Nieuws

De eerste negen Masters Toetsdeskundige zijn afgestudeerd

Op 27 september 2018 ontvingen de eerste negen masters Toetsdeskundige hun getuigschrift uit handen van Desirée Joosten-ten Brinke, initiatiefnemer en coördinator van de masteropleiding. De eerste geslaagden waren (van links naar rechts): Harry Molkenboer, Niels Jonker, Janny van der Sluijs, Marcel Stahlmann, Veerle Wens, Angèle Dobber, Alexander Kremers, Marlies Kluit en Helma Driessen (niet op de foto).

In september 2016 begonnen de eerste 24 studenten aan de opleiding. Na 1.680 uur studie in twee jaar mogen de eerste negen studenten MEd (Master of Education) achter hun naam voeren. Drie studenten hebben tijdens de opleiding om gezondheidsredenen moeten afhaken. 12 studenten hebben om verschillende redenen studievertraging opgelopen, maar zijn van plan eind januari 2019 of begin juli 2019 ook af te studeren. De opleiding wordt verzorgd door Fontys Leraren Opleiding Tilburg (FLOT). Om de drie weken volgen de studenten van 12:00 tot 20:00 uur college. De gemiddelde studiebelasting is twintig uur per week. Theorietentamens en beroepsproducten vormen de toetsvormen tijdens de opleiding waarmee de beheersing van zes thema’s werden beoordeeld. Deze zes thema’s waren: Het toetslandschap: een introductie, Systematisch ontwerpen en educational assessments, De balans tussen leren en toetsen, Technology-enhanced assessment, Toegepaste testtheorie en Accountability.

De afgestudeerden geven aan dat tijdens de opleiding steeds een sterke relatie werd gelegd met de praktijk. Vooral de thema’s over Systematisch ontwerpen en educational assessments en Toegepaste testtheorie werden als zwaar ervaren. Met name de meer technische kant van toetsing kwam hier aan de orde. Dan blijkt dat studenten met een nog sterk aanwezig wiskundig denkkader in het voordeel zijn. Het thema over De balans tussen leren en toetsen blijkt de meeste studenten aan het denken te hebben gezet. Ontwikkelingsgericht toetsen en leren heeft een duidelijke plaats gekregen binnen de visie op toetsen van de meeste studenten.

Inmiddels is afgelopen september het derde cohort gestart met de opleiding. Het was voor de organisatie en voor de docenten van het eerste cohort (gestart in september 2016), gedurende de twee jaar durende studie, af en toe zoeken naar het juiste niveau en de juiste wijze van uitvoeren. Er is regelmatig geëvalueerd en verschillende aanpassingen zijn doorgevoerd. In grote lijnen is de opleiding gelijk gebleven aan de uitgangspunten. De negen afgestudeerden zijn er trots op dat zij de eersten zijn en zullen hun opgedane kennis en inzichten gaan toepassen binnen hun eigen werkzaamheden en/of daarbuiten.

Voor iedereen die zich met toetsing bezighoudt en zich daar onderbouwd in wil bekwamen, is de opleiding een echte aanrader. Meer informatie over de opleiding is te vinden via de website van Fontys: