Nieuws

In de media

Examenfraude | Bijstellen norm

In deze ‘In het nieuws’ het afsluitende vervolg op de massale fraude gepleegd door leerlingen bij een kijk- en luistertoets Engels op het Twents Carmel College te Oldenzaal. Hierin wordt duidelijk dat het Twents Carmel College geen digitale examens meer wil afnemen.

 

 

Noot van de redactie.
Toetsing is nooit 100% waterdicht, ook papieren afnames zijn dat niet. Het is naïef dit te veronderstellen. Het getuigt ook niet van inzicht om digitale afnames te verbannen. De meerwaarde van digitale afnames van bepaalde toetsen kan groot zijn door de mogelijkheden die dergelijke afnames bieden, vooral qua validiteit, authenticiteit, beoordelings­betrouwbaarheid en organisatie. Als organisatie moet je ervoor zorgen dat de afname van digitale toetsing op orde is. Deze zit vooral in de technische infrastructuur en de kwaliteit van de surveillance. Het is niet voor niets dat Stichting Examenkamer in 2014 de notitie ‘Surveilleren: een onderschatte, maar belangwekkende en noodzakelijke activiteit’ heeft ontwikkeld.

Dat het wel kan bewijst het vmbo. Zie het nieuwsbericht ‘Op het vmbo is eindexamen op je computer doen heel normaal, maar bij havo en vwo niet’.

 

Dat examenfraude in de papieren kan lopen bewijst de toezichthouder op accountants te Canada; 900.000,- dollar boeten vanwege fraude met 1.100 examens.

 

Tot slot een artikel van de hoofdredacteur van het ANP, Rennie Rijpma, over het bijstellen van de norm voor de examens van de middelbare school door het College voor Toetsen en Examens. Plus natuurlijk aansluitend die bron voor de kritische opinie hierop van Rennie Rijpma.