Nieuws

Nieuw boek 'Tussen toets en bestuur'

De positie van de examencommissie in het hoger onderwijs

De onderstaande tekst is overgenomen van de uitgever (Boom Juridisch).

De examencommissie neemt een spilfunctie in binnen universiteiten en hogescholen. Zij is onafhankelijk en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing binnen de opleiding. De examencommissie ziet erop toe dat:

  • de kwaliteit van de examinatoren aan de maat is;
  • het gehele toetsproces van voldoende kwaliteit is;
  • de deelname van studenten aan tentamens volgens geldende regels plaatsvindt;
  • de tentamenprestaties van de studenten op eigen inspanningen berusten.

De veelzijdige taak en rol van de examen­commissie maakt haar zichtbaar voor studenten, maar brengt haar ook aan tafel met het instellingsbestuur. De examencommissie staat dus tussen de inhoudelijke toets en het bestuur van de instelling in. Aan de hand van de meest actuele inzichten wordt getracht een beeld van dit fenomeen te schetsen.Tevens komt een aantal best practices aan de orde.

Tussen toets en bestuur is geschikt voor leden van examencommissies, leden van juridische eenheden binnen universiteiten en hogescholen, rechtshulpverleners, docenten en studenten. Daarnaast is het geschikt voor hen die geïnteresseerd zijn in de onderwijskundige en juridische kant van het toetsbedrijf, ook buiten het hoger onderwijs.

 

In het komende nummer van Examens (2021-1) komt in de Rubriek Gezien en gelezen een recensie van het boek door Jan Jacobs.

 

Zoontjens P.J.J. & Berkel van H.J.M., 01-12-2020, Boom juridisch, 214 p., ISBN Boek 978-94-6290-853-6,1e druk, ISBN E-Book 978-90-5931-891-5,1e druk, € 39,-