Nieuws

Netwerken met Toetsnetwerken

Als een vaste rubriek in deze E-nieuwsbrief delen we graag weer informatie over toets nieuwigheden vanuit het Platform leren van Toetsen en het Netwerk Toetsbekwaamheid.

 

 

 

Platform Leren van Toetsen

Voor informatie over wat het Platform Leren van Toetsen is, verwijzen we naar de E-Nieuwsbrief 39 of naar de website van het Platform zelf

 

Ter informatie hieronder het overzicht van de nieuw verschenen blogs vanaf 10 juni 2016 tot 29 december 2022. Van de laatste blog hebben we weer een link naar dat blog opgenomen (zie hierna).

 

Overzicht van blogs vanaf 10 juni 2022

 

10 juni 2022 - Een eigen kijk op onderwijs: zienswijze van studenten en docenten of formatief evalueren
Peet Strik (Avans Hogeschool; masterstudent Universiteit Utrecht)

14 juni 2022 - Marnix Academie: het inzetten van programmatisch toetsen voor het opleiden van zelfregulerende onderwijsprofessionals (2022)

6 juli 2022 - Aeres Hogeschool: opleiding Food Systems Innovation (2020-2021)

24 augustus 2022 - Fontys ICT: programmatisch toetsen in het eerste semester van de propedeuse (2020-2021)
Loek Herberts (Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven)

13 september 2022 - "Maar is het nu voldoende meneer?" Een werkvorm om studenten te activeren en hun kwaliteitsbesef te laten groeien

28 september 2022 - Hogeschool Utrecht: minor Leefstijl Coaching (2021-2022)

29 september 2022 - Hogeschool Arnhem en Nijmegen: opleiding Voeding en Diëtetiek (2020-2021)

5 oktober 2022 - Leren van vergelijken: Leerzaam en efficiënt
Marieke Kloek (Hogeschool Rotterdam)

6 december 2022 - HAS Toegepast Biologie: ambitieuze plannen voor programmatisch toetsen (2021)

6 december 2022 - Hogeschool van Amsterdam: Educatief Professional Beroepsonderwijs (AD) – programmatisch toetsen met veel flexibiliteit (2022)

 

Veranderende rol van de examencommissie bij programmatisch toetsen

In vervolg op de beweging die vooral gaande is binnen het hbo naar programmatisch toetsen worstelen examencommissies met hun borgende taak doordat minder summatief wordt getoetst en meer holistisch wordt beoordeeld op basis van een samengesteld portfolio met bewijzen van bekwaamheden en meer narratieve waarderingen daarvan. Het borgen van inhoud en niveau op basis van een doordacht toetsprogramma en aantoonbare kwaliteit van gebruikte toetsen kan minder worden toegepast doordat meer formatief wordt geëvalueerd. Maar hoe borg je de kwaliteit van de opleiding van hetgeen als nieuw bewijs moet dienen waarmee inhoud en niveau worden aangetoond en waarop beslissingen worden genomen? In dit kader zijn binnen het thema Programmatisch toetsen twee Good practices verschenen, die de examencommissie handreikingen geven om hun veranderende borgingstaak opnieuw inhoud te geven. Hier de linken naar de twee Good practices.

https://lerenvantoetsen.nl/naar-gecontroleerd-vertrouwen-de-rol-van-de-examencommissie-bij-programmatisch-toetsen/

 

https://lerenvantoetsen.nl/holistisch-beslissen-en-de-borging-van-kwaliteit-door-een-examencommissie-hoe-dan/

 

In ‘Holistisch beslissen en de borging van kwaliteit door een examencommissie, hoe dan?’ worden zeven instrumenten genoemd, die het bestuderen en toepassen waard zijn. Dit zijn:

