Nieuws

In de media

Actualiteiten

Onderwijsinspectie als partner in toetsing

In het komende nummer van EXAMENS (2018-1) verschijnt een uitgebreid interview met Martine Pol-Neefs, inspecteur hoger onderwijs bij de Inspectie voor het Onderwijs (inspectie). In Toets! Nummer 9 (november 2017), het eerste magazine over toetsen in het voortgezet onderwijs, is een interview verschenen met Fije Hooglandt, strategisch inspecteur van de Inspectie, over Toetsen als bouwsteen voor een ononderbroken ontwikkeling van leerlingen binnen het voorgezet onderwijs. Blijft een leerling zitten op 0,1 punt, dan moet je je de vraag stellen hoe terecht dat is, en weten de leraren wel genoeg van deze leerling? Uit beide interviews wordt duidelijk dat de Inspectie steeds meer een partner in toetsing is. Op 20 februari 2018 verschijnt EXAMENS 2018-1. Toets! Nummer 9 kunt u nu al lezen.


Waertoe veel woorden? laet de daet het vonnis uiten.

Joost van den Vondel (1587-1679)

Overgenomen van: De Gelderlander, 17 december 2017 
 

Maatregelen tegen 'verengelsing': werkstuk mag in het Nederlands
Eindwerkstukken over nationale onderwerpen mogen op de Radboud Universiteit gewoon in het Nederlands worden geschreven. Dat heeft de examencommissie van de Nijmeegse universiteit bepaald. Aanleiding is de ophef over een werkstuk over de dichter Joost van den Vondel, dat geheel in het Engels moest.

De verengelsing van het hoger onderwijs in Nederland schiet door, vindt Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Tot wat voor rare situaties deze ontwikkeling kan leiden, beschreef Jensen vrijdag in een opiniestuk in de Volkskrant. Een Nijmeegse student moest haar eindwerkstuk over Vondel, een van Nederlands grootste dichters, in het Engels schrijven. Reden: de zogenoemde researchmaster is Engelstalig en de examencommissie eiste dat het werkstuk ook Engelstalig is.
 

Alles vertaald
Alle citaten moesten worden vertaald, dus ook de zeventiende-eeuwse openingszinnen uit de Gijsbrecht van Aemstel: 'Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lesten, Erbarremt over my en mijn benaeuwde vesten'. Uiteindelijk vertaalde de student dit praktisch in 'Heavenly justice has been benevolent to me, and protected me and my endangered city'. 'Vondels taal werd in een Engels keurslijf geperst om maar te voldoen aan het examenreglement', schrijft de hoogleraar in haar opiniestuk. “Weg waren het metrum, het rijm en de poëtische kracht van de Nederlandse taal. De meerwaarde van deze tijdrovende vertaalexercitie was mij volstrekt onduidelijk.”
 

Grote zorgen
“75 procent van de masteropleidingen op alle Nederlandse universiteiten is al Engelstalig en ook het aantal Engelstalige bacheloropleidingen stijgt snel. Ik maak me daar grote zorgen over.” Jensen reageerde daarmee op uitspraken vorige week van de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, dat niet het Engels maar de Nederlandse taal de norm blijft binnen het hoger onderwijs. Dat is niet de praktijk, zegt Jensen in een toelichting. “Momenteel is 75 procent van de masteropleidingen op alle Nederlandse universiteiten al Engelstalig en ook het aantal Engelstalige bacheloropleidingen stijgt snel. Ik maak me daar grote zorgen over.''

Het wordt daardoor bijna onmogelijk om Nederlandstalige teksten en onderzoeken te gebruiken in masteropleidingen. “De studie van de Nederlandse taal en cultuur kan daardoor bijna nergens meer op het hoogste niveau bestudeerd worden. En dat geldt ook voor andere talen, zoals Spaans, Zweeds, Frans, Duits.''
 

Duivels dilemma
Ze noemt het een duivels dilemma. “Enerzijds willen universiteiten en hogescholen buitenlandse studenten aantrekken, anderzijds leidt dit tot verschraling van de inhoud.'' De hoogleraar benadrukt dat ze niet tegen internationalisering is en dat het een probleem is van het hele hoger onderwijs in Nederland, niet alleen van de Radboud Universiteit. “We moeten toe naar een flexibeler systeem, waarbij werkstukken bij een Engelstalige master ook in een andere taal geschreven mogen worden.'' Samen met andere hoogleraren heeft Jensen hierover eerder een brandbrief geschreven aan de eindexamencommissie van de Radboud.
 

