Nieuws

In de media

3 artikelen die via het nieuws tot ons kwamen

In deze rubriek zijn drie artikelen opgenomen die via het nieuws tot ons kwamen:

 • Knallen voor het tentamen: binnen 12 minuten heeft Utrechtse student een pilletje ritalin, gratis
  Zo eenvoudig is het.
 • Veilig thuis-examineren?
  Dacht het niet.
  • Middelbare school ontdekt corona-plagiaat bij schoolexamen
  • Grootschalige fraude bij online evaluaties: UGent neemt maatregelen

Helaas komen de positieve ervaringen van thuis-examineren niet zo snel in het nieuws. In een van de volgende nummers van Examens zullen we aandacht besteden aan wat er wel allemaal mogelijk en bereikt is.


Knallen voor het tentamen: binnen 12 minuten heeft Utrechtse student een pilletje ritalin, gratis


Dat tentamens en examens stress opleveren weten we allemaal. Bij drogist en apotheek zijn daarvoor vrij verkrijgbare rustgevende middeltjes te koop. Wil iemand wat sterkers dan bieden geneesmiddelen een alternatief. Bekend is dat bijvoorbeeld Ritalin en Cocaïne ervoor zorgen dat je langer kunt presteren. Ken je bijvoorbeeld een medestudent die Ritalin gebruikt dan is wellicht een dealtje mogelijk.

 

Utrechtse studenten grijpen volop naar het adhd-medicijn ritalin om beter te kunnen presteren. Dat stelt een van de studentenleden van de universiteitsraad na een rondgang onder studenten in de universiteitsbibliotheek. 

 

AD Online, door Richard Hoving. 15 mei 2020

 

Eerder dit jaar nam Jesse Wijlhuizen, lid van de universiteitsraad namens de lijst VUUR, tijdens een tentamenperiode de proef op de som. Aan pauzerende studenten in de universiteitsbibliotheek op De Uithof vroeg hij of ze ‘iets zoals ritalin hadden’ want er moest nog ‘een paar uur geknald worden voordat het tentamen begon’. ,,Gemiddeld was er binnen 12 minuten kosteloos aan ritalin te komen’’, aldus Wijlhuizen. ,,Soms zelfs aan een hele strip met tabletten.’’

 

Ritalin is een geneesmiddel dat jongeren met adhd helpt om concentratieproblemen te verminderen. Het middel, met als werkende stof methylfenidaat, mag alleen door een arts worden voorgeschreven. Desondanks wordt er volop in gehandeld. Studenten gebruiken het middel om langer te kunnen studeren en zich beter te kunnen focussen. Oneigenlijk gebruik van het middel is niet alleen slecht voor de gezondheid (hart- en vaatklachten, depressiviteit, zelfmoordneigingen), maar ook strafbaar onder de Opiumwet. 

 

Cocaïne
Wijlhuizen is niet alleen geschrokken van het gemak waarmee hij in de universiteitsbibliotheek aan ritalin kon komen, schrijft hij in een notitie aan het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Dat studenten die geen ritalin konden geven, zich verontschuldigden heeft hem ook verbaasd. ,,Men mag zich afvragen of dit antwoord hetzelfde was geweest als er gevraagd werd om cocaïne, dat ook een prestatieverhogend middel is en op de Opium Lijst 1 staat. Zou er dan ook met ‘nee, sorry’ gereageerd worden?’’

 

Jesse Wijlhuizen: ‘Men mag zich afvragen of dit antwoord hetzelfde was geweest als er gevraagd werd om cocaïne, dat ook een prestatieverhogend middel is’.

 

De bevindingen van Wijlhuizen sluiten aan bij een onderzoek dat eerder aan de Universiteit van Amsterdam werd uitgevoerd. Voor die studie werden drie huisartsen, drie psychiaters en twee studentenpsychologen ondervraagd. Zij merkten allemaal een grote stijging in het gebruik van ritalin onder studenten. 

 

Tijdens een vergadering van de universiteitsraad heeft Wijlhuizen het college van bestuur onlangs opgeroepen actie te ondernemen naar aanleiding van zijn bevindingen. Het college vindt het signaal dat wordt afgegeven ‘zorgelijk’, zegt een woordvoerder. Om een goed beeld te krijgen van de problematiek wil de universiteit een landelijk onderzoek naar het welzijn van studenten afwachten. ,,Dan hebben we betrouwbare gegevens. Ondertussen gaan we in onze voorlichting middelengebruik meer aandacht geven.’’ 

 

Student & Starter
De oproep van de studentenvertegenwoordiger in de universiteitsraad kreeg deze week steun van de fractie van Student & Starter in de Utrechtse gemeenteraad. Fractievoorzitter Eva Oosters stelde tijdens het vragenuurtje dat het tijd is dat de gemeente Utrecht de problematiek rondom de mentale zorg van studenten serieus gaat nemen. ,,Het oneigenlijk gebruik van ritalin is het zoveelste voorbeeld dat hier echt iets fout gaat.” 

 

Eva Oosters: ‘Het oneigen­lijk gebruik van ritalin is het zoveelste voorbeeld dat hier echt iets fout gaat’.

 

Student & Starter pleitte voor een campagne waarin studenten worden gewezen op de onwenselijke bijwerkingen en strafrechtelijke risico’s van oneigenlijk gebruik van ritalin. Wethouder Eerenberg (D66, Gezondheidszorg) zei de zorgen van de raadsfractie te delen. Maar net als de universiteit wil de wethouder ook wachten op het landelijke onderzoek naar het welzijn van studenten. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar het gebruik van ritalin als slaap- en prestatiemiddel door studenten. Door het coronavirus is deze studie uitgesteld tot 2021. 

