Nieuws

Nog twee proefschriften op toetsgebied

Promotie Dorien Hopster-den Otter

Op donderdag 28 november 2019 is Dorien Hopster-den Otter gepromoveerd op haar proefschrift ‘Formative assessment design: a balancing act’. In haar proefschrift gaat Dorien in op de rol van formatief toetsen als instrument én als proces om het leren van leerlingen te ondersteunen. Als instrument geeft een formatieve toets informatie over het leren van een leerling. Tijdens het proces wordt de informatie beoordeeld en gebruikt door docenten, leerlingen of hun medeleerlingen voor acties die dat leren ondersteunen. Aangezien docenten moeite kunnen hebben om het bewijs van beoordelingsinstrumenten te begrijpen en te gebruiken wordt in dit proefschrift onderzocht welke inhoud en visuele presentatie van een formatief beoordelingsinstrument de docenten zou kunnen helpen. Het proefschrift bevat vijf studies:

  • Een theoretische studie over de validatie van formatieve beoordeling.
  • Een behoefte-evaluatie, waarbij zowel het type instructiehandelingen als de informatie die nodig is om deze handelingen mogelijk te maken, worden onderzocht.
  • Een evaluatieonderzoek naar de bruikbaarheid van een formatief beoordelingsplatform
  • Een studie die onderzoekt in hoeverre visualisaties van meetfouten in scorerapporten van invloed zijn op de instructiebeslissingen van docenten.
  • Een studie die onderzoekt hoe een leertraject kan worden gevisualiseerd om gebruikt te kunnen worden voor formatieve beoordeling.

Meer informatie over het proefschrift is te vinden op: https://www.utwente.nl/en/bms/events/2019/11/220097/phd-defence-dorien-hopster-den-otter?code=8f34145d

 

Promotie Kevin Ackermans

Op vrijdag 20 december 2019 was het de beurt aan Kevin Ackermans om zijn proefschrift, getiteld ‘Designing Video Enhanced Rubrics to Master Complex Skills’ te verdedigen. Kevin Ackermans onderzocht of een combinatie van video en tekst in het onderwijs leidt tot een effectievere en efficiëntere oplossing om complexe vaardigheden aan te leren en te beoordelen. De ‘Viewbrics Online Tool’ wordt ingezet als formatieve beoordelingsmethode, die werkt in vijf stappen. Met behulp van video krijgen leerlingen een duidelijk beeld van de vaardigheid die ze moeten leren. Vervolgens oefenen de leerlingen de vaardigheid in de praktijk en beoordelen zelf hun prestaties. Een feedbackwiel visualiseert de feedback van leraren en medeleerlingen, waarmee de leerlingen hun toekomstige leerdoelen bepalen.'

 

Leerlingen met weinig kennis over een specifieke vaardigheid hebben het meeste baat bij onderwijs dat verrijkt is met video’s. Deze groep leerlingen ontwikkelt door de combinatie van tekstuele rubrieken en video rijkere mentale modellen dan de controlegroep. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat leerlingen meer en constructievere feedback geven bij rubrieken met video. De opbrengst van het onderzoek helpt richtlijnen te ontwikkelen voor het gebruik van multimedia in het onderwijs en geeft antwoord op vragen als: 'Hoe gebruik je multimedia op een educatieve manier in de klas?', 'Hoe zorg je voor groei van complexe vaardigheden met behulp van video?', maar ook 'Hoe prikkel je de leerling zo dat deze informatie bewust en gefaseerd verwerkt?'.

 

Tekst overgenomen van ou.nl.