Nieuws

Cesuur

Een lastig toetsaspect bij vooral summatieve toetsen

Uit het beoordelen van enkele honderden summatieve tentamens en examens (hierna te noemen toetsen) uit vooral het hbo, maar ook vanuit het mbo, komt naar voren dat het bepalen van de cesuur (grens tussen zakken of slagen) en het normeren (omzetten van een score op een toets naar een cijfer of een andere waardering) als lastig wordt ervaren. Evenals overigens het psychometrisch analyseren van de resultaten op toetsen op basis van p-, a-, Rit- en betrouwbaarheidswaarden. In het algemeen kan gezegd worden dat de getalsmatige kant van toetsen lastig wordt bevonden. In deze bijdrage aan deze E-Nieuwsbrief wordt ingegaan op de cesuur en cesuurmethoden voor enkele veel voorkomende toetsvormen.

 

Van de redactie van Examens
2 januari 2022