Nieuws

Nieuwe werkwijze beoordelen en bespreken artikelen tijdens redactievergaderingen

Vanuit de redactie

Sinds 2017 is de redactie van EXAMENS als proef overgestapt op een nieuwe werkwijze voor het beoordelen en bespreken van artikelen tijdens redactievergaderingen. Tot 2017, dus ruim twaalf jaar, werd een andere werkwijze toegepast. Dat die werkwijze voldeed bleek wel uit de lange periode dat die werkwijze werd gehanteerd. Hoe verliep de oude werkwijze en wat is veranderd?
 

Vanaf 2004 lazen alle redactieleden alle ingezonden artikelen voor EXAMENS. Tijdens een redactievergadering gaven alle redactieleden hun opmerkingen over alle artikelen. De opmerkingen werden verzameld door de contactpersoon van de inzender. Of als een artikel nog geen contactpersoon had werd aan het artikel een contactpersoon gekoppeld. De opmerkingen van alle redactieleden werden mondeling en/of via opmerkingen in het document (digitaal of schriftelijk) aan de contactpersoon overhandigd. De contactpersoon verwerkte de opmerkingen en deelde ze met de auteur, waarna een aangepaste versie van een artikel door de auteur aan de contactpersoon werd aangeboden. Bij kleinere aanpassingen werd het aangepaste artikel direct doorgestuurd naar de eindredacteur, Ad de Jongh, die het artikel gereedmaakt voor plaatsing. Hij doet dit in samenwerking met de vormgever van de uitgever van EXAMENS, Kloosterhof. Bij grotere wijzigingen werd besloten dat een artikel opnieuw door de gehele redactie moest worden bestudeerd. Waarbij opnieuw dezelfde weg van beoordelen, bespreken en aanpassen werd doorlopen. Bij niet passende artikelen nam de contactpersoon contact op met de auteur, om aan te geven waarom het artikel niet plaatsbaar was. Het voordeel van deze werkwijze was dat alle redactieleden vanuit hun eigen achtergrond en deskundigheid alle artikels lazen. Dit leverde vanuit verschillende invalshoeken verschillende reacties op. In bijna alle gevallen waren de redactieleden het met elkaar eens over de kwaliteit van het artikel en de aard van de eventueel benodigde kleine of grote aanpassingen of de beslissing dat een artikel niet plaatsbaar was.
 

Deze werkwijze kostte alle redactieleden veel tijd. De hoofdredacteur, Desirée Joosten-ten Brinke, kwam met het voorstel om bij wijze van proef, artikelen toe te wijzen aan twee redactieleden als ‘eerste’ lezers. Hierbij wordt door haar vooraf gekeken naar de aard van het artikel en de specifieke deskundigheid van een redactielid zodat het artikel de aandacht krijgt van het best passende redactielid. De opdracht is om, wetende dat ‘slechts’ twee redactieleden het artikel bestuderen, dit extra kritisch te doen. Het staat de andere redactieleden vrij de niet aan hem/haar toegewezen artikelen ook te bestuderen, maar in geval van tijdsdruk kunnen keuzes gemaakt worden. Voor de vaste rubrieken, zoals het Redactioneel, Gastcolumn, Gezien & gelezen geldt dat die nog door alle redactieleden worden bestudeerd.
 

Uit de proef blijkt dat redacteuren de toegewezen artikelen zeer nauwgezet en uitsluitend nog digitaal van opmerkingen voorzien, in het artikel, wat het werk van de contactpersoon om opmerkingen te verwerken vereenvoudigd. Het blijkt ook dat alle redactieleden daarnaast toch de meeste artikelen lezen en hun opmerking mondeling aan de contactpersoon verstrekken tijdens de redactievergadering. De meer globale, maar juist daardoor ook belangrijke indrukken, worden hierdoor ook meegenomen bij de bespreking van een artikel. Redacteuren vinden dit een prettige werkwijze die niet leidt tot kwaliteitsverlies en wel leidt tot meer efficiëntie. Dat dit goed kan werken komt ook doordat de meeste redactieleden al lange tijd in de redactie zitten en dus veel ervaring met redigeren hebben. Het jongst zittende redactielid, Rena Punt, zit inmiddels al vanaf april 2013 in de redactie.
 

De proef is geslaagd en zal de standaardwerkwijze van de redactie worden. Opvallend is wel dat alle redactieleden toch nog steeds de meeste artikelen lezen. Dat zal wel door de betrokkenheid bij het vakgebied komen.

 

Andere verschijningsdatum nummer 3 van EXAMENS

Nummer 2017-3 die medio augustus verscheen bevatte meer kleine foutjes dan de redactie en de uitgever lief was. Het is natuurlijk geen excuus, maar door de vakantieperiode krijgt nummer 3 elk jaar een kwaliteitsslag minder. Besloten is om de verschijningsdatum van nummer 3 voortaan te verplaatsen naar de tweede helft van september.

 

De redactie stelt zich voor

We willen de redactie wat meer een gezicht geven, zodat u wat meer inzicht heeft in de achtergrond van de redactieleden. In de komende nieuwsbrieven stelt zich steeds één redactielid aan u voor. Na de hoofdredacteur (Desirée Joosten-ten Brinke), de eindredacteur (Ad de Jongh) en Annie Kempers stelt nu het een na langst zittende redactielid, Harry Molkenboer, zich aan je voor.
 

Nadat Henk van Berkel het idee had om onder vlag van de NVE een vakblad te beginnen en Annie Kempers daarover was gepolst, moest een redactie worden gevormd. Annie belde mij op om te vragen of ik interesse had. Nadat ik het verzoek had voorgelegd aan mijn toenmalige werkgever, Teelen Kennismanagement, werd ik in 2003 lid van de redactie. Henk had toen nog het idee om een wetenschappelijk tijdschrift uit te geven. Annie en ik konden Henk snel overtuigen dat het een tijdschrift moest worden voor een brede doelgroep. Vanaf 1994 was ik bezig met toetsing, vooral gericht op de private sector. Daardoor kreeg ik inzage in de kwaliteit van toetsing en ik zag al snel dat die in een aantal gevallen onvoldoende was. Zeer ruim slagen voor een toets over cytostatica, een materie die ik geheel niet beheerste, mag niet kunnen. Het was voor mij aanleiding het initiatief te nemen (2002) om mijn eerste boek over het ontwikkelen van vragen en toetsen te schrijven. Lid van de redactie van EXAMENS was een uitgelezen kans om zowel toetstechnische kennis en inzichten op te doen als om te delen. Het delen van toetstechnische kennis loopt inmiddels als een rode draad door mijn leven. In 2014 heb ik besloten van toetsing mijn beroep te maken binnen mijn eigen organisatie en inmiddels ben ik tweedejaars student aan de masteropleiding Toetsdeskundige. Medestudenten vroegen aan mij, wat ik kwam doen binnen de opleiding, ik zou al zoveel weten. Nou, als lid van de redactie weet je hoe diep en breed het vakgebied van toetsing is en uitgeleerd ben je nooit.
 

Mijn hoogtepunten binnen het redactiewerk waren tot nu toe het interview met Wynand Wijnen in 2009 en het interview met Janke Cohen-Schotanus in 2017. Beiden hebben een diepgeworteld gevoel voor rechtvaardigheid en zijn gekomen met heldere, doordachte en toepasbare oplossingen voor de toetspraktijk. Maar het schrijven van recensies en het beoordelen van artikelen, het echte redactiewerk, vind ik ook steeds enorm leuk en zeer leerzaam.