Nieuws

Boek: 180 gevalideerde richtlijnen voor toetsen; Overzicht

Het ontwikkelen van kwalitatief goede toetsen is complex. Om deze complexe ontwikkeling te ondersteunen hebben verschillende wetenschappers en anderen, richtlijnen voor het ontwikkelen van toetsen ontworpen en samengesteld. In verschillende bronnen ligt de nadruk op richtlijnen voor het ontwikkelen van gesloten vragen. Er is minder aandacht voor richtlijnen voor het ontwikkelen van leerdoelen, open vragen en opdrachten en voor toets- en itemanalyse, en nog minder voor andere fasen van het ontwikkelproces zoals het samenstellen van een toets, het bepalen van de cesuur en het geven van een waardering in bijvoorbeeld een cijfer. Richtlijnen komen voor in hoofstukken van boeken, in gepubliceerde artikelen of in de vorm van losse lijstjes. Het ontbreekt echter aan een gestructureerd overzicht van richtlijnen die het ontwikkelproces van toetsen volgen. Dat werkt weinig uit nodigend om richtlijnen te gebruiken. De 180 richtlijnen in dit overzicht, geordend op basis van twaalf toets onderwerpen, bieden toetsontwikkelaars, vaststellers, degenen die analyses uitvoeren en borgers (zoals leden van examencommissies) handvatten om hun werk gestructureerd uit te voeren.

Op basis van een analyse uit zestig (wetenschappelijke) bronnen zijn 1.513 richtlijnen voor het ontwikkelen en analyseren van toetsen overgenomen. Deze richtlijnen zijn vervolgens verdeeld over twaalf toetsonderwerpen, geordend en ontdubbeld, en waar nodig aangevuld en opnieuw geformuleerd. Aan de daaropvolgende validatie (vaststellen geldigheid van de resultaten) hebben twaalf ter zake kundige en ervaren toetsdeskundigen, waarvan zes gepromoveerd, meegewerkt. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot 180 gevalideerde richtlijnen. Deze 180 gevalideerde richtlijnen zijn overzichtelijk opgenomen in deze uitgave. De twaalf toetsonderwerpen betreffen (tussen haakjes het aantal richtlijnen per toetsonderwerp): basisontwerp van een toets (11), taalaspecten (5), leerdoelen (9), toetsmatrijzen (4), casussen (6), gesloten vragen, vooral de meerkeuze-vraag (32), ‘andere’ gesloten vraagvormen (16), open vragen (22), opdrachten (35), cesuur- en normeren (5), de toets als geheel (25) en toets- en itemanalyse (10).

Met deze samengevoegde en hernieuwd ontwikkelde richtlijnen, wordt gebruikers een eenvoudig toegankelijk instrument aangereikt ter vergroting van de kwaliteit van toetsen.
ISBN: 978-90-823697-2-4, 32 pagina’s, A4-formaat, € 19,50 inclusief BTW.
Enschede: Bureau voor Toetsen & Beoordelen