Nieuws

Nieuw boek ‘Studiesucces door onderwijskwaliteit’

Cohen-Schotanus, J., Visser, K., Jansen, E. & Bax, A., Jun-2019, Boom uitgevers, 115 p, ISBN 978-90-2440-846-7, € 24,95.

 

Van de achterzijde

‘Studiesucces door onderwijskwaliteit’ legt een relatie tussen de twee begrippen ‘studiesucces’ en ‘onderwijskwaliteit’. Anders dan vaak wordt aangenomen, zijn deze begrippen niet elkaars tegenpolen. Integendeel zelfs. Het is voor opleidingen mogelijk een hoog rendement te behalen juist door te voldoen aan eisen ten aanzien van kwaliteit. Door een zorgvuldige onderwijs- en toetsconstructie is het haalbaar twee vliegen in één klap te slaan.

 

Het boek neemt de kwaliteitsstandaarden voor onderwijsvisitaties als uitgangspunt. Die worden nader geconcretiseerd en omgezet in praktische handreikingen waarvan bewezen is dat ze bijdragen aan het studiesucces. Het eerste studiejaar krijgt bijzondere aandacht, omdat blijkt dat studiesucces in het eerste jaar positief gerelateerd is aan succes later in de studie. Daarnaast wordt informatie gegeven over de voorwaarden voor selectie van studenten en de beschikbare evidentie. Herhaaldelijk is aangetoond dat selectie niet bijdraagt aan studiesucces.

 

‘Studiesucces door onderwijskwaliteit’ is bedoeld voor docenten in het universitair en hoger onderwijs die zich bezighouden met curriculumontwikkeling, voorbereiding van visitaties, deelnemen aan opleidingen BKO/BKE/SKO/SKE, voor onderwijsontwikkelaars, voor opleiding-, examen- en visitatiecommissies.

 

Samenvatting in komend nummer van Examens

In Examens 2020-2 zal in de rubriek ‘Gezien en gelezen’ een recensie van het boek verschijnen.