Nieuws

NVE nieuws december 2020

Nederlandse Vereniging voor Examens

Allereerst wensen we alle leden een mooi, gezond en succesvol 2021!

 

Terugblik 2020
Net voordat corona intrede deed hebben we als vereniging nog een geslaagd congres neer kunnen zetten op 5 maart. Dit jaar zal er geen congres zijn in de vorm zoals we die kennen, maar er wordt wel gebrainstormd over een aangepaste variant voor het najaar van 2021. Zodra er meer informatie bekend is zal dit met jullie gedeeld worden.

 

Algemene ledenvergadering
Op 15 december heeft er een digitale Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De conceptnotulen hiervan zijn binnenkort te lezen op onze website.

 

Toekomst van de vereniging
Tijdens een van de vorige ALV’s bleek dat er onder de aanwezige leden voldoende draagvlak is om de vereniging voort te laten bestaan. Maar de vereniging heeft nog steeds een gebrek aan bestuursleden (te weinig conform statuten) en de zichtbare betrokkenheid van leden kan ook beter. Vanuit het huidige bestuur is bij dit punt aangegeven dat er dan wel drastisch iets moet gaan veranderen. Een plan hiervoor kan zijn dat er vanuit een aantal grote leden meer commitment moet komen voor de komende jaren, bijvoorbeeld iemand afvaardigen voor het bestuur, sponsoring van het congres, kennissessies geven en organiseren.

 

In het kader daarvan nogmaals de oproep om als lid na te denken over concrete plannen voor de vereniging met het verzoek deze te mailen naar secretariaat@nvexamens.nl.

 

Bedankt!
Na jarenlange inspanning om elk kwartaal weer een interessant tijdschrift neer te zetten stopt Desiree Joosten als hoofdredacteur en stopt Ad de Jongh als eindredacteur bij het tijdschrift Examens. Bedankt voor jullie inzet!