Nieuws

Nieuwe vergaderlocatie redactie en planning 2018

Vanuit de redactie

Als eerste wenst de redactie u een goed 2018 toe. Wij gaan u ook dit jaar weer van waardevolle informatie over examens voorzien. En mocht u waardevolle informatie voor ons hebben om via deze nieuwsbrief te delen, dan ontvangen we die graag.

 

Nieuwe vergaderlocatie redactie

Vele jaren maakte de redactie gebruik van een vergaderruimte van het NIBI (Nederlands Instituut voor Biologie) gelegen in Hoog Catharine te Utrecht. We kwamen op deze locatie terecht via oud-eindredacteur Annemarie van Eekelen-de Knecht, die vanuit haar oorspronkelijke biologie-achtergrond daar contacten mee had. De NIBI-locatie lag centraal en was zowel met de trein als met de auto goed bereikbaar. Het NIBI is per 1 juli 2017 verhuisd naar een locatie op een kantorenterrein elders in Utrecht en werd daardoor voor de redactieleden die met de trein kwamen lastiger te bereiken. De redactie is daarom op zoek gegaan naar een andere locatie die zowel per trein als per auto goed bereikbaar is. Vanaf 2018 kunnen we bij Cito te Arnhem terecht. Cito is gelegen bij het NS-station te Arnhem en parkeren is in de omgeving goed mogelijk. We zijn Cito dankbaar voor het bieden van de vergaderruimte bij hun in het kantoor. En we danken het NIBI voor de jarenlange hartelijke gastvrijheid.

Planning 2018

In overleg met uitgever Kloosterhof heeft Ad de Jongh (eindredacteur) de planning van EXAMENS voor 2018 gemaakt. Deze ziet er als volgt uit:

Verschijning tijdschrift in 2018:

 • nummer 1: 20 februari;
 • nummer 2: 15 mei;
 • nummer 3: 18 september;
 • nummer 4: 20 november.

Verschijning Nieuwsbrief in 2018:

 • nummer 20: 9 januari;
 • nummer 21: 10 april;
 • nummer 22: 3 juli;
 • nummer 23: 30 oktober.

Onderzoek naar vast ontwerp cover

Een vast agendapunt tijdens de redactievergadering is het laatstverschenen nummer. Alle redactieleden waren het erover eens dat op de cover van nummer 2017-4, maar ook al op eerdere nummers, te veel tekst staat. De titel van het eerste artikel in het betreffende nummer verschijnt groot op de cover en daarnaast staan de titels van de overige artikelen als opsomming op de cover genoemd. Elk nummer heeft op de cover een foto, waarbij geprobeerd wordt een relatie te leggen met een artikel in dat nummer.

De lange titel van het eerste artikel in het laatste nummer ‘Maken toevoegingen van de vakverenigingen op de correctievoorschriften het CSE VO betrouwbaarder?’ was aanleiding tot het voornemen te onderzoeken of de hele cover niet aangepast moet worden. De redenen hiervoor zijn:

 • Door de steeds wisselende en nadrukkelijk aanwezige foto’s is de herkenning van EXAMENS minder eenduidig. Het logo dient meer centraal te staan.
 • Het vinden van passende foto’s is niet altijd even succesvol.
 • Wat doen we met de (lange) teksten die de inhoud van het nummer kort weergeven?

De vormgeving van uitgever Kloosterhof komt met een voorstel dat in een komende redactievergadering zal worden besproken. Verwacht geen geheel nieuw ontwerp, maar een verbetering die menigeen wellicht niet direct, maar wel op termijn zal opvallen.


Uitslag lezersenquête

De uitslag van de lezersenquête is bekend. Hiervoor verwijzen we naar een apart artikel in deze nieuwsbrief.

De redactie stelt zich voor

We willen de redactie wat meer een gezicht geven, zodat u wat meer inzicht heeft in de achtergrond van de redactieleden. In de komende nieuwsbrieven stelt zich steeds één redactielid aan u voor. Deze keer stelt Jackelien ter Burg zich aan je voor.

Ik heb Toegepaste onderwijskunde – destijds nog een studierichting aan de Universiteit Twente -  gestudeerd met als specialisatie Examentechnieken. Al tijdens mijn afstudeeropdracht bij het Cito bleek er behoefte aan toetsdeskundigheid te zijn en ben ik begonnen aan mijn eerste freelanceklus. Na mijn afstuderen heb ik dat freelancewerk doorgezet. HHH et werken als zelfstandig toetsdeskundige geeft mij de kans om mee te werken aan heel veel verschillende soorten toetsen, zo ben ik betrokken (geweest) bij toetsen voor het primaire onderwijs tot aan postuniversitaire opleidingen, toetsen voor bijvoorbeeld de elektrotechniek maar ook voor de financiële dienstverlening en de zorg.  Ook zijn mijn opdrachten verspreid over het hele traject van toetsen; van itemontwikkeling tot en met wetenschappelijk onderzoek naar toetsen, het (mee)schrijven aan het toetsbeleid maar ook het opleiden/coachen van toetsmedewerkers. Ik werk met mensen die nog nooit van een p-waarde hebben gehoord tot aan specialisten op het gebied van psychometrie.
 

In 2010 werd ik door de toenmalige hoofdredacteur Henk van Berkel benaderd of ik lid wilde worden van de redactie van Examens. Toen tijdens mijn eerste proefvergadering bleek dat de vergaderstijl losjes was en er voldoende ruimte was voor discussie en een grap op zijn tijd heb ik ja gezegd. Elke kandidaat heeft recht op een kwalitatief goede toets en door kennis en ervaringen met elkaar te delen  kan de kwaliteit van toetsen verhoogd worden. Het is heel leuk om binnen de redactie te zien hoe dat werkt. Doordat iedereen een andere achtergrond heeft, kunnen we elkaar goed aanvullen en daar leer ik ook weer van. Hoewel de kennis over toetsing in de afgelopen jaren is toegenomen, zie ik nog regelmatig toetsen voorbij komen die kwalitatief gezien echt onder de maat zijn. Er blijft nog werk aan de winkel.