Nieuws

Feedback (leren) vragen/geven, zo doe je dat

De lectorale rede was onderdeel van de Onderzoeksdag, een symposium georganiseerd door FLOT (Fontys Lerarenopleiding Tilburg). De Onderzoeksdag kende ook een aantal parallelsessies van verschillende projecten die binnen drie lectoraten binnen FLOT lopen. Een sessie betrof het (leren) vragen van feedback door studenten vanuit het Lectoraat Technology Enhanced Assessment.

 

Ontvangen en geven van feedback gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student is belangrijk, maar niet altijd vanzelfsprekend. Studenten doen dit ontvangen van en vragen om feedback namelijk vaak niet goed en moeten dit leren. Docenten en werkveld geven feedback, maar voor hen is dit ook vaak niet vanzelfsprekend en kan soms ook beter. Hierover ging de sessie die werd gevolgd door een van de redacteuren.

 

Binnen het project zijn drie handleidingen ontwikkeld: een voor de student, een voor de docent en een voor de werkveldpartners. De handleidingen zijn nog in het stadium van concept, maar ver genoeg gereed om te delen; bij dezen dus voor de lezers van deze E-Nieuwsbrief.

 

 

De drie Handreikingen heeft de redactie van Examens als PDF mogen ontvangen en tref je hierbij als link aan:

 

 

 

Graag ontvangen de auteurs Mieke Jaspers en Fieke Tychon feedback op de Handreikingen, zodat van een ver gevorderde conceptversie een versie 1.0 kan worden ontwikkeld.

 

f.tychon@fontys.nl

m.jaspers@fontys.nl