  1. Beoordeel of beslisprocedures transparant zijn vastgelegd.
  2. Beoordeel of de blauwdruk dekkend en samenhangend is en goed is verantwoord.
  3. Controleer steekproefsgewijs of de beoogde dekking van de leerresultaten in de praktijk wordt gerealiseerd.
  4. Beoordeel de procedures voor het opnemen van datapunten van studenten in het portfolio
  5. Observeer de momenten van aggregatie in aanloop naar het beslismoment..
  6. Geef richtlijnen voor en beoordeel de samenstelling van de beoordelingscommissie.
  7. Beoordeel de beslis- en kalibratieprocedures en observeer de uitvoering ervan

 

Uit de zeven instrumenten wordt duidelijk dat doordachte procedures een belangrijke rol spel. Instrument 7 gaat in op de beslis- en kalibratieprocedures. Het Netwerk Toetsbekwaamheid heeft op haar website binnen het thema ‘Protocol afstuderen’ een aantal praktische tools opgenomen. We verwijzen in dezen naar ‘Kalibreersessies: Klassiek en alternatief’:

 

Netwerk Toetsbekwaamheid

 

 

Het netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o wil het maatschappelijk vertrouwen in de waarde van hbo-diploma’s verduurzamen. Dat doet ze door kennis en ervaringen onderling te delen en gezamenlijk kennis te ontwikkelen over toetsen en beoordelen in het hoger (beroeps) onderwijs. Op verzoek van de Vereniging Hogescholen heeft het netwerk het project Je Ogen Uitkijken(JOU) uitgevoerd. Binnen dit project werden hogescholen ondersteund en geprofessionaliseerd op het gebied van de inrichting van BKE/SKE (Basis- en SeniorKwalificatie Examinering) en het gebruik van het Protocol Afstuderen 2.0.
Het doel was dat opleidingen na afloop van het project de borging van toetsbekwaamheid en de kwaliteit van afstudeerprogramma’s kunnen verantwoorden. En dat deze verantwoording structureel is verankerd in de professionele kwaliteitscultuur van de hogeschool of universiteit.

 

Een kenmerk van een project is dat het eindig is. Op 13 oktober 2022 was het zover. Met een afsluitend congres stonden de toetsbekwaamheid van (h(b)o)-docenten en het netwerk Toetsbekwaamheid volop in de schijnwerpers. De belangrijkste uitkomsten vanuit het project werden gepresenteerd. Martje Köhlen en Martijn Leenknecht maakten een samenvatting van het congres dat je hier aantreft (vette tekst is een toevoeging van de redactie en zie over de reden daarvan hierna)

 

Pensioen Cees van der Vleuten
Op vrijdag 25 november 2022 was de eerste online (buitenkring)bijeenkomst van het leernetwerk Programmatisch Toetsen, waarvan Liesbeth Baartman, lector Toetsen en Beoordelen in beroepsonderwijs, één van de trekkers is. Gastspreker tijdens deze bijeenkomst was Cees van der Vleuten.

 

In 2011 publiceerde Cees, samen met Lambert Schuwirth, het artikel Programmatic assessment: from assessment of learning to assessment for learning. Sindsdien is er veel gebeurd: programmatisch toetsen – zowel nationaal als internationaal – toegepast binnen het universitair medisch onderwijs. Er is veel onderzoek uitgevoerd naar alle aspecten van programmatisch toetsen, en met name de laatste jaren is er ook in het hbo en mbo toenemende aandacht voor zowel de potentie van programmatisch toetsen als voor de uitdagingen die implementatie hiervan met zich meebrengt.

 

Net voordat hij in januari 2023 met pensioen zal gaan, schoof Cees nog één keer aan bij het leernetwerk Programmatisch Toetsen. Zijn terug- en vooruitblik zijn hier te zien. 

 

Aankondiging digitale week van Toetsbekwaamheid maart 2023
Het Netwerk Toetsbekwaamheid organiseert in 2023 meerdere keren een leerzaam digitaal programma rondom toetsing en toetsbekwaamheid. De eerste keer zal dit zijn op 13, 14 & 15 maart 2023. De organisatie laat weten dat aanmeldingen voor het programma al welkom zijn. Mail hiervoor naar info@toetsbekwaamheid.nl.