs de Neerbeek. De redactievergadering zijn serieus maar gezellig, maar bij de aspergesoep (hoe kan het anders in Limburg) en aansluitend de ‘putjes en penkes’ (emaillen pannetjes met verschillende gerechtjes) werd het nog gezelliger. Als dank had de redactie een passend boek over ‘Writers tears’ meegenomen voor Eric. 

 De redactie stelt zich voor
We willen de redactie wat meer een gezicht geven, zodat u wat meer inzicht heeft in de achtergrond van de redactieleden. In de komende nieuwsbrieven stelt zich steeds één redactielid aan u voor. Deze keer maakt u nader kennis met Alex van de Kerkhof.


Mijn naam is Alex van de Kerkhof. Van huis uit ben ik neerlandicus. Na een jarenlange onderwijsbaan in het voortgezet onderwijs ben ik bij Cito terecht gekomen, eerst als wetenschappelijk medewerker en toetsdeskundige, later als leidinggevende van het cluster Talen. Enkele jaren geleden ben ik door een vertrekkend redactielid gevraagd zijn plaats bij ‘Examens’ over te nemen. Zitting hebben in de redactie van het tijdschrift Examens is een meer dan boeiende bezigheid. Er komen veel verschillende onderwerpen voorbij en we beoordelen heel wat interessante artikelen. Vanuit mijn oude professie kan ik niet anders dan ook nauwgezet letten op correcte formuleringen en adequate vormen van uitdrukken. Leesbaarheid is een groot goed, boodschappen moeten helder overkomen. Naast dat ik geïnteresseerd ben in toetsen en examens in het onderwijs ben ik ook hevig geïnteresseerd in vormen van (deugdelijke en ondeugdelijke) toetsing en meting in het alledaagse leven. Hoe komen op het WK-voetbal de scheidsrechterlijke beslissingen tot stand, welke argumenten gebruiken vakantiegangers die een waardering achterlaten in een gastenboek, welke criteria hanteren de boeren die uit een stapel brieven kandidaat-geliefden selecteren? Als kind was ik ook nogal benieuwd naar de toets die uiteindelijk aan de hemelpoort zou moeten worden afgelegd, maar die nieuwsgierigheid heb ik momenteel minder.Planning 2018
Omdat we hier af en toe vragen over krijgen hier normaals de planning van EXAMENS voor de rest van 2018.

 

Verschijning tijdschrift in 2018:

  • nummer 3: 18 september;
  • nummer 4: 20 november.

Verschijning E-Nieuwsbrief in 2018:

  • nummer 23: 31 oktober.

De redactievergaderingen in 2018 zijn op:

  • 6 september 2018;
  • 6 december 2018.

Kopij ontvangt de redactie graag twee weken voor de redactievergadering.