Nieuws

In de media

OCW moet bezuinigingen op bekostiging hogescholen en universiteiten

Het Nationaal Programma Onderwijs van 8,5 miljard euro blijkt toch niet helemaal kostendekkend te zijn. Daarom moet het ministerie van OCW tot 2027 ongeveer 149 miljoen euro bezuinigen op de bekostiging van hogescholen, universiteiten en het mbo. Universiteiten worden het meest gekort met 43 miljoen euro.
 

Afgelopen vrijdag stuurde het kabinet de Voorjaarsnota met de actuele stand van zaken van de Rijksbegroting naar de Kamer. Hieruit werd duidelijk dat het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) niet alle kosten kan dekken. De regering had 8,5 miljard euro uitgetrokken om het onderwijs in staat te stellen achterstanden ten gevolge van de coronacrisis in te lopen. Studenten mogen dientengevolge langer gebruik maken van de OV-studentenkaart. Daarnaast hoeven zij niet in alle gevallen studiefinanciering of reisrechten van de OV-kaart terug te betalen wanneer zij voortijdig de opleiding verlaten. 
 

Toch nog een vestzak broekzak-operatie
De noodfinanciering voor het hoger onderwijs wordt zo deels toch nog een vestzak broekzak-operatie, waarbij de ondersteuning in levensonderhoud voor studenten, betaald wordt met geld voor de bekostiging van het hoger onderwijs.
 

Het kabinet is van mening dat studenten die vertraging hebben opgelopen als gevolg van de coronacrisis langer gebruik moeten kunnen maken van de ov-studentenkaart. Nu is het zo dat het reisrecht geldt voor de nominale studietijd plus één jaar. Deze termijn is door het NPO met 12 maanden verlengd. Ook hebben studenten onder sommige omstandigheden langer recht op studiefinanciering. 
 

Echter, OCW heeft hier geen volledige financiële dekking voor, zo blijkt uit de Voorjaarsnota die Wopke Hoekstra afgelopen vrijdag naar de Kamer stuurde. Door allerlei kasschuiven kan voor beide maatregelen, die zo’n 239 miljoen euro kosten, nog 90 miljoen euro op de OCW-begroting worden gevonden, maar voor de overige 149 miljoen euro moet het ministerie van OCW geld zoeken op de eigen begroting. Dat zal worden gedaan door van 2024 tot 2027 een bedrag van 149 miljoen euro te bezuinigen op de bekostiging van het hoger onderwijs en mbo. Wat de precieze verdeelsleutel per sector wordt, is nog niet bekend. 
 

Inmiddels is OCW ook met een eigen Voorjaarsnota gekomen. En daaruit wordt duidelijk dat universiteiten het meest gekort gaan worden, in totaal wordt het wo tot 2027 met 43 miljoen gekort, het hbo met 27 miljoen en het mbo 7 miljoen euro. Maar dit voornemen kan nog wijzigen met een nieuw kabinet, zo schrijft de minister aan de Kamer. “Cumulatief is dit een extensivering van circa € 150 miljoen. Een volgend kabinet kan deze dekking desgewenst heroverwegen.”

 

Overgenomen van Scienceguide
31 mei 2021
De redactie