Nieuws

Handreiking fraude en onregelmatigheden voor examencommissies

Wat is het verschil tussen fraude en onregelmatigheden? En hoe ga je hier als examencommissies mee om?

De nieuwe handreiking ‘Het onderscheid tussen onregelmatigheden en fraude’ van de werkgroep Toetsen op afstand van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT biedt examen­commissies een praktische, stapsgewijze aanpak, als het vermoeden bestaat dat studenten de regels rond toetsing hebben overtreden.

 

De handreiking komt voort uit een onderzoek onder examencommissies over uitdagingen bij toetsen op afstand, waarvan de resultaten in juli 2021 werden gepubliceerd.

 

De handreiking is een twintig pagina’s tellende uitgave die zeer fraai is vormgegeven. De auteurs waren: Rolf Bindels (Honoré Advocaten), Jillian van Damme (Honoré Advocaten) en Roelof van Deemter (Shibboleth Assessements). Aan de uitgaven werkten vanuit de werkgroep mee: Marjoleine Dobbelaer, Sharon Klinkenberg en Annette Peet.

 

De inleiding geeft een korte samenvatting van de inhoud:

“Voor u ligt een praktisch stappenplan dat kan worden gebruikt bij het maken van een onderscheid tussen onregelmatigheden en gevallen van fraude. Eerst zal het begrip ‘onregelmatigheid’ verder worden uitgediept en zal het nut van het maken van een onderscheid tussen onregelmatigheden en fraude worden toegelicht. Daarna wordt beschreven welke bepalingen dienen te worden opgenomen in de reglementen van de onderwijsinstelling, om een onderscheid tussen onregelmatigheden en fraude mogelijk te maken. Vervolgens komt de bevoegdheidsverdeling aan bod: wie neemt welk besluit? Hierna volgt het stappenplan, waarin u wordt meegenomen van het moment van signalering van een mogelijke onregelmatigheid, tot het moment waarop een definitief besluit wordt genomen. Tot slot worden de vier mogelijke besluiten die kunnen worden genomen besproken”.

 

Zie hierna het stappenplan met de zeven stappen die worden onderscheiden waarin duidelijk wordt welke bevoegdheden volledig bij de examencommissie blijven liggen en welke bevoegdheden (al dan niet gedeeltelijk) worden gemandateerd aan het bestuur en management. Hierbij is gekozen voor één variant. Het is uiteraard mogelijk om voor een andere bevoegdheidsverdeling te kiezen, afhankelijk van de wensen van de desbetreffende faculteit.

Downloaden van de handreiking kan via: https://www.versnellingsplan.nl/Kennisbank/handreiking-voor-examencommissies-onderscheid-tussen-onregelmatigheden-en-fraude/

 

Over de resultaten van het onderzoek onder examencommissies en de Handreiking is een webinar gehouden. Deze is terug te zien via:

https://www.versnellingsplan.nl/verslag-webinar-examencommissies/

 

Wil je meer weten over Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT:

https://www.versnellingsplan.nl/

 

Wil je meer weten over de werkgroep Toetsen op afstand:

https://www.versnellingsplan.nl/werkgroep-toetsen-op-afstand/