Nieuws

In de media

Examenfraude in Twente | Is spieken een probleem?

Twee gevallen van examenfraude in Twente
Onlangs zijn in Twente twee gevallen van examenfraude geconstateerd. De ene zaak betreft Hogeschool Saxion, waar de fraude van binnenuit kwam en een eigen medewerker betrokken was bij de fraude. De andere zaak betreft examenfraude door studenten, die door naïviteit van het Twents Carmel College fraude wel heel eenvoudig konden uitvoeren.

 

Interne fraude door een medewerker van Hogeschool Saxion
Totaal gaat het om drie betrokkenen die tentamens leverden aan studenten. De betrokken zijn gearresteerd en het OM doet onderzoek.

Als een interne medewerker die toegang heeft tot tentamens en deze verspreid, bijvoorbeeld uit geldelijke gewin, is dit moeilijk te bestrijden. Werken met twee medewerkers tegelijk en dus met twee wachtwoorden verkleind de kans of interne fraude, maar in het proces van toetsing van het ontwikkelen van vragen, redigeren, vaststellen, samenstellen van de tentamens, beschikbaar stellen van de tentamens aan de studenten en beoordelen en analyseren zijn veel personen betrokken. De kans op frauderen van binnenuit blijft lastig te bestrijden. Saxion zal vast haar procedures nog eens goed tegen het licht houden.

 

 

Fraude door leerlingen van het Carmel College
Frauderen bij de luistertoets Engels bleek kinderlijk eenvoudig te zijn. Leerlingen mochten hun eigen laptop gebruiken. De luistertoets werd over een langere periode en waarschijnlijk steeds bij andere klassen afgenomen. Dat leerlingen vragen en antwoorden proberen te onthouden en te delen met anderen die het examen nog moeten maken is al lang bekend. Op zich is dit geen fraude. Het geeft wel de kwetsbaarheid van deze spreiding van examenmomenten aan, zeker als steeds dezelfde vragen worden gebruikt. Gebruik van een grote vragenbank waaruit at random vragen wisselend worden getrokken, maakt de kans op bekend raken van vragen en antwoorden kleiner. Hier ligt dus een mogelijke oplossing.

 

Veel schrijnender is de mogelijke naïviteit van het Twents Carmel College zelf. Leerlingen mochten hun eigen laptop gebruiken en het bleek dat ze met Alt-Tab eenvoudig naar de verzamelde vragen met antwoorden konden switchen. Sinds jaar en dag is bekend dat dit uitgesloten moet worden bij examens waarbij een laptop kan worden gebruikt, evenals het onmogelijk maken dat leerlingen via de laptop het internet op kunnen. Als dit niet is gebeurd, is dit het Twents Carmel College zelf aan te rekenen. Zij faciliteerde dan de mogelijkheid tot fraude op een wel heel makkelijke wijze. Overigens baseren wijn ons hier slechts op de informatie uit het artikel uit Dagblad Tubantia (zie hieronder), maar we herkennen de situatie wel. Dit is ook de reden waarom veel scholen volledig van de buitenwereld afgesloten tentamenlokalen met tientallen en zelfs honderden laptops van de school zelf gebruiken. Gebruik van eigen laptops van leerlingen is vragen om problemen.

 

Dat surveillanten, zie het artikel hierna, de fraude niet hebben ontdekt (‘de ene surveillant is de andere niet’, werd helaas ook nog eens gezegd), doet twijfelen aan de instructie van de surveillanten en bekwaamheid van de surveillanten voor hun taak. Als ze niet weten waarop ze moeten letten, zoals Alt-Tab en voor de klas gaan staan in plaats van achterin en per tien rijen weer een surveillant, dan zijn ze ziende blind.

 

‘De schoolleiding eist een waterdicht systeem’ staat in het artikel. Van wie wordt dat geëist? Op basis van slechts het krantenartikel is onze indruk dat ze dit allereerst van zichzelf meten eisen. Maar nogmaals, we hebben onze reactie slechts gebaseerd op het krantenartikel, ervan uitgaande dat de journalist zijn werk goed heeft gedaan.