Nieuws

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude en examinering
Het nieuws bestede de laatste weken veel aandacht aan identiteitsfraude. Plaatsen waar een identiteit onder meer valt te bemachtigen zijn de balie van de afdeling Burgerzaken van gemeenten en het CBR voor het behalen van rijbewijs. Een rijbewijs is niet alleen een bewijs dat een voertuig mag worden bestuurd het is tevens een identiteitsbewijs. Een valselijk verkregen rijbewijs kan niet alleen gevaar opleveren in het verkeer, het geeft ook toegang een scala aan producten en diensten die onze maatschappij de burgers biedt.

Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een nieuwe kwalificatiestructuur voor medewerkers Burgerzaken. Kennis omtrent het vaststellen en toekennen van een identiteit is dermate belangrijk geworden dat opnieuw naar de inhoud van opleidingen en examens moest worden gekeken.

Dat het vaststellen van een identiteit van een examenkandidaat belangrijk is weten examenorganisaties maar al te goed. Maar is de controle ook goed? Echt goed? Frankrijk kent een straf van 3 jaar op het laten maken van een examen door een ander. Dus …misschien is een examenmodule voor medewerkers Burgerzaken wel belangrijk aan het worden voor surveillanten?