Nieuws

NVE nieuws april 2018

Nederlandse Vereniging voor Examens

AVG

De Europese Unie heeft als doel de versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers. Daarom komt er 25 mei aanstaande een nieuwe wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook de NVE moet per deze datum AVG-proof zijn. We mogen onder andere alleen gegevens vastleggen en bewaren die we actief nodig hebben en daarnaast moeten we met onze partners - waarmee we persoonsgegevens uitwisselen - een verwerkersovereenkomst vaststellen. We werken aan diverse organisatorische maatregelen. Eind april ontvangen de leden van de NVE een persoonlijke e-mail met nadere informatie rondom de AVG.

 

Algemene Ledenvergadering bij Twente Safety Campus op 25 mei 2018

Op vrijdag 25 mei aanstaande zijn leden van de NVE vanaf 13:00 uur van harte welkom voor het bedrijfsbezoek bij de Twente Safety Campus te Enschede. Het exacte programma voor deze interactieve dag wordt half april bekend gemaakt op de website van de NVE. Inschrijven is mogelijk vanaf 23 april. Reserveer je deze dag alvast in je agenda? Leden van de NVE ontvangen binnenkort per e-mail een uitnodiging. Ben je geen lid van de NVE maar wil je wel deelnemen aan deze dag, neem dan via secretariaat@nvexamens.nl contact op met de NVE voor de mogelijkheden.

 

Call for papers voor Hét Examencongres

Op 23 november 2018 zal voor de 12de keer Hét Examencongres worden georganiseerd. Dit jaar verblijven we op het prachtige kasteel De Schaffelaar te Barneveld. Voor de invulling van het congres zijn we op zoek naar mensen die - binnen examinering - een bijdrage willen leveren op het gebied van procedures, processen, expertise of een andere vakinhoudelijk onderwerp. Voorstellen kunnen worden ingediend via de website.

Voor de organisatie van deze dag zijn we ook nog op zoek naar gedreven mensen die hun steentje bij willen dragen. Wil je graag meedenken over de invulling van deze dag, neem dan contact op met het secretariaat van de NVE: secretariaat@nvexamens.nl.

 

Prijs voor Examens 2018

In 2017 ontvingen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en iMec de Prijs voor Examens uit handen van de jury tijdens hét Examencongres. Zij wonnen met hun inzending ‘DPAC: beoordelen van competenties door paarsgewijze vergelijkingen’. De publieksprijs werd die dag overhandigd aan eX:plain voor ‘Data Forensics’.

De grote vraag dit jaar is: wie wint de prijs voor Examens 2018?

Alle informatie over hoe je in aanmerking kunt komen voor de Prijs voor Examens 2018 kun je vinden op de website van de NVE. Je kunt daarbij jezelf nomineren, maar ook een ander voordragen!

 

Werkgroep Functieprofielen

De werkgroep is momenteel bezig met de periodieke update van de functieprofielen.

Met de komst van twee nieuwe leden is de balans mannen versus vrouwen rechtgetrokken. Die was de laatste jaren in het voordeel van de mannen. De lezer begrijpt meteen dat dit zo mogelijk een nog soepeler gang van zaken én betere samenwerking heeft bewerkstelligd.

De link naar het hbo is met de komst van Irene Biemond van Hogeschool Windesheim versterkt, dat is nodig omdat de werkgroep nadrukkelijk het hbo een meer herkenbare plek wil geven in de profielen en bijbehorend organogram. Ashra Sugito van Teelen Kennismanagement brengt een brede kennis van onderwijs en een frisse blik op het geheel.

De eerste concepten zijn klaar en binnenkort hoopt de werkgroep een nieuwe versie van de profielen te presenteren.