 

 

 

Veilig thuis examineren

Dacht het niet

 

Vertrouwen is goed, maar fysiek toezicht is beter.

 

Middelbare school ontdekt corona-plagiaat bij schoolexamen

 

Een tiental leerlingen van het Alfrink College in Zoetermeer heeft plagiaat gepleegd bij thuis gemaakte schoolexamens economie en scheikunde. De school ontdekte de kwestie met speciaal aangeschafte software voor plagiaatcontrole. De leerlingen mogen een herexamen maken. Een aantal leerlingen ontkent de fraude, hun ouders hebben een advocaat ingeschakeld.

 

AOB, webredactie: Rob Voorwinden, 13 mei 2020

 

Op het Alfrink College worden vanwege het corona-virus geen examens meer op school afgenomen. De leerlingen moeten deze thuis maken. De ingevulde examens worden gecontroleerd met Ephorus, een programma voor plagiaatcontrole.

 

Advocaat
Begin deze maand bleek dat dit programma onregelmatigheden constateerde in diverse gemaakte examens economie en scheikunde. De school geeft de betreffende leerlingen wel de mogelijkheid om een herkansing te maken, die in dit geval op school zal worden afgenomen. Een aantal leerlingen ontkent plagiaat te hebben gepleegd, hun ouders hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen.

 

De leerlingen mogen wel een herkansing maken, die in dit geval op school zal worden afgenomen

 

Portfolio’s
Het programma Ephorus wordt al veel gebruikt in het hoger onderwijs. In het hbo speelde onlangs een zaak van drie studenten die ieder portfolio’s inleverden die voor negentig procent met elkaar overeenkwamen. Het ingeleverde werk werd ongeldig verklaard en de studenten mochten gedurende zes maanden niet aan toetsen meedoen, meldt Profielen – de nieuwssite van de Hogeschool Rotterdam.

 

Frauduleus
Een van de plagiaatplegers ging in beroep, omdat opgelegde straf disproportioneel zou zijn. Er was volgens hem geen sprake van ‘opzettelijk frauduleus handelen’: de studenten hadden gezamenlijk werk ingeleverd waaraan ieder van hen heeft bijgedragen.
Het college van beroep oordeelde echter dat het werk terecht ongeldig was verklaard, omdat nu niet kan worden geoordeeld over ‘het kunnen en kennen’ van de individuele studenten – wat het doel was van de portfolio’s. Maar de duur van de straf vindt het college te lang. De examencommissie moet een nieuw besluit nemen.

 

Grootschalige fraude bij online evaluaties: UGent neemt maatregelen

 

Recent werd aan de UGent grootschalige fraude vastgesteld bij een online evaluatie van eerstejaarsstudenten burgerlijk ingenieur. De betrokken examencommissie boog zich over de zaak, heeft enkele studenten gehoord en kwam tot een uitspraak.

 

Universiteit Gent, 5 juni 2020


Uit onderzoek blijkt dat er in het eerste bachelorjaar burgerlijk ingenieur georganiseerde fraude werd gepleegd bij alle vakken met online evaluaties die plaatsvonden vóór de start van de huidige examenperiode.

Daardoor kan de validiteit van deze zgn. niet-periodegebonden evaluaties niet gegarandeerd worden. De resultaten ervan worden dan ook ongeldig verklaard.

Dat heeft als gevolg dat:

 • alle eerstejaarsstudenten burgerlijk ingenieur voor één vak waarvoor ze meerdere niet-periodegebonden evaluaties achter de rug hebben, alsnog examen moeten afleggen. Dat gebeurt on campus.
 • voor één vak het geplande online examen wordt vervangen door een on campus examen.
 • voor drie vakken waarbij met de niet-periodegebonden evaluaties een aantal punten behaald konden worden, het gewicht volledig op het (on campus) examen komt te liggen.

 

Deze grootschalige fraude is voor de UGent een bijzonder betreurenswaardige zaak, mede omdat de frauderende studenten het bedrog zelfs na herhaaldelijke waarschuwingen van de lesgever tijdens de online evaluatie verdergezet hebben.

 

De UGent heeft de voorbije maanden voor mildheid gepleit, inspelend op de moeilijke omstandigheden waarin studenten leerstof moesten verwerken. De universiteit pleit nog steeds voor mildheid. Een groep studenten die zich misdraagt verandert daar niets aan.

 

De initiatiefnemers van de fraude krijgen individuele sancties opgelegd. Zij hebben samen met de frauderende studenten heel wat slachtoffers gemaakt: de betrokken lesgevers, de faculteit en bij uitbreiding de hele universiteit, maar vooral hun niet-frauderende medestudenten.

 

Rik Van de Walle: “Wekenlang pleit ik voor mildheid. Ik heb daar geen spijt van, integendeel zelfs. Studenten die zich volstrekt misdragen zullen mij er niét van overtuigen dat mildheid niet aan de orde is. Maar het is wel wrang te moeten vaststellen dat er studenten zijn die blijkens hun handelen iets anders voorstaan: plat bedrog. Ik hoop dat die studenten zich de komende weken en maanden niet alleen over hun laptops en toetsenborden zullen buigen, maar ook eens in de spiegel zullen kijken en zich de vraag zullen stellen: "Wat is mijn bedoeling eigenlijk, iets leren of de boel belazeren, inclusief mezelf?" We moeten er evenwel blijven van uitgaan dat het overgrote deel van onze studenten wél een minimum aan eergevoel heeft en de boel bijgevolg niét wil belazeren. Ik hoop niet alleen dat dit het geval is; ik geloof ook dat het zo is. Omdat ik geloof in jongeren en weiger dat geloof in hen op te geven.”