Nieuws

Kopstukken uit de Nederlandse Toetswereld

In de periode 2007-2012 zijn in Examens; Tijdschrift voor de toetspraktijk twaalf portretten gepubliceerd van ‘Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld’. Het waren portretten van Nederlanders die een bijzondere plaats innemen in de wereld van toetsing en examinering. De twaalf portretten zijn zelfs gebundeld in een boekje (nog te bestellen à € 9,75 via info@kloosterhof.nl, digitaal à € 5,95 via www.professioneelbegeleiden.nl of een boekhandel).

 

De redactie is van mening dat goede examinering niet mogelijk is zonder een goede theoretische basis. De examenwereld kent enerzijds wetenschappers die via onderzoek en publicaties theoretische vernieuwingen brengen. Anderzijds zijn er personen werkzaam in de examenbranche, die voor de taak staan examens samen te stellen en op een eerlijke en transparante wijze af te nemen. De eerste uitgave “Kopstukken uit de Nederlandse examenwereld” portretteerde twaalf theoretische vernieuwers en/of kopstukken die theorie en praktijk verbinden. Geportretteerd waren: Adriaan de Groot, Bob van Naerssen, Wynand Wijnen, Wim Hofstee, Wim van der Linden, Norman Verhelst, Dato de Gruijter, Don Mellenbergh, Jules Peschar, Cees van der Vleuten, Pieter Drenth en Henk van Berkel. De twaalf Kopstukken van toen zijn (bijna) met pensioen of helaas al overleden.

 

De redactie vond het nu tijd voor een nieuwe serie portretten van ‘Kopstukken in de Nederlandse toetswereld’. Omdat het eerste portret vijftien jaar geleden verscheen, het blad Examens veel nieuwe lezers heeft en de E-Nieuwsbrief door bijna 6.000 belangstellenden wordt gevolgd, heeft de redactie ervoor gekozen om de twaalf eerder verschenen portretten te herhalen in de komende E-Nieuwsbrieven van Examens.

 

De eerste drie oude portretten verschenen in de E-nieuwsbrieven 38, 39 en 40. Het vierde oude portret in deze E-Nieuwsbrief betreft het portret van Wim Hofstee.

 

In de komende online en PDF-uitgave van Examens (5 februari 2023) is de eer aan Prof. dr. ir. Theo (T.J.H.M.) Eggen om als vierde in de nieuwe serie Kopstukken te verschijnen en zich voor te stellen.

 

Kopstuk uit de Nederlandse examenwereld; Wim Hofstee

 

Willem K.B. (Wim) Hofstee is onder meer bekend van de compromis/cesuurmethode Hofstee. In het interview met Wim Hofstee staat deze methode beschreven. Hier tref je het artikel van een toetspionier en onderwijsvernieuwer aan