Nieuws

Kopstukken uit de Nederlandse Toetswereld

In de periode 2007-2012 zijn in Examens; Tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. De twaalf portretten zijn zelfs gebundeld in een boekje (nog te bestellen à € 9,75 via info@kloosterhof.nl , digitaal via www.professioneelbegeleiden.nl of een boekhandel).

 

 

De redactie is van mening dat goede examinering niet mogelijk is zonder een goede theoretische basis. De examenwereld kent enerzijds wetenschappers die via onderzoek en publicaties theoretische vernieuwingen brengen. Anderzijds zijn er personen werkzaam in de examenbranche, die voor de taak staan examens samen te stellen en op een eerlijke en transparante wijze af te nemen. De eerste uitgave “Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld” portretteerde twaalf theoretische vernieuwers en/of kopstukken die theorie en praktijk verbinden. Geportretteerd waren: Adriaan de Groot, Bob van Naerssen, Wynand Wijnen, Wim Hofstee, Wim van der Linden, Norman Verhelst, Dato de Gruijter, Don Mellenbergh, Jules Peschar, Cees van der Vleuten, Pieter Drenth en Henk van Berkel. De twaalf Kopstukken van toen zijn (bijna) met pensioen of helaas al overleden.

 

De redactie vond het nu tijd voor een nieuwe serie portretten van ‘Kopstukken in de Nederlandse toetswereld’. Omdat het eerste portret vijftien jaar geleden verscheen, het blad Examens veel nieuwe lezers heeft en de E-Nieuwsbrief door bijna 10.000 belangstellenden wordt gevolgd, heeft de redactie ervoor gekozen om de twaalf eerder verschenen portretten te herhalen in de komende E-Nieuwsbrieven van Examens. Het eerste ‘oude’ portret  verschijnt in de nieuwsbrief van 1 april en betreft prof. dr. A.D. (Adriaan) de Groot (hoogleraar, schaker, denkpsycholoog, methodoloog, onderwijskundige, wetenschapsfilosoof, essayist en medegrondlegger van Cito). 
 

In de komende gedrukte en PDF-uitgave van Examens (11 mei 2022) is de eer aan dr. (L.K.J.) Liesbeth Baartman om als eerste de nieuwe serie Kopstukken aan te voeren.

 

Omdat prof. dr. Adriaan de Groot op 14 augustus 2006 was overleden en we de serie Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld met hem wilde laten beginnen is aan zijn collega Don Mellenbergh (ook een Kopstuk) gevraagd of hij Herinneringen aan A.D. de Groot (1914-2006) wilde schrijven. Via deze link tref je deze in Memoriam aan.