Nieuws

In de media

oktober 2018

Deel staatsexamens Nederlands opgeschort na delen via sociale media
Bron: NU.NL

De afname van een deel van de staatsexamens Nederlands wordt geannuleerd omdat de beschrijvingen van de opgaven van het examen schrijfvaardigheid via sociale media gedeeld zijn, meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) woensdag.

"Maximaal tweeduizend mensen hadden zich ingeschreven", meldt een woordvoerder van CvTE in gesprek met NU.nl. Het is niet bekend wie de opgaven gedeeld heeft, omdat dat "moeilijk te herleiden" is. "Kandidaten die de opgaven kennen, zijn in het voordeel. Dat is niet wenselijk. Iedereen moet gelijke kansen hebben", aldus het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor centrale toetsen en examens.

Het gaat om de examens die tot januari 2019 zouden worden afgenomen. Pas in die maand wordt een nieuw examen schrijfvaardigheid ingepland.

"We vinden het erg vervelend dat u zich om deze reden niet kunt aanmelden voor het examen Schrijfvaardigheid Programma I", schrijft het CvTE.

 

NVAO gaat vanaf februari taalkeuze hoger onderwijs toetsen
Rijksoverheid.nl,

Er moet meer aandacht komen voor de keuze van onderwijstaal in het hoger onderwijs. Om dit te regelen zal vanaf februari bij de reguliere kwaliteitstoetsing van opleidingen extra worden ingezoomd op de taalkeuze. Dit heeft minister Van Engelshoven vandaag aan de Tweede Kamer gemeld.

Deze beslissing vloeit voort uit haar visiebrief over internationalisering, die in juni met de Tweede Kamer is besproken. Het aanbieden van een opleiding in het Engels kan zeker meerwaarde hebben, maar de keuze om dat te doen, moet weloverwogen worden gemaakt.

Om daarvoor te zorgen, zal voortaan bij de reguliere kwaliteitstoetsing van opleidingen ook worden ingezoomd op de taalkeuze. Opleidingen wordt gevraagd om overtuigend te onderbouwen waarom wordt afgeweken van de Nederlandse taal. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) zal vanaf februari bij de periodieke toetsing van opleidingen hiernaar gaan kijken. De minister heeft voor deze route gekozen, mede naar aanleiding van een aanbeveling van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW).

De NVAO gaat aan de opleidingen vragen om inhoudelijk te beargumenteren hoe de gekozen taal bijdraagt aan het realiseren van datgene waartoe studenten worden opgeleid. Ook wordt het taalniveau van docenten beoordeeld. Eens per zes jaar bekijkt de NVAO de kwaliteit van een opleiding. Dit wordt op basis van een panel van vakgenoten en studenten gedaan. Zij doen dit aan de hand van een aantal criteria, de taalkeuze wordt daar per februari aan toegevoegd.

Als de onderbouwing van de opleiding onvoldoende is, kan de NVAO deze de kans geven om op korte termijn de taalkeuze (bijvoorbeeld voor het Engels) beter te onderbouwen of de taalkeuze terug te draaien. In het uiterste geval kan de NVAO de accreditatie intrekken.

 

Bedrijf verdacht van fraude met veiligheidscertificaten
inspectieszw.nl

De recherche van de Inspectie SZW heeft op 11 september een bedrijf en een woning in Rotterdam strafrechtelijk doorzocht en daar administratie en gegevensdragers in beslag genomen. Het bedrijf en haar eigenaar worden ervan verdacht te frauderen met vorkheftruckcertificaten, certificaten voor de steigerbouw en VCA-certificaten. Het strafrechtelijk onderzoek door de Inspectie SZW gebeurt in opdracht van het Functioneel Parket.

De recherche SZW verdenkt het bedrijf en haar eigenaar ervan valse certificaten op te maken. Deze worden vermoedelijk tegen betaling verstrekt aan personen die hiervoor geen examen hoeven af te leggen. Na afronding van het strafrechtelijk onderzoek beslist de officier van justitie bij het Functioneel Parket of de verdachten verder worden vervolgd.

Valse certificaten kunnen leiden tot gevaarlijke situaties op de werkvloer. Wanneer personen een valselijk opgemaakt certificaat kopen en waarschijnlijk ook geen cursus hiervoor hebben gevolgd, komt de veiligheid op hun werkomgeving in gevaar. De certificaten zijn juist bedoeld om de veiligheid op de werkplek en het veilig werken te waarborgen. Bijvoorbeeld in de steigerbouw is certificering van groot belang. Het goed en veilig neerzetten van een steiger bij bouwwerken is gespecialiseerd werk. Het kan levens redden. In Nederland zijn er een handvol opleidingsscholen en enkele bureaus die examens afnemen. Sinds 2017 is er zelfs een verplichte registratie van steigerbouwers die een certificaat hebben.