Nieuws

HO-versie Toetsrevolutie is uit

          

Nadat in 2016 ‘Toetsrevolutie; Naar een feedbackculuur in het voortgezet onderwijs’ (Sluijsmans & Kneyber, 2016) verscheen, waarover in EXAMENS 2017-4 een ‘Gezien en gelezen’ is geschreven, is op 20 maart 2018 de hoger onderwijs-versie van ‘Toetsrevolutie; Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs’ (Sluijsmans & Segers, 2018) uitgekomen. Was de vo-versie als boek te koop (€ 17,50) en als PDF gratis te downloaden, voor de ho-versie (boek) moet
€ 24,99 worden betaald. De reden voor dit verschil is dat de vo-versie met subsidie was geschreven.

 De redactie heeft nog geen tijd gehad om de ho-versie te lezen, maar verwacht er veel van. Het waren de vele concrete praktijkvoorbeelden afgewisseld met theoretische kaders die de vo-versie aantrekkelijk maakte. Binnen het hbo krijgt ontwikkelingsgericht toetsen al veel aandacht. Voordat het boek verscheen kreeg ik (Harry Molkenboer) via LinkedIn van een onderwijskundig beslisser van een hogeschool de vraag of de ho-versie van Toetsrevolutie wat zou zijn. Het antwoord was, ‘Verplichte kost voor alle docenten’. Het is te verwachten dat de belangstelling voor het boek vanuit het ho groot zal zijn. De vo-versie heb ik al twee keer gelezen en informatie gebruikt in BKE-trainingen. Uit evaluaties van de trainingen blijkt dat het onderdeel over formatief toetsen als een van de waardevolste onderdelen wordt ervaren. Hoog tijd dat we de ho-versie zelf gaan lezen. In een van de volgende nummers van EXAMENS zullen we binnen de rubriek ‘Gezien en gelezen’ onze bevindingen weer delen.

De tekst hierna bevat wat de uitgever (Phronese) zelf over het boek op de website van www.toetsrevolutie.nl heeft geplaatst.


Een kwalitatief hoogstaande samenleving heeft mensen nodig die kennen, kunnen en voelen; daar ligt voor ons als onderwijsmakers dus een grote verantwoordelijkheid.’ Met deze woorden opent hoogleraar en politicus Jan Anthonie Bruijn deze bundel over toetsen en examineren in het hoger onderwijs.
 

Het onderwijs heeft als opdracht samen met iedere student op zoek te gaan naar zijn of haar unieke talenten in de domeinen van kennen, kunnen en voelen, en mogelijkheden te creëren om in optimale omstandigheden verder te kunnen werken aan deze talenten. Een klimaat waarin reflectie en feedback hand in hand gaan, is hierbij cruciaal. Het helpt de horizon en de stip op die horizon helder te krijgen, de route te bepalen, wegomleidingen te kiezen wanneer nodig en de route aan te passen wanneer informatie erop wijst dat dit niet de meest effectieve weg is naar de beoogde plaats van bestemming. Deze visie op onderwijs, die steeds vaker doorklinkt in gesprekken binnen en over het hoger onderwijs, vraagt om een herkadering van het waarom, wat en hoe van de manier waarop wij studenten toetsen en beoordelen.
 

In deze bundel wordt door middel van artikelen en interviews stilgestaan bij inspirerende, vooruitstrevende, en professionele toets- en feedbackpraktijken in het hoger onderwijs.