Aanpassing
Die heeft inmiddels besloten dat er meer ruimte komt voor niet-Engelstalige eindwerkstukken, als daar een goede reden voor is. In het geval van Vondel zou dat zeker aan de orde zijn geweest, zegt Olivier Hekster, hoogleraar en directeur van het instituut waaronder de master valt. Jensen is blij met die aanpassing, maar haar zorgen zijn daarmee niet verdwenen. “Het gebruik van Nederlandse secundaire bronnen blijft lastig binnen Engelstalig onderwijs.'' 

 

Dylan Wiliam in Nederland op 3, 4 en 5 september 2018

Voor het eerst komt Dylan Wiliam naar Nederland om, exclusief, drie dagen aan workshops te verzorgen. Een unieke kans, vanwege allerlei redenen is zijn beschikbaarheid in andere landen – zoals Nederland – zeer beperkt. De kosten bedragen per dag 450 euro per dag. Mocht u twee dagen willen meedoen dan ontvangt u 50 euro korting, en betaalt 850 euro.

Aanmelding kan via: http://toetsrevolutie.nl/
 


Studenten leuren meer om gunsten bij vrouwelijke dan bij mannelijke professoren

Overgenomen van: ScienceDaily, 5 januari 2018
 

Female professors asked for favors more than male professors
 

New study shows that female professors have to deal with more requests from students asking for special favors, such as grade increases and the opportunity to re-do assignments, than male professors

Date: January 3, 2018, Source: Springer
 

Summary: Who do students turn to when they want to ask for an extended assignment deadline or an increase in their marks? Most likely their female professors according to a new study which investigated the added work demands often faced by women in academia.
 

Who do students turn to when they want to ask for an extended assignment deadline or an increase in their marks? Most likely their female professors, says Amani El-Alayli of the Eastern Washington University in the US. El-Alayli is lead author of an article in Springer's journal Sex Roles which investigates the added work demands often faced by women in academia.
 

El-Alayli and her colleagues conducted two studies. In the first study, the team analyzed data from a survey of 88 US professors. They found that students make more standard work demands and requests for special favors to their female rather than male professors. However, female professors also reported more acts of friendship from their students. Although these can be positive experiences, the study's findings indicate that such friendly behavior may be emotionally taxing in the same way that special favor requests seem to increase the emotional burdens of female professors.
 

The second study involved 121 college students, and set out to find out if a certain type of student is more likely to ask favors from female professors. Interestingly, a student's view about women in authority or sexism did not play a role. Instead, students who believed that they were deserving of academic success, irrespective of their actual performance or the effort they put in, were particularly likely to ask a female professor for extra favors, and react negatively if those favors were denied. These effects were driven by entitled students' greater expectations of getting special favors granted by a female professor than a (identical) male professor.
 

"Our research provides more information about how students treat female professors, how they react to them when the professors stand their ground, and what kinds of students are particularly likely to treat female professors differently from male professors," confirms El-Alayli.
 

"Students with high academic entitlement were more inclined to be irritated or disappointed when a female professor denied their requests, and more likely to then persist in asking for favors after being denied," says El-Alayli. "They were also more likely to conclude, if the professor was female, that a request denial meant that the professor disliked them."
 

El-Alayli surmises that the gendered expectations that men are more respected and authoritative make even entitled students unlikely to oppose their male professors' decisions. They might even believe that it would be counterproductive or fruitless to oppose male professors and to keep on nagging, because they are not easily swayed. Thus, these students' entitlement may only manifest when interacting with female professors.
 

"Aside from contributing to burnout and taking time away from career-enhancing activities, greater demands and special requests from students may affect female professors' career advancement by causing them to get less favorable course evaluations or even more complaints filed against them," explains El-Alayli.
 

"Students may perceive female professors as less fair than their male counterparts if female professors are expected to expend exceptional effort to help out their students in unrealistic ways, thus resulting in worse evaluations."