Nieuws

NVE nieuws juli 2017

Nederlandse Vereniging voor Examens

Congres 23 november 2017
De aanmeldingen rondom de workshops voor het Examencongres komen gestaag binnen. Wil jij ook een workshop, discussiebijeenkomst of hoorcollege verzorgen tijdens het congres binnen een van de vier tracks (Examencommissie, Master, Techniek en Maatschappelijk), dien dan vóór 15 juli een ‘call for papers’ in via de website van de NVE. Inschrijven als deelnemer aan het congres is mogelijk vanaf half augustus. Dan zal ook het programma bekend zijn.
Tijdens het congres is het mogelijk standruimte te reserveren of een onderdeel van de dag te sponsoren. Denk hierbij aan lunch, zaalhuur, netwerkborrel, etc. Voor vragen rondom sponsoring kun je terecht bij het secretariaat van de NVE.
 

Prijs voor Examens
Ook dit jaar zullen we vanuit de NVE de 'Prijs voor Examens' uitreiken aan de meest bijzondere prestatie op het gebied van toetsing, beoordeling en examinering in de afgelopen periode. Wesley van ‘t Hof is juryvoorzitter en winnaar van de Publieksprijs in de vorige editie en roept je op om je prestatie aan te melden en zo kans te maken op deze prestigieuze prijs. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. Dien ook je inzending in voor 26 oktober via secretariaat@nvexamens.nl!
 

Uitkomsten ALV 12 mei 2017
Bestuurszaken

Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van bestuursleden Maria Wessels (bij afwezigheid) en Kees Boonman. Onze voorzitter Frank Hubert blikte met de aanwezigen terug op de fijne jaren die hij heeft gehad met Kees als penningmeester. Kees op zijn beurt heeft de aanwezigen en het bestuur bedankt en gaf aan graag betrokken te blijven bij de NVE, met name bij de werkgroep Fraude.

Het bestuur had een vacature voor een nieuwe penningmeester uitgezet en draagt Sebastiaan de Klerk voor als opvolger van Kees Boonman. Sebastiaan is een onderzoeker met een link naar de Universiteit Twente. Meer informatie over Sebastiaan is inmiddels te vinden op de website van de NVE. Tijdens de ALV hebben we geen afscheid kunnen nemen van Maria Wessels. Langs deze weg willen we ook haar hartelijk danken voor haar inzet. Wie Maria op gaat volgen, is nog niet bekend. Hiervoor zal nog een vacature geplaatst worden.
 

Werkgroep Fraude
Door de werkgroep Fraude is een notitie geschreven en deze is inmiddels naar de ministers van OCW en de minister van Veiligheid en Justitie gestuurd. De werkgroep Fraude is momenteel bezig zich uit te breiden.
 

Werkgroep Externe profilering
Bestuurslid Wesley van ’t Hof heeft het nieuwe logo en de een eerste opzet van de nieuwe website laten zien. Alle aanwezige leden hebben enthousiast gereageerd. Op 23 november 2017 zal de website  tijdens het Examencongres voor het eerst live gaan.
 

30 november: ALV en bedrijfsbezoek
30 november vindt de jaarlijkse ALV plaats met aansluitend een bedrijfsbezoek. Dit keer hebben we een wel heel bijzondere exameninstelling bereid gevonden om ons een kijkje in de examen-keuken te geven. Nadere informatie rondom dit bedrijfsbezoek volgt na de zomervakantie maar we willen je alvast adviseren om 30 november te reserveren in je agenda. De locatie is dit keer in Twente, en nee, het is niet de Universiteit Twente… Hou je mailbox in de gaten want dit mag je niet missen!