Nieuws

NVE nieuws april 2019

Nederlandse Vereniging voor Examens

Terugblik Hét Examencongres
Donderdag 14 maart 2019 heeft voor de twaalfde keer Hét Examencongres plaatsgevonden. Dit keer in Kasteel de Schaffelaar in Barneveld. Vanuit de deelnemers ontvingen we na afloop veel enthousiaste en positieve reacties. Het was een dag vol interessante workshops met enthousiaste deelnemers en sprekers. De verzorging op de prachtige locatie was buitengewoon smaakvol. Dit alles was medemogelijk gemaakt door een aantal actieve en betrokken sponsors!

 

Noteer donderdag 5 maart 2020 alvast in je agenda, want dan vindt de volgende editie plaats. Ben je er dan ook (weer) bij?

 

Winnaar Prijs voor Examens
Tijdens Hét Examencongres werd ook de Prijs voor Examens 2019 uitgereikt. Deze prestigieuze prijs wordt toegekend voor een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing, beoordeling en examinering. Uit handen van de jury ontving Dominique Sluijsmans (Zuyd Hogeschool) de Prijs voor Examens voor ‘Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs’. De publieksprijs ging naar Harry Molkenboer (Bureau voor Toetsen en Beoordelen) voor de inzending van ‘‘ToolKit voor het ontwikkelen, vaststellen, analyseren en beoordelen van toetsen’.

 

Algemene Ledenvergadering
Op dinsdag 21 mei om 14:00 uur vindt de Algemene Ledenvergadering weer plaats. Het adres is Disketteweg 6, 3800 BE Amersfoort. Nadere informatie volgt nog.

 

Register Examenfunctionarissen 
Sinds drie jaar voert de NVE het Register Examenfunctionarissen. Dit landelijk Register is ingesteld met als doel het verhogen van de bekwaamheid en deskundigheid van iedereen die werkzaam is in het brede werkveld van toetsen en examens, en het ontwikkelen van normen en gedragscodes die de kwaliteit van examens verbeteren. In het Register komen diverse rollen aan bod, van manager examinering tot medewerker examenbureau, van examenconstructeur en surveillant tot examinator en examencommissielid.

Iemand die geregistreerd wil worden moet aantoonbaar bekwaam zijn ten aanzien van de eisen van het relevante examenfunctionarisfunctieprofiel. Dit wordt gecertificeerd door één van de vier Erkende Certificerende Instellingen Certiforce, Cito, Provex en Teelen. Na certificering worden de erkende examenfunctionarissen geregistreerd door de Certificerende Instellingen in het Register.

Het onderhouden van het Register gebeurt in opdracht van en in nauwe samenwerking met de NVE door Paragin. In de opstart is de NVE begeleid door Eureka. Beide partijen zijn als faciliterende partij zelf ook actief in de wereld van examinering. Eureka Examens is bekend van haar landelijk netwerk van examenlocaties waar vele Nederlandse onderwijs- en exameninstellingen gebruik van maken. Zij leveren binnen de samenwerking de inhoudelijke ondersteuning. Paragin is de ontwikkelaar van onder andere RemindoToets, de toetssoftware die door steeds meer universiteiten, hogescholen, ROC's, exameninstellingen en educatieve uitgevers ingezet wordt voor digitaal toetsen en examineren. Daarnaast heeft Paragin het platform MijnPortfolio.nl ontwikkeld; het ePortfolio-platform waarin het Register Examenfunctionarissen is vormgegeven.

Door deze samenwerking wordt het Register Examenfunctionarissen zowel inhoudelijk als technisch goed ondersteund. Daarnaast profiteert het Register Examenfunctionarissen van bijvoorbeeld de ISO 27001-certificering van Paragin, zodat de data en persoonsgegevens in het Register op een aantoonbaar veilige en geborgde manier worden opgeslagen en verwerkt.

In samenwerking met de NVE wordt de komende maanden doorontwikkeld om het Register een centralere rol in de wereld van examens in te laten nemen. Mocht u hiervoor zelf ook ideeën of wensen hebben, dan horen we die natuurlijk graag en kunt u zich wenden tot het secretariaat van de NVE.