Nieuws

Examencongres 2013

14 november

Voor het thema ‘Kwaliteit van Examinering’ heeft de Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) drie sprekers gevonden. Zij zullen op 14 november in Congrescentrum NH Sparrenhorst tijdens het ochtendgedeelte dit thema vanuit diverse invalshoeken op vakkundige wijze belichten. Er is daarna gelegenheid tot discussie en de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de hoofdsprekers. Het middagprogramma is opgebouwd uit parallelsessies van traditionele- of experimentele workshops met betrekking tot het hoofdthema. Tijdens de gehele dag is er gelegenheid om te netwerken of om de verschillende stands te bezoeken.

Inschrijven en meer informatie op www.nvexamens.nl onder ‘Congres 14 november 2013’.