Nieuws

NVE nieuws januari 2018

Nederlandse Vereniging voor Examens

Nieuwjaarswens

Het bestuur van de NVE wenst alle leden en lezers van deze nieuwsbrief een goed en gelukkig 2018! Ook in het nieuwe jaar willen we weer veel mooie activiteiten organiseren en we hopen u daarbij te mogen begroeten.


Nieuwe voorzitter: Natasja Kroon

Tijdens de laatste ALV hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden: Anne Klaas Schilder die vanuit het ho het bestuur versterkte, en onze altijd enthousiaste voorzitter Frank Hubert. Natasja Kroon volgt Frank op als voorzitter. We willen ons komend jaar volop inzetten voor meer zichtbaarheid. Want daar kunnen we nog een wereld winnen; zorgen dat de NVE on top of mind komt bij iedereen die zich bezighoudt met toetsen en examinering.
Natasja is ervan overtuigd dat ‘toetsing en certificering’ de smeerolie vormen in een snel veranderende en flexibiliserende onderwijs- en arbeidsmarkt en daarom vanzelfsprekende thema’s moeten zijn in discussies over onderwijsontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en leven lang leren. Aan de NVE de taak om hierin te verbinden, te agenderen en te stimuleren en Natasja gaat graag de uitdaging aan om -samen met het bestuur en de leden- verder te bouwen aan die kwaliteit en zichtbaarheid.
We wensen Natasja heel veel succes en plezier bij het bestuur van de NVE!


Examencongres 2018: vrijdag 23 november

Op donderdag 23 november 2017 vond in Nunspeet Hét Examencongres plaats. Vanuit de deelnemers ontvingen we na afloop veel enthousiaste en positieve reacties over de organisatie en de inhoud van dit congres. De werkgroep Examencongres is erg blij en trots met de complimenten over deze geslaagde dag. Het bestuur heeft besloten om vanaf nu jaarlijks een Examencongres te organiseren. Noteert u de datum vrijdag 23 november 2018 alvast in uw agenda? U kunt zich zelfs al aanmelden via onze website. Aan de invulling van het programma wordt binnenkort weer verder gewerkt. Mocht u mee willen helpen aan de organisatie van dit congres, neemt u dan contact op met secretariaat@nvexamens.nl.

 

Winnaars Prijs voor Examens

Tijdens dit congres werd ook de Prijs voor Examens 2017 uitgereikt. Deze prestigieuze prijs wordt toegekend voor een bijzondere, recente prestatie op het gebied van toetsing, beoordeling en examinering. Er waren twee prijzen te vergeven: de juryprijs en de publieksprijs.
Van de acht inzendingen zijn, nadat de inzendingen door de juryleden afzonderlijk zijn, vijf inzendingen genomineerd. Criteria waarop de inzendingen werden beoordeeld waren: creativiteit en inventiviteit, waarde voor anderen in de toets- en examenpraktijk, overdraagbaarheid naar andere examensituaties en toetskwaliteit.

De juryprijs werd uiteindelijk uitgereikt aan de ontwikkelaars van D-PAC.

Uit handen van de jury ontvingen de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en iMec de Prijs voor Examens voor 'DPAC: beoordelen van competenties door paarsgewijze vergelijkingen'. Het is voor docenten vrijwel onmogelijk telkens zelf paren samen te stellen die vergeleken moeten worden. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en iMec hebben daarom D−PAC ontwikkeld. Dit beoordelingsinstrument maakt het mogelijk om in een online omgeving producten snel en paarsgewijs te vergelijken. Docenten krijgen op basis van willekeur paren aangeboden. Achteraf wordt de cesuur door de docenten zelf bepaald, door bijvoorbeeld de slaaggrens te leggen bij het gemiddelde van de rangorde of door de producten met de laagste en hoogste kwaliteit te bespreken en daar een score aan toe te kennen. Vervolgens kunnen de overige producten worden gewaardeerd.
Door de inzet van meerdere beoordelaars biedt D-PAC tevens de mogelijkheid de kandidaat van diepgaande feedback te voorzien. Deze feedback kan de kandidaat gebruiken om zich verder te ontwikkelen.


De publieksprijs ging naar eX:plain voor de inzending van Data Forensics.

Het examenafnameproces staat door maatschappelijke ontwikkelingen en technische mogelijkheden waarover ook kandidaten tegenwoordig kunnen beschikken voortdurend onder druk. De fraude van vandaag is immers gisteren bedacht, maar wordt pas morgen ontdekt. Indien het examenafnameproces niet naar behoren verloopt, leidt dit in het ergste geval tot devaluatie of ondermijning van het certificaat/diploma en vervolgschade voor werkgevers en de branche. Het over het hoofd zien van examenfraude betekent dat een kandidaat ten onrechte gekwalificeerd wordt om zijn/haar beroep te mogen uitvoeren. Want zeg nu zelf, wie wil van een dergelijke persoon juridisch of medisch advies ontvangen?

eX:plain en RCEC hebben daarom Xquiry ontwikkeld. Dit is een tool waarmee examenresultaten worden geanalyseerd en mogelijke fraude wordt opgespoord. Dit wordt ook wel data forensics genoemd. Er kunnen zowel op individueel- als groepsniveau afwijkende antwoordpatronen worden getraceerd. Deze tool toont zo op zeer betrouwbare wijze afwijkend examengedrag aan en spoort hiermee potentiële fraudeurs op.

De ontwikkelde algoritmen kunnen ook worden gebruikt voor gerandomiseerde examens. Xquiry is de eerste toepassing wereldwijd die zich op gerandomiseerde examens richt en is daarmee uniek. Xquiry krijgt ook steeds meer bekendheid. Zo werd de tool tijdens de Europese Association of Test Publishers (E-ATP) ook beloond met de publieksprijs: Best Product Demo Award.

 

Lidmaatschap NVE

Bent u al lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens? Van examencommissielid tot surveillant, van exameninstelling tot leverancier. Met een sterke NVE ontwikkelen we ons vakgebied verder. Wilt u hier ook uw steentje aan bijdragen door bijvoorbeeld lid te worden van een werkgroep, een workshop te geven of een bijdrage te leveren aan een ledenvergadering? Neem dan nu contact op met ons secretariaat via secretariaat@nvexamens.nl of 053 - 489 